Přímé oslovení učitelů

18.11.2020

Věc: Přímé oslovení učitelů

Učitelé byli vždy nositeli morálky, vědomí a vzdělanosti národa. Je to poslání, ne pouhé zaměstnaní a zdroj obživy.

Zajisté každý, kdo je skutečným člověkem a nikoliv pouze loutkou závislou na vodítku politických mafií, které zavádějí bankovní a technologický fašismus i jejich ideologické doktríny, se mnou bude souhlasit. A ti učitelé, kteří dnes si své poslání nesou sebou, nositelé vědomí, morálky a vzdělanosti, také. Těm je nutno vzdát úctu a podporu.

Těm druhým, kteří si na učitele jen hrají, ve strachu o své zaměstnání, o svou pozici a kariéru, ochotných za svou výplatu prodat své poslání, bych chtěl říci toto. Jste-li schopni nutit naše děti k přidušení CO2 v kontaminovaných rouškách, vykazovat je ze škol, nutit je k testování diktátem vnucenými invazivními testy, vyhrožovat rodičům podobnými excesy proti svému poslání učitele, vězte, že vidíme jak se k věci stavíte.

Jako takoví nejste učitelé a vychovatelé, ale ve své podstatě zbabělé hyeny. Proč? Protože Vy jste ti, kteří mají vědět, znát a umět posoudit, vy máte mít intelekt i srdce pro výchovu dětí. Při tom vědomě nechcete rozpoznat primitivní a průhledný politický fašismus bez jakékoliv odbornosti a logiky. A při tom, učitel by měl být druhý po rodičích, který má děti vzdělávat nikoliv je učit podrobovat se zvůli fašismu. Protože nic jiného to není a vy to jako učitelé máte vidět. Vy máte umět rozpoznat škodlivé doktríny rozkladu společnosti a postavit se zlu a fašismu. Neviděl jsem vás odmítat škodlivé a zákeřné doktríny deformací školní výuky, ani jsem vás neviděl odmítat nesmyslná nařízení, spojená s podvodnou pandemií. Ale viděl jsem mnohé z vás se fašismu dokonce aktivně podřizovat a plnit naprosto nekompetentní nezákonné příkazy s poslušností, jen proto, aby jste nepřišli o místo a nechcete vidět, že jste právem spolupachateli trestného činu podle trestního zákona§ 163aÚčast na zločinném spolčení(1).

Kdo založí zločinné spolčení, nebo kdo se činnosti takového spolčení účastní, anebo kdo zločinné spolčení podporuje, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku. Oslovili jsme tisíce policistů, státních zástupců a soudců s výzvou, jako pilíře české státnosti, aby konali v zájmu toho, jak zákon nařizuje. Pokud se vláda nad touto zemí vrátí do rukou skutečné státní moci a lidu této země, zkorumpovaná vláda a část státního aparátu zaprodaného cizí zahraniční mocí bude hnána k odpovědnosti. Potom budete i vy postaveni před odpovědnost, pro svou mlčící i aktivní spoluúčast na zločinném spolčení fašistické moci proti našim dětem.

Naše děti jsou živým zlatým pokladem tohoto národa a každý rodič bude vaším žalobcem i soudcem. Je to otázka vašeho svědomí. Jak se k tomu postavíte je na vás. Ale tím i odpovědnost. Odmítněte svým zbabělým nadřízeným poslušnost při teroru na našich dětech, pro své svědomí, pro své poslání učitelů. Pokud tak neučiníte, nebudou nás potom zajímat vaše výmluvy o mlčení kvůli výplatám, hypotékám, o strachu ze ztráty zaměstnání. Fašismus je fašismus a naše děti jsou víc než vaše případná zbabělost a přisluhování fašismu.

Můžete se vztekat jak chcete, poměte však, že historie je neúprosná a Norimberský proces s fašisty se bude opakovat. S fašismem se nekamarádí, s fašismem se bojuje. Pokud vám to nedochází, přečtěte si znovu Čapka nebo se podívejte znovu na Drdův Vyšší princip nebo se doučte, jak vznikal fašismus v 30. letech minulého století. Ti, kteří jste ve svém poslání neselhali, Vám na věky hluboká úcta a vděk za nás a především za naše děti, za to, že jste neselhali, že jste skuteční učitelé s posláním.

Občanské referendum - Referendum ČSR A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Rada Občanské Jednoty v občanském odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod s oporou včl. 2/odst. 2Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.Zapsal: hlavní koordinátor Jindřich Tichý, místopředseda Referenda ČSR, velitel Občanské Policie, zástupce velitele Občanské domobrany, člen Občanské Rady, spoluautor nové Občanské Ústavy pro plnou přímou demokracii, programu a prováděcí dokumentace, dříve váš bývalý kolega, důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu Policie.