Definice zlaJediné existující zlo je nevědomost, takže pokud jsme pokrytí nevědomostí, jinými slovy nemáme poznání o lásce ve vztahu ke Stvořiteli, pokud si toto neuvědomujeme a za prvořadé považujeme poznání jak žít v komfortu, poté nesvítíme anebo jen velmi omezeně, jelikož jsme se nechali oklamat a přichází automaticky utrpení, tak lze zřejmě nejlépe definovat to čemu říkáme zlo.

Takže je třeba, aby lidé měli nejprve poznání, poté budou svítit a poté nebude zlo, nebude tma, takže mohou za tento současný stav lidé samotní, ne nikdo z vnějšku, na koho to můžeme rádi svést. Přítomní mocní démoni pouze využívají tento stav tím, že tuto nevědomost, tuto mistifikaci staletí aplikují, však je pouze a jen na nás žít v souladu se svým svědomím, tedy s živoucím Bohem žijícím uvnitř nás. Nikde nestojí, že musíme přijímat jejich propagandu tmy a tím jim dát sílu nás ovládat a vlastnit, však co si lidé vybrali dnes? Stačí se porozhlédnout co si lidé vybrali, vybrali si požitek a mamon a proto jsou lehce vyděsitelní a vydíratelní a to i v oblasti takzvané duchovnosti a ezoteriky si vesměs vybrali požitek a mamon, jen proto je možné, že dnes démoni zavřeli do karantény celý svět. Oni jen dělají v rámci konečného dobra svou práci tím, že nám tvrdě nastavují zrcadlo. Naprosto nesentimentálně, abychom se už konečně probudili ze sna materialismu, proto přitvrzují.

Rozhodně si ale nestačí říct jen, jsem světlo, jsem láska nebo, že mě Ježíš nebo Trump či Putin spasí, to rozhodně nestačí. Je třeba si jasně uvědomit, co vše dělám proti svému svědomí, jaké všemožné programy jsem nasál, nasála během svého života a především, co anebo ještě lépe kdo, je ten prvotní zdroj světla a na Něj se vědomě napojovat a studovat skutečnou duchovní literaturu, jako je například Šrímad Bhagavatam, tuto dokonale čistou puránu s 18.000 verši v sanskritu, vše je přeloženo a dostupné každému. Ne jednou, ale neustále se napojovat je třeba, každý den je třeba dávat energii a čas, tímto směrem. Tomu se říká žitá duchovní praxe, která jediná má sílu nás vyjmou ze zla do ultimátního dobra permanentně a umožní nám život ve světle, ve vysoké vibraci přesahující dimenzi lidského života a i v této současné atmosféře všeobecné lži o naší podstatě a smyslu, které víceméně každý podléhá, nám umožní se plně radovat a realizovat své vlastní já, což je možné jedině ve vztahu s Nejvyšším Já, tedy s Bohem, nic jiného nefunguje.

Zlatý duchovní věk znamená, že nevědomost na této planetě, tedy zlo, už nebude více tolerováno a kdo tomu neporozumí nemá zde co dělat a bude inkarnován do nižších světů, tam může realizovat velmi dobře dále svůj mamon, chtíč a vyděšenost, že o něco přijde, ne však zde, to bylo možné pouze do nynějška.