Svatý Grál

Svatý Grál byl předán Nejvyšším Pánem králům všech planet počínaje planetou Slunce. Na zemi byl Grál předán králem Slunce Vivasvanem praotci lidstva Manuovi a ten jej předal králi Ikšvákuovi už před 2,5 miliony let. Poté se toto transcendentální poznání předávalo posloupností Svatých králů z generace na generaci. Však vlivem současného železného věku, Kalijugy, která je označována také jako věk hádek a pokrytectví, bylo znovu toto nadčasové poznání ztraceno, proto bylo opět před 5000 lety vyjeveno Krišnou Arjunovi na bitevním poli Kuruovském známém jako Bhagavad-gíta, neboli zpěv Nejvyššího.

Poté bylo toto Královské poznání obnoveno opět v další formě v podobě Bible před 2000 lety, jejíž původní učení bylo 350 let poté upraveno k obrazu krále Konstatnina II, který se však od cesty cti a duchovních ideálů odchýlil na cestu hedonistického požitku, tudíž se i čistá původní hodnota tohoto učení malinko ztrácí, však stále mnoho zůstalo dochováno a lidem čistého srdce je vyjevena cesta pravdy přímo v srdci, bez ohledu na náboženskou příslušnost či vyznání pomocí čisté původní nesektářské síly Kristova neboli Krišnova vědomí, vyznačující se bratrskou nákloností, pečující laskavostí a přísným odseknutím zrna od plev.

Hlavním úkolem vládců všech planet je chránit obyvatelstvo. Měli by tedy být obeznámeni s touto duchovní vědou, aby dokázali vládnout občanům a chránit je před hmotným područím chtíče. Lidský život je určen k rozvíjení duchovního poznání, ve věčném vztahu s Nejvyšší Osobností Božství, a nejvyšší představitelé všech států a planet jsou povinni vštěpovat toto ponaučení občanům prostřednictvím výchovy a vzdělání, kultury a oddanosti. Jinými slovy, všechny hlavy států mají šířit vznešenou vědu o vědomí Boha, aby jí lidé mohli využít a kráčet cestou úspěchu, který nabízí lidská forma života.

Je jasně řečeno, že Grál byl zvláště určen svatým králům. Bylo tomu tak proto, že ti měli plnit jeho účel při svém vládnutí občanům. Rozhodně nebyl nikdy určen démonským osobám, které rozmělňují jeho hodnotu - což nepřinese prospěch nikomu - a přicházejí s všemožnými výklady založenými na jejich vlastních rozmarech.