Referendum ČSR

Občanská reforma našeho státu

Občanské referendum, Referendum ČSR a Občanská jednota v Odporu proti zavádění fašistických restrikcí a taktéž Svatováclavské legie oficiálně o d s t u p u j í

Učitelé byli vždy nositeli morálky, vědomí a vzdělanosti národa. Je to poslání, ne pouhé zaměstnaní a zdroj obživy.

Multikulturní migrace v celé Evropě probíhá prostřednictvím neo-marxistických politických mafií asocialistické internacionály v rámci projektu Evropské Unie. Tedy opět globalistické síly. Dá se rozdělit na dvě zásadní kategorie osídlování Evropy osobami zejména islámského původu