Zákon o půdě


PŘÍPRAVA ZÁKONA O PŮDĚ


Zápis ze zasedání Rady starších ČSR ze dne 20. 7. 2022 v Praze.

a)Půda bude přidělena zdarma každému, kdo si oní řekne formou řádné žádosti k tomu, aby s ní dobře a efektivně hospodařil.

b)Není možné s půdou spekulovat, přeprodávat jí, šmelit a různými jinými způsoby jí zneužívat.

c)Půda je posvátná, je dána lidem Bohem k jejich svobodnému, smysluplnému užívání.

d)Role státu je dohlížet pouze na to, jestli se o ní člověk dobře stará či ne. Pokud se člověk o svěřenou půdu nestará správně, nevyužívá jí, nechává ležet ladem, je mu státem odebrána.

e)Stát s půdou poté hospodaří sám, v rámci státního půdního fondu.

f)K účelu přidělování půdy, je zřízena půdní komise, která uváží jednotlivé žádosti a v této věci následně rozhodne o vydání či v některých případech žádost zamítne. Důvody zamítnutí jsou blíže specifikovány tímto zákonem.