Původní bohyně

Šrímatí Radharání

Radharání (zkráceně Radha) je nejvyšší Bohyně. Nejčastěji je ve společnosti Šrí Kršny. Je hlavní společnicí a oddanou Kršny a nejvyšší ze všech bohyň. Její jméno znamená, že je nejdokonalejší ctitelkou Pána Kršny. Nicméně je také expanzí Pánovy energie, proto je ženským aspektem Boha. Takže, podle gaudíja-vaišnavské tradice, Bůh je mužem i ženou. Jsou jedním, ale Kršna se expanduje do dvou kvůli svým božským milostným zábavám (lílám). Kdyby zůstali jedním, neexistoval by žádný vztah, žádné zábavy a žádná mocná výměna lásky (Caitanya-caritamrita, Adi-lila, 4.55-56).


V Brihad-Gautamiya Tantře je Radharání popisována následovně: "Transcendentální bohyně Radharání je přímým protějškem Pána Šrí Kršny. Je nejdůležitější osobou pro všechny bohyně štěstí. Vlastní všechnu přitažlivost, aby přitahovala plně přitažlivou Osobnost Božství. Je původní vnitřní silou Pána."

Šrímatí Radharání je příčinou (původem) všech ostatních bohyň. Tak jako Kršna je příčinou všech ostatních inkarnací a zjevení, Radharání je příčinou všech ostatních expanzí energií Boha-shakti nebo ostatních bohyň. Takže Višnu, Ráma nebo Šiva jsou všichni expanzemi jedné Nejvyšší Osobnosti, Kršny, a podobně Lakšmí, Síta nebo Durga jsou všechny expanzemi nejvyšší ženské podoby Boha, Radharání.

Vysvětluje se, že milované družky Pána Kršny jsou tří druhů, jmenovitě bohyně štěstí neboli Lakšmí, Jeho královny a pasačky krav z Vradži-gópí. Všechny z nich pocházejí od Radharání. Lakšmí jsou částečným zjevením nebo plnou částí Radharání zatímco královny na Vaikuntě a Dvaráce jsou odrazem Jejího obrazu. Vradža-déví neboli gópí jsou Její expanze a jsou přítomny při rásách neboli božských milostných zábavách. Mezi nimi je mnoho skupin s různým cítěním a náladami, kterými pomáhají Pánu Kršnovi ochutnat sladkost tance rása a dalších zábav (Cc.Adi-lila. 4. 75-81).

Radharání má mnoho jmen podle svých kvalit a charakteristik. Některé z nich jsou např. Góvinda-anandini (ta, co těší Góvindu=Kršnu), Góvinda-mohini (ta, co obluzuje Góvindu), Shiromani Sarva-kanta (královský šperk všech Kršnových družek).

Také je známa jako Sarva-kanti, což znamená, že všechna její krása spočívá uvnitř Jejího těla a všechny Lakšmí čerpají svou krásu od Ní. Sarva-kanti také znamená, že všechny touhy Pána Kršny spočívají v Šrímatí Radharání. Tak jak Pán Kršna okouzluje svět svou krásou a šarmem, Šrí Radha okouzluje Jeho. Proto je Nejvyšší Bohyní. Šrí Radha je plná síly a Pán Kršna je majitel vší moci. (Cc.Adi-lila, 4.82, 84, 87-96) Takže ti dva nejsou odlišní tak jako sluneční svit se neliší od slunce nebo energie od energetického zdroje.

Takže, bez Radhy by Kršna neměl žádný smysl a bez Kršny by žádný smysl neměla Radha. Proto se podle vaišnavské tradice vždycky ukláníme nejprve Pánově vnitřní energii v podobě Radhy a potom Pánovi. Říká se jim Radha-Kršna, Síta-Ráma, Lakšmí-Naraján atd.

Takže Radha a Kršna jsou jedno, ale když si chce Pán Kršna vychutnávat své zábavy zjeví se jako Radharání.
Abysme Kršnovi porozuměli skrz jednání Radhy, Pán se zjevuje jako Pán Čaitanja, což je Pán Kršna s nejdokonalejšími city Radhiny lásky k Pánu Kršnovi. Aby mohl plně ochutnat svou sladkost, Pán se zjevil v pozici a pocitech svého vlastního oddaného. Pán Čaitanja se objevil před 500 lety v Bengálsku, aby propagoval chantování Hare Kršna mantry jako jediný způsob jak zažít lásku Radhy ke Kršnovi. 

Hare Kršna mantra vede pozornost a oddanost člověka ke Kršnovi stejně jako k Radharání. Radha je také známá jako Matka Hara, což je jméno Hare ve zvolací podobě v mantře. Takže při chantování (odříkávání) Hare Kršna se přibližujeme ke Kršnově vnitřní síle požádáním Radhy, aby nás laskavě zaměstnala ve službě Kršnovi. Soustředit se na Kršnu skrz odříkávání Jeho jmen je jednou z forem této služby. Jinými slovy, přes Radhu je nejsnadnější cesta dospět ke Kršnovi a sloužit Mu. To je výhoda přiblížení se k Pánu Kršnovi přes Radhu.

Popisy krásy Radhy jsou úžasně poetické. Dokonce obyvatelé Vrindávanu se více starají o Radharání než o Pána Kršnu. Vědí, že Kršna může být Radharání ovlivněn. Vědí, že Radha může člověka přivést ke Kršnovi. Radharání je také soucitnou vlastností Kršny a tak se k Němu dostaneme blíže než když se snažíme dosáhnout Pána Kršny přímo. A když čteme popisy Radhy, není divu, že jsou jí oddaní. Například, Radharání má neomezený počet transcendentálních kvalit, z nichž 25 jsou hlavní:
1) Je velmi sladká.
2) Je vždy svěže mladá.
3) Její oči se stále pohybují.
4) Směje se jasným smíchem.
5) Má krásné linie.
6) Dělá Kršnu šťastným svou tělesnou vůní.
7) Výborně zpívá.
8) Její řeč je okouzlující.
9) Ráda vtipkuje a příjemně mluví.
10) Je velmi skromná a pokorná.
11) Je vždy plná milosti.
12) Je roztomilá.
13) Je výborná v provádění svých povinností.
14) Je stydlivá.
15) Je vždy uctivá.
16) Je vždy klidná.
17) Je vždy důstojná.
18) Užívá si života.
19) Je na nejvyšší úrovni extatické lásky.
20) Je jezerem milostných zábav v Gókule.
21) Je nejslavnější ze všech pokorných oddaných.
22) Je velmi laskavá ke starším lidem.
23) Je velmi pokorná k lásce Svých přátel.
24) Je hlavní gópí.
25) Vždy má Kršnu pod svým dohledem.

V popisech Šrímatí Radharání je také řečeno ve Vidagdha-madhava (1.32), kterou napsal Rúpa Gosvámí, že "Krása jejích očí mocně pohlcuje krásu čerstvě vyrostlých modrých lotosů a její krásná tvář předčí celý les rozkvetlých lotosů. Její tělesný lesk září jak zlato dokonce i v bolestivých situacích. Taková je nebývalá krása Šrímatí Radharání, která probouzí Vrindávan."

"Ačkoli měsíční zář je v noci ze začátku oslnivá, ve dne se ztratí. Podobně, ačkoli lotos je ve dne krásně rozkvetlý, v noci se zavírá. Ale, Ty má přítelkyně, tvář mé nejmilejší Šrímatí Radharání je vždy jasná a krásná, ve dne i v noci. Takže, k čemu může být Tvá tvář přirovnána?" (Vidagdha-madhava 5.20)

Spirituální výměna božské lásky mezi Radhou a Kršnou je zobrazením vnitřní energie Pána a je velmi důvěrná a náročná na pochopení. Žádný materialista nemůže porozumět tomuto vztahu mezi Radhou a Kršnou. Ale můžeme probudit naši spící lásku k Bohu, což je přirozený stav bytí plně probuzené duše, pak můžeme pochopit a nakonec i vstoupit do těchto duchovních milostných výměn. 

Zdroj: https://marieke.pise.cz/729-srimati-radharani.html


Vložte svůj text...