Královská linie

Příklad nelegitimnosti pokrevní linie můžeme vidět velmi jasně  v současnosti v Thajsku, kdy nynější potomek zesnulého skutečného krále, je smutným příkladem toho co král znamená.

Jeho předchůdce byl král a ten když zemřel, šla mu celá zem na pohřeb do Bangkoku, plné město lidí v černém, ani silvestr se tehdy v tom roce 2016 neslavil, žádný ohňostroj. Lidé jej milovali, bylo to všude cítit, jejich láska k němu, všude jeho obrazy obalené květinami, protože se skutečně staral o svojí zem. Dokonce když jsem se na ostrově Koh Chang poprvé potápěl v moři, první co jsem tam uviděl nebyla ryba, ale bankovka. Na jedné straně jejich král na druhé Buddha, dodnes jí mám jako talisman v peněžence. Však co se stalo nyní je pro místní národní tragédie, ne král, a to zhnusení je jasně vidno na tvářích jeho generálů na fotografii níže.

Proto, pokud bychom chtěli zavést i u nás opět království, musel by nejprve existovat zemský sněm rady starších, který by jej dosadil a kdyby král nefungoval tak i sesadil a samozřejmě bez dědičného práva. Král znamená kvalifikace pro vládnutí, nikoliv pokrevní linie, to je velký omyl, protože je kalijuga a neexistují už obřady jako je garbhadhana samskára zajišťující, aby se králi narodil také kvalifikovaný nástupce, nikdo je už nevykonává.