Duchovní učitel

Citáty A.C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupády"Náboženství znamená poznat Boha a milovat Ho."


"Láska k Bohu je spící v každé živé bytosti."


"Stejně jako Pán Ježíš Kristus." On nikdy nedoporučoval  hospodářský nebo průmyslový rozvoj. Bylo mu vyhrožováno "Ty, ty, ty se svým kázání přestaneš," ale neudělal to a proto byl potrestán. Takže toto je láska k Bohu. Obětoval všechno. Toto je láska k Bohu. Ideál je tedy Pán Ježíš Kristus a jeho následovník musí být alespoň do určité míry takový. To je test. Říkáme tedy, následujte  jakoukoli náboženskou cestu. Na tom nezáleží. Chceme vidět, zda jste milovníci Boha. To je naše propaganda. A pokud to člověk s láskou k Bohu myslí vážně, nezáleží na tom, jakým způsobem bude rozvíjet tuto spící lásku.


"Ve skutečnosti na tom nezáleží - Krsna nebo Kristus - jméno je stejná." Hlavním bodem je následovat  védská písma, které v tomto věku doporučují zpívat Boží Jméno. "


"Nikdo už si dnes neužívá v civilizaci vytvořené ateisty jako byl Rávana, Kansa, Napoleon nebo Hitler. Všechno je v zapomnění a z toho bychom se měli poučit a pochopit, že materialistické plány současného věku se po 50 letech také setkají se stejným osudem. Slepý materialismus proto neznamená pro svět žádnou trvalou úlevu. "


"Hrubí materialisté nevěří v existenci Boha ani polobohů. Rovněž nevěří, že různým planetám dominují tito různí polobozi. Vytvářejí jen velký humbuk ohledně dosažení nejbližšího nebeského těla, Čandraloky neboli Měsíce. Po mnoha mechanických výzkumech mají o tomto Měsíci jen velmi skromné ​​informace a i navzdory hodně falešné reklamě na prodej pozemků na Měsíci, tam nafouknutí vědci ani hrubí materialisté nemohou žít. Co pak říci o dosažení jiných planet, které nemohou ani spočítat. "


"Ti, kdo jsou jogíni, bhakta-jogíni, protože jsou zamilovaní do Boha, Krišny, vidí v každém okamžiku ve svém srdci Nejvyšší Osobnost Božství. Každého koho milujete, vždy chováte ve svém srdci. Podobně, pokud máte lásku k Bohu, můžete jej vidět vždy. Tomu se říká systém bhaktijogy"


"My nevyučujeme nějaký rituální proces staňte  se hinduistou, stanete se křesťanem, staňte se muslimem. " Jednoduše učíme: "Snažte se milovat Boha. Zapomněli jste na Boha. Prohlásili jste:" Bůh je mrtvý. " To vše jsou nesmysly. Bůh je tady. Trpíte, protože jste zapomněli na Boha. Pokuste  se milovat Boha. ..Váš normální život se vrátí... Budete šťastní. "


"Pokud je stát regulován tímto uvedeným procesem, přirozeně bude všude vědomí Boha a lidé budou šťastní"


Poslední slova duchovního učitele

Během posledních měsíců nebyl Šríla Prabhupáda fyzicky aktivní a mluvil jen velmi zřídka. Když však promluvil, jeho slova byla plná duchovní síly. Následující úryvky z jeho posledních výroků odhalují mysl čistého oddaného Pána a duchovního učitele vesmíru a ukazují, že Šríla Prabhupáda je skutečně transcendentální osobností, jehož oddanost a touha šířit lásku k Bohu je nesmrtelná.

"Neexistuje nic nového co bych měl sdělit. Všechno co jsem chtěl říct, jsem sdělil ve svých knihách. Teď se je všichni musíte snažit pochopit a pokračovat ve své snaze. Ať jsem přítomen nebo ne, na tom nezáleží. Stejně jako Krišna žije věčně, tak živá bytost také žije věčně. Náš život je věčný. Na hanyate hanyamane sarire: zmizení tohoto dočasného těla není důležité. Tělo je předurčeno k zániku. Duše však žije věčně sloužící Krišnovi. Nemůžu příliš mluvit, cítím se slabý. Chtěl jsem cestovat do Chandigarhu a dalších míst, ale změnil jsem program, protože se mi zhoršuje zdravotní stav. Rozhodl jsem se přijet sem do Vrindavanu (země Pána Krišny). Pokud nastane má smrt, nechť se stane zde. Existují dvě věci: život a smrt. Takže pokud umřu, co je na tom špatného? Pokud umřu, je to přirozené. Naše peníze jsou utráceny pouze za to, abychom sloužili Krišnovi. Nejsou utráceny pro naše osobní potěšení. Tohle je lidský život. Také si přeji, abyste zorganizovali společnost Varnašrama (Védská sociální struktura), rozdělili společnost na brahmany (intelektuální třída), Kšatriy (managery) a tak dále. Mělo by dojít k sociálnímu rozdělení, stejně jako k rozdělení různých částí našeho těla. Tohle pomůže lidem. Neplýtvejte lidskou formou života hříšně. Nápady ve svých knihách už jsem nadnesl, takže by si je měl přečíst každý. Všichni jste chytří, Caitanya Mahaprabhu řekl, že para-upakara přinese dobro ostatním, využijte toho. Každá lidská bytost má schopnost zpívat Hare Krišna. Dejte jim zpěv Hare Krišna a také zařiďte situaci na planetě příznivou. Je to jasné? Toto je naše poslání: cokoliv máme, učte ostatní. Celý svět je plný nouze. Proto je naše škola určena k tomuto účelu: učit studenty a nechat je obcházet svět, aby učili ostatní. Durlabha manava janma sat-sange / taraha a bhava-sindhu re: Lidský život, zejména ve společnosti oddaných, se velmi zřídka získává. Tak využijte této příležitosti a překročte oceán hmotné existence. Můj guru Maharaja (Šríla Bhaktisidanta Sarasvati Thakura) řekl: Jakékoli peníze máte, použijte je k tisku knih. Byl velmi rád, že jsem tiskl knihy. Takže to všechno dobře udělejte, můj guru Maharaja říkával: ′′ Tiskni dál, tiskni dál. Vliv duchovních knih je naší životní silou. Tisk dalších knih. Toto hmotné tělo jsou jen kosti. Ale tiskněte dál - to je život. O kosti a kameny se nebojíme. Naše starost je životní síla: apareyam itas tv anyam prakrtim vidddhi. Živá síla tyto kosti udržuje. V materiálním světě lidé prostě chrání kosti a maso; nemají duchovní vizi. Vezměte si tuto věc - smícháte zemi, vodu, dáte ji do ohně, potom postavíte budovu. Ale hmota nemůže jednat automaticky. Hmota nemůže mít mysl, svědomí nebo impuls. Nemá smysl říkat, že hmota oživuje život. Záležitost nedává smysl. Život je nadstandardní energie; hmota je zbytečná. Bhumir apon nalo vayuh (materiálové prvky) jinak bezcenná. Yayedam dharyate jagat Tahle síla vládne celému vesmíru. Vy jste všichni chytří a zkušení muži; toto hnutí můžete dál vést. Pokud odejdu, není důvod toho litovat. Vždy budu s vámi skrze své knihy a mé pokyny. Vždycky s vámi takto zůstanu. Nezmeškal jsem jediný okamžik. Snažil jsem se co nejvíc a povedlo se, do jisté míry zavést sankirtana (společný zpěv svatých Božích jmen). Celé evropské, americké, africké, Organizace spojených národů pod vlajkou tohoto sankírtanu. Tohle je skutečná OSN. Snažte se pod ochranou Caitanya Mahaprabhu a všechno se podaří. Ostatní jen ztrácejí čas a jsou zklamaní. Změní se z jednoho těla na druhé a budou opět trpět. Jakmile zapomenete na Krishnu a chcete si samostatně užívat života, padnete. Materiální motivy musí být opuštěny a vše, co je příznivé, musí být zaměstnáno ve službách Pána. Tak přijde úspěch. ".Někdo se zeptal, kdo by ho jako vůdce hnutí měl nahradit, Šrila Prabhupáda odpověděl: ′′ Všichni mí žáci, kteří přijmou tento odkaz. Brzy zemřu, ale jsou vás stovky a toto hnutí bude přibývat. Ne že bych dal rozkaz: Tady je další vůdce. Ne. Každý, kdo následuje předchozí vedení, je vůdce. Nedělám rozdíly mezi Indem anebo Evropanem. Všichni mí žáci jsou vůdci, když čistě následují. Pokud chcete následovat, můžete také vést. Nechceš následovat, nemůžeš vést. Vůdce znamená někdo, kdo je žákem první třídy. Evam paraparaptam. Někdo, kdo perfektně následuje. Náš návod zní: Guru mukha-padma-vakya. Nechť je mou touhou očistit své vědomí slovy vycházející z lotosových úst mého duchovního mistra. Stát se vůdcem není příliš těžké, pokud jste připraveni řídit se pokyny pravého učitele".