Kulatý stůl

K vedení společnosti jsou určení svojí přírodou inteligentní lidé zvaní bráhmani, kteří představují hlavu společnosti, spolu s ochránci a bojovníky za práva ostatních, zvaní kšatriové. Hlava má oči, vidí kam jít a kam ne. Hlava má mozek, může uvažovat. Tito přírodou brahmani, vždy spolupracují na vedení společnosti, protože vědí jak. A vědí to jak jednoduše proto, že je jim to dáno z předchozí inkarnace. Zde platí na sto procent nám dobře známé přísloví "komu není z hůry dáno v apatice nekoupí".

Přírodou obchodníci a manuálně zruční pracovníci, kteří se s těmito dispozicemi již také rodí, se však do těchto záležitostí nemontují, protože na to jednoduše nemají kapacitu, jelikož mají kapacitu na jiné věci.  Také velmi důležité v rámci fungování společnosti jako celku, však s jiným druhem přínosu pro společnost. Neznamená to tedy v žádném případě, že jsou méně. Jen to není jejich přirozený dar vést společnost správným směrem. Dnešní čím dál tím víc populární takzvaně duchovní umělá rovnost, taktéž demokracie anebo komunismus neexistuje, jsou utopiemi, uměle a záměrně implementované ideologie vedoucí k chaosu.

Věčně a realisticky existuje přirozená hierarchie a když jí lidé budou ctít, budou šťastni. Podobné jako jí ctí Indiáni, kteří mají náčelníka a radu starších. Nemají kulatý stůl pro všechny, kde může každý koho napadne přijít a povídat co ho zrovna napadne.

Vize kulatého stolu funguje pouze v rovině rady starších a ochránců a to je třeba rozlišovat. Nastávající zlatý věk neznamená, od teď jsme všichni duchovní, tedy si můžeme každý dělat co nás napadne a všichni budeme o všem rozhodovat, protože není mezi námi rozdíl.

To je cesta do ještě vėtšího chaosu.

Zlatý věk znamená, že lidé rozumí, že je vesmírem daná hierarchie i mezi lidmi a tu ctí, poté můžeme mluvit o duchovní společnosti a následném duchovním růstu, protože každý vlivem moudrého vedení najde své místo a takto bude přirozeně šťastný vykonáváním svého poslání zde.

Všechny vyšší planety ve vesmíru mají své vládce, ctí dharmu, neboli vesmírný řád neboli hierarchii, proto jsou tak pokročilí ve všech oblastech života. Nevytvářejí si krátkozraké, vychytralé mentální egofatamorgány a iluzorní koncepce, jelikož jsou pokorní k designu Stvořitele a ten ctí. Toto musíme také znát, učit se a přijmout, pokud se hodláme jako lidstvo posunout výše a rozšířit spolupráci nejen na lidskou, ale také na vědomou vesmírnou úroveň.