Kulturní blok


Svatováclavský chorál


Jirka Mucha - I wish people knew


Velesu


Vstávaj..V dolinách - Ondrej Ďurica


Darja


Poselství filmu Matrix - nezůstavej v temnotě, vyjdi na světlo!


What is life..My sweet Lord..Give me love..All things must past..Isn't it a pitty -George Harisson


Symfonie duše - Ilan Chester


Hari Om - May All Be Blessed by Jahnavi Harrison


Mahámantra - nejdůležitější mantra pro tento věk, určená vše lidem bez rozdílu


Člověk pokorné mysli, považující se za nižšího než tráva na ulici, který je snášenlivější než strom, prostý veškeré falešné pýchy a který je vždy připravený vzdávat úctu druhým, se nachází v rozpoložení vědomí Boha a neustále Jej proto opěvuje a je takto věčně šťastný..To je dokonalostí lidského života, které každý hledá a potřebuje..


Ochranná mantra - Ugra Narasimha


George Orwell - Farma zvířat