Moudrost Indiánů

Deset indiánských přikázání :

1. Chovejte se k zemi a všemu, co na ní žije, s úctou!

2. Vždy zůstaňte v těsném kontaktu s Velkým Duchem!

3. Projevte velkou úctu svým bližním!

4. Pracujte společně ve prospěch celého lidstva!

5. Pomáhejte a buďte laskaví, kdekoli je potřeba!

6. Dělejte to, co víte, že je správné!

7. Ať se vaše tělo i mysl cítí dobře!

8. Použijte část svého úsilí pro vyšší dobro!

9. Buďte vždy upřímní a pravdiví

10. Převezměte plnou odpovědnost za všechny své činy!