Opravdový vztah


Opravdový vztah Muže a Ženy


Všichni toužíme po lásce. A většinou to moc nejde, všem to trochu dře. Často se to pokazí, bolí to, jednou, dvakrát, třikrát... Člověk pak otupí, už to nejde jako dřív. Najít někoho správného je čím dál těžší.Je čím dál těžší najít někoho, kdo za to stojí, s kým by to mělo smysl. Je těžké najít někoho s podobným pohledem na svět, na lásku, na život. Když je člověk mladý jde to lépe, to si dva vystačí se sexem, kinem a lahví vína. Jenomže to jednou stačit přestane. Člověk začne přirozeně toužit po vzájemné blízkosti, porozumění a pochopení. Vždyť být s někým, kdo vás vůbec nechápe a dívá se na vás jako byste spadli z Marsu nemůže být šťastné.


A nemůže být ani šťastné, když se sejdou dva lidé, kteří myslí jen sami na sebe. Chtějí mít vztah jen proto, že z něj chtějí něco získat. K tomuto poznání člověk dospěje s přibývajícími roky a zkušenostmi. Že skutečný vztah je dar. Že to vlastně není samozřejmost a že to nepřichází zadarmo jen tak, protože si dva lidé prostě "umanou". Že vztah a jeho hlavní kvalita může přijít teprve, když se potkají dva lidé, kteří se dokážou přenést přes svá ega. A dokážou uvidět něco jiného než sami sebe. A potom se vztah může stát užitečným. Užitečným pro celek. Protože o zdraví a životaschopnosti svědčí hlavně užitečnost. Co je užitečné, to má smysl a je to tedy i skutečné. A tak to platí i ve vztahu dvou lidí.


Vztah, který je užitečný, je živý a fungující vztah. Ten roste, kvete a voní a je ostatním lidem inspirací a vzorem. A čím blíže jsou tito dva partneři ve vztahu k vyššímu dobru a dokážou žít v souladu s tímto vyšším dobrem, tím větší jim z toho plyne štěstí, blaženost a radost, jakou nikdo jiný nemůže poznat a pochopit. Ti, kteří jsou společně ochotni pracovat ve vzájemné oddanosti a službě, jsou obdařeni takovým vztahem, po kterém všichni toužíme.Vztahem plným štěstí a radosti. Protože radost nevzniká sama od sebe. Ta vychází z toho, že jsme užiteční, že děláme něco dobrého a prospěšného. Však každý přece ví, že největší radost sám pocítil, když ví, že někomu prospěl a byl mu užitečný.


To jsou dva lidé, kteří se přesunuli z úrovně světské na úroveň vyšší a zralejší, na úroveň duše. Jejich skutečným posláním už je skutečná láska, nikoli ta sobecká, ale ta skutečná oddaná. A právě tento společný život ve službě, je tím tajemným spouštěčem, z kterého pochází pravá láska - slzy štěstí, slzy naplnění a radosti. Toto je skutečně vědomé partnerství.


Užitečná služba - dva lidé, kteří se pro vztah vědomě rozhodli, aby mohli sloužit a být užiteční celku a vyššímu dobru. Potom lze říct, že takoví nesobečtí partneři spolu můžou společně rovnou do nebe. Protože společně přinesli kus nebe na Zemi. Partnerský vztah založený pro něco jiného, než pro společnou službu celku, je vždy tak trochu založený na nějakém druhu sobeckého zájmu. A takový vztah může být buď postupem času přetvořený a kultivovaný, nebo skončí. Protože vše, co je sobecké, bude dříve, nebo později zničeno. Přetrvá jen to, co je skutečné. Duše, láska, nesobectví a oddanost lásce. Oddanost Bohu.


Simona Lawandovská