Zákon o vodě


PŘÍPRAVA ZÁKONA O VODĚ

Zápis ze zasedání Rady starších ČSR ze dne 25. 9. 2022 v Praze.


a) Voda je posvátná, je dána lidem Bohem k jejich plné spokojenosti.

b) Není proto možné s vodou spekulovat, přeprodávat jí do osobního vlastnictví či vlastnictví společností, šmelit s ní a různými jinými způsoby jí zneužívat.

c )Role státu:

  • shromažďování vody v tomu určených nádržích
  • provádění vrtů a údržba těchto čerpacích zařízení
  • dohled na kvalitu vody a její čištění
  • ochrana před kontaminací vody
  • zbudování a údržba distribuční sítě vody


d) Občan odvádí státu za vodu částku vypočítanou poměrovou částí v přepočtu na jednoho člověka, stávající ze součtu nákladů státu spojených s distribucí vody, včetně mzdy k tomu účelu určených zaměstnanců.

 

e) U vlastních vrtaných studen neodvádí občan do státního rozpočtu žádnou částku. Realizace vrtu, zřízení studny, čerpacího a případného i čistícího zařízení provádí občan neboli momentální majitel a správce  studny nacházející se na jeho pozemku, na své vlastní náklady.