Osvícená hierarchie


Osvícená hierarchie, kterou představujeme, je pokorným návrhem duchovní renesance společnosti, principiálně vycházející z osvícená monarchie anebo také teokracie. V obou těchto případech, je stát postaven na zákonech duchovních a řídí jí rada starších, nebo také senát, složený s nejmoudřejších a nejmorálnějších lidí ve státě, tudíž nikdy nejedná v rozporu s duchovními principy, což je ten nejdůležitější aspekt určující harmonickou mírumilovnou společnost, v pravém slova lidskou. Více na:

V opačném případě, kdy se k moci, díky benevolentnímu systému takzvané demokracie, dostanou ti charakterově nejhorší z lidí, se celá společnost dostává postupně do krize na všech úrovních života, tak jak to máme možnost zažívat dnes. Je třeba zřetelně  porozumět, že původní čistý význam monarchie znamená osvícená, nikoliv mocenská jak tomu je v případě například dnešních Habsburků jejichž snahy jsou  čistě politicko-mocenské.

Funkce osvícené monarchie je mnohem důležitější než si lidé myslí, jelikož zajišťuje zachování lidské rasy jako takové i podle učení Platona, jelikož její princip je založen na cti. Historie je záměrně zmanipulovaná, tudíž není to od nás jen nějaká ego póza aristokracie, je to přirozená věc, kdy svatí králové chrání a předávají svatý grál, čímž je poznání o stvoření a smyslu života a ty které toto učení představují, jelikož to je to nejcennější v životě určené v prospěch zdravého vývoje každého.

Toto je smysl a význam našich legií. Každá planeta se pohybuje pevně po své stanovené dráze, jinak vzniká chaos, stejně tak Bůh dal lidem koncept ideálního fungování zde na Zemi a mnoho a mnoho a dalšího je třeba sdělit a opět zavést. Když pozorujeme dění okolo, každý řeší jen část, anebo symptom problému, však nemá funkční řešení, maximálně dočasné záplaty, my jdeme v naší myšlence k nejhlubším kořenům, ty léčíme a obnovujeme abychom jako lidstvo mohli znovu opět růst vzhůru ve prospěch všech bytostí na planetě a nejen v podobách lidských.

Celý současný systém je napadený velice inteligentními, ale nelidskými bytostmi a je záměrně stvořený a řízený, včetně falešných voleb někým kdo chce zotročovat, ne sloužit, tudíž žádná vláda lidu neexistuje, slovo demokracie je tedy jen prázdné klišé, slepá víra líného davu a proto je třeba se vrátit k jedné z forem duchovního zřízení, v němž bude prioritou uznána morálka a duchovní zákony budou tvořit základ, budou klíčové a elementární. Poté jedině je možné aby byla společnost harmonická, jelikož bude fungovat v souladu s designem Stvořitele, což je definice lidské společnosti. Není možné, aby rozhodovala moc peněz a ti jež je stvořili za účelem nadvlády nad ostatními jako je tomu právě nyní.

Je proto třeba změnit celou matrici sytému, ale to může lid udělat pouze tehdy, když své síle jednoty ducha porozumí bez ohledu na svoje náboženské či ideologické pozadí, protože každý myslím stále zatím víceméně rozumí pojmům jako je spravedlnost, čistota, pravdivost, pokora, čest, svornost, služba, šlechetnost a láska, které jediné vedou ke štěstí, harmonii a prosperitě na všech úrovních společnosti.

Systém politických stran je naprosto zbytečný a záměrně nepraktický v efektivním řízení státu. Je ve jménu udržení statusu "svobody" určený pouze k rozdělení společnosti a když je společnost rozdělena, můžete jí lehce ovládat, žádnou svobodu tudíž ani náhodou nezaručuje. Naopak, tvoří jen výbornou mlhu, za kterou mohou usurpátoři v pozadí přes své nastrčené loutky, kterým dáváte své hlasy kout své úchylné plány na vaše zotročení.

Na základě současné ústavy mají lidé právo a možnost stále ještě změnit celý prohnilý systém, protože můžete hnilobu upravit jak chcete, pořád to bude hniloba, to je jediný efekt vhození volebního lístku do urny. Snažit se vylepšit prohnilé.

Otázka je jen jedna, jsou lidé připravení být až takto zodpovědní a důslední vůči své Zemi, vůči svému Národu, vůči svým předkům, vůči svým potomkům, vůči svému svědomí a vůči Bohu, anebo potřebují demokraticky spadnou ještě hlouběji??

Faktem je, že stejně tak jak nám bylo nasazeno do hlavy, že koronavirus je světová pandemie, že dvojčata v New Yorku spadli nárazem letadel zlých teroristů, že očkování je dobré pro naše zdraví, že Rusko je náš nepřítel, že pít vodu z plastové láhve je pokrok, že antikoncepce je moderní, že mít možnost si změnit pohlaví je normální, že Bůh je jen nějaká přežitá mytologie, že jsme na velice pokročilé úrovni ve všech směrech, že demokracie je nejlepší systém zřízení, že demokracie je vláda lidu, tak nám bylo také podstrčeno, že osvícená monarchie je špatná a zpátečnická, tomu všemu máme uvěřit. Všechno toto jsou však lži. Chytře cílené lži, které vás mají postupně dostat do otroctví, jehož zákeřnou krutost si většina z lidí nedokáže představit, protože není lidská.

A nyní ta dobrá zpráva.

Svatováclavské legie jsou zde coby sjednocující medium všech pronárodních hnutí, spolků a také z důvodu předání smysluplné a vědecké alternativy státního zřízení vycházející z hloubky našich původních kořenů, postavené na základě selského rozumu a lidské přirozenosti existující smysluplně jedině v souladu s harmonií přírody a vesmíru, kterou tímto chceme znovu obnovit a tím obnovit i šťastný život nás všech.

Pro důkladné pochopení je třeba zde zmínit jednu velice zásadní důležitou věc, a to že je velký rozdíl mezi monarchií osvícenou a neosvícenou. Proto také ta neosvícená musela skončit, jelikož se odchýlila k materialismu. To co vidíme nyní ve společnosti je jen volné pokračování, v jiném kabátě, kdy je materialismus posazený do kapitalismu ve jménu pravdy a lásky ještě více exhaltovaný a jeho zhoubnost zřetelnější.

Toto je nákaza, kterou jsme všichni víceméně postižení od narození a veškeré potíže, se kterými se ve svém životě potýkáme, jsou jen následky této naší nemoci. Pokud by však monarchie byla osvícená, což je snaha Svatováclavských legií, nemůžeme žít jen hmotou, ale vyššími ideály, jako je pokora, služba, spiritualita, láska, soucit a čest, neexistoval by důvod a ani žádný element, který by její samotnou existenci mohl ohrozit. Osvícená monarchie je vůbec nejpevnějším a nejtrvalejším způsobem státního zřízení v souvislosti s mírou štěstí obyvatel co existuje, kdy existoval a bude existovat, jelikož je daný Zdrojem, my se jen vracíme k této přirozenosti lidské rasy, ke správě a ochraně této země a jejich obyvatel a v duchu svatých králů se snažíme obnovit znovu slávu této Země.


Kroky vedoucí k obnovení suverenity zemí koruny České a Moravské:

1. Získání opětovné svrchovanosti vystoupení z národolikvidačního spolku EU, světové teroristické organizace NATO a obnovení statusu Království zemí Česka, Moravy a Slezska.

2. Zestátnění strategických podniků a společností většiny zahraničních investorů, které zde byly s vidinou zisku na náš úkor vlastizrádci implementovány, zvláště pak německých, včetně loupeživých bank, coby kompenzace za nezplacené poválečné reparace ze strany Německa. Zachování Benešových dekretů, zrušení soukromých bank a zavedení jedné společné národní banky.

3. Obnovení a zprofesionalizování naší armády a domobrany s výpomocí například Ruské federativní republiky a dodání jejich vysoce pokročilých zbraňových systémů a techniky k našim vlastním čistě obranným účelům, jelikož náš vlastní obranný průmysl byl po roce 1989 postupně zlikvidován ve jménu "pravdy a lásky".

Následně poté bude následovat:

4. Vytvoření jednoduchého a přehledného a efektivního státního aparátu (viz. Koncept řízení)

5. Zrušení politických stran, jelikož jsou pro efektivní zřízení státu nepotřebné a jelikož svobodu obyvatel v žádném případě nezaručují, což byla jediná záminka jejich zbytečné existence.

6. Obnovení zemědělské soběstačnosti.

7. Reforma zdravotnictví.

8. Reforma školství.

9. Legislativní a zákonodárná reforma.

10. Reforma soudní a výkonná.


Jak se často říká "dobře už bylo", tak to platí pro stav českého národa dvojnásob. Však také se říká "bude líp", proto ale musíme něco společně udělat. Je to však úkol ne nepodobný lovu na nosorožce, jelikož nejednota Čechů je z celosvětového hlediska unikátní a definitivně v ní hrajeme prim, to je třeba si ze všeho nejdříve zřetelně uvědomit. Traduje se, že císař Rudolf 2, proklel Čechy, za to že i navzdory tomu co vše pro jejich blaho vykonal z něj intrikami učinili nesvéprávného a na trůn místo něj s vidinou ještě lepšího stavu dosadili jeho bratra. Okamžitě poté došlo k 30leté válce a pro Čechy nastala doba temna, ze které se už nedostali do nynějška.

Myslet si o tom můžeme co chceme, však je pravdou, že v rychlosti převlékání kabátů a v intrikaření se nám málo který národ vyrovná, řekl bych, že to je jediná věc ve které můžeme nepokrytě tvrdit, že nám nikdo nesahá ani po kotníky. Jistě však chápete, že to rozhodně není to, čím bychom se měli chlubit a že je na čase se hrdě přihlásit k tomu k čemu jsem se zde všichni narodili a uvést existenci založenou na službě ostatním a lásce ke všem živým bytostem opět na piedestal lidského života.

Pokud s touto naší ideou souzníte, sdílejte ji mezi své blízké a přátele, diskutujte a přemýšlejte s námi o tom co dál, staňte se jedním z nás, myslete konstruktivně o budoucnosti, nezaměřujete s příliš na to co se děje momentálně, neskákejte příliš na bubliny iluzí vytvářených mediálním světem ve kterém jste chycení. Místo toho otevřete svou mysl novým možnostem, které se nabízejí. Osvoboďte se z tohoto jejich násilného sevření a uvidíte svět naprosto z jiné perspektivy, uvidíte tu hojnost možností a hravě pak překonáte všechny potíže, hravě je překonáme pokud se spojíme v jedné společné vizi a tu budeme společně jako bratři a sestry naplňovat.

K tomu nám dopomáhej Bůh a chraň nás před nepřáteli života a pokroku lidskosti ve vlastních řadách a především ve vlastním srdci.