Bhakti Thírta Swami

Duchovní bojovník

Útěcha pro srdce v těžkých časech

Jsme snadné oběti

Navzdory skutečnosti, že destruktivní síly na této planetě dokázaly způsobit hromadný chaos, nemůžeme na ně svádět veškerou vinu za své potíže. Naším největším nepřítel není ve skutečnosti nějaký vnější démon, ale naše vlastní chatrná konstituce. Jinými slovy, negativní síly nad námi mohou získat kontrolu pouze do té míry, do jaké se jejich vlivu otevřeme.

Chod společnosti je souhrnem činností jednotlivců, kteří tuto společnost tvoří. Proto když shledáváme v chování společnosti nedostatky, jestliže uvnitř našich společenství pozorujeme všeobecný rozklad hodnot, naší první reakcí by mělo být, že budeme přemýšlet sami o sobě. Musíme podrobně prozkoumat své vlastní chování a zásady a opravdově prověřit své vztahy s lidmi kolem nás. Nemůžeme se vypořádat s úpadkem společnosti, aniž bychom zvážili, jak každý z nás prostřednictvím svých každodenních činností dovoluje, aby sám byl součástí tohoto systému.


 Ovlivňování způsobu myšlení a techniky manipulace

Jednou z největších zbraní v bitvě o zničení civilizace, je schopnost usměrňovat myšlenkové vzorce a názory obyvatelstva. Každý, kdo to dokáže, může ovlivňovat hodnoty a chování společnosti, jelikož všechny činy mají svůj počátek v mysli. Ovládání způsobu myšlení se tudíž stalo významným prostředkem manipulace a zotročování druhých. Protože se technologie stávají stále důmyslnějšími, řízení myšlení bude v jednadvacátém století představovat zcela jistě jeden z největších problémů. Vědci budou pokračovat ve vynalézání důmyslných postupů, jak ovládat naši mentální energii, aniž bychom si to uvědomovali, k čemuž budou používat stále více a více rafinované, všudypřítomné metody. Vlády věnovaly na výzkum a zvládnutí technik kontroly myšlenek obrovské prostředky a výsledky svých experimentů využívají jak ve veřejném, tak v neveřejném prostředí, od vojenských základen, po nákupní střediska. I když ne každá reklama odráží úmyslnou snahu oklamat či ovládat veřejnost, takové fenomény, jako je doprovodná hudební kulisa v obchodech, podprahová sugesce v reklamách a v této kultuře všudepřítomné využívání sexuální touhy, nebo zasetí strachu k upoutání pozornosti, se staly nástroji mnoha konkrétních, dobře organizovaných  a zlomyslně motivovaných skupin.

V současnosti existují různé programy pro školení ministrů, právníků a veřejných řečníků v technikách sotva patrného ovlivňování myšlení. Pod rouškou "působivého veřejného řečnictví" se učí ovládat tón svého hlasu, rytmus řeči a gestikulaci a uspořádat pečlivě připravené formulace, aby u svého publika vytvořili požadovaný názor. Tyto techniky jsou založeny na podrobných výzkumech individuální a skupinové psychologie a využívají znalosti získané důkladnou analýzou aktuálních trendů a postojů. Lidé, kteří nemají dostatečný duchovní výcvik, nebo ti, kdož se nedokáží vymanit ze způsobu myšlení zbylého "stáda", jsou slibnými kandidáty stávat se opakovaně obětí těchto druhů narušování mysli až do bodu, kdy přijímají názory jiných za své vlastní. Když budujeme svou duchovní sílu a více chápeme, kdo ve skutečnosti jsme, začneme být vůči takovému narušování chráněni.

Záměrné vytváření problémů

Je nějaký lepší způsob, jak upevnit svojí moc, než tajně vytvořit zdánlivě nepřekonatelné problémy, a poté, v reakci na žádost veřejnosti, přijmout radikální opatření v zájmu jejich vyřešení? Toto je jedna z technik, které negativní síly používají s naprostou podporou a souhlasem obyvatelstva pro udržování a zvyšování své nadvlády. Na základě tajných mezivládních úmluv, mohou například velké korporace promyšleně zlikvidovat zemědělskou soběstačnost v nějakém regionu a poté tam zbylým rolníkům prodávat semena a zemědělské zboží - čímž rozšiřují svou centralizovanou vládu. Války jsou zahajovány a pak ukončovány tím, že je nastolen nestabilní mír kontrolovaný "mírovými jednotkami" Vzplanutí násilných činů páchaných pomocí střelných zbraní ve Spojených státech donutilo veřejnost, aby hlasitě volala po "regulaci střelných zbraní" Tyto postupy jsou ještě daleko rafinovanější, vzhledem k tomu, že nakrmení světových hladovějících, zachování míru, či kontrola násilí jsou sami o sobě chvályhodnými cíli. Tímto způsobem, tajné síly vždycky vystupují tak, aby to vypadalo, že jsou našimi přáteli, zatímco ve skutečnosti nedělají nic jiného než podvody a nemorálnosti, které je vyzvednou k moci.