Ohňový rituál

Rituál ohňové oběti homam, známý také jako homa, havan, yajna (yagya) nebo yajana je způsob jak se tradičně těší vyšší bytosti, které skrze element ohně přijímají nabízené obětiny, ať už se jedná o Nejvyšší Osobnost Božství v jeho mnoha rozličných podobách, anebo také polobohy mající na starost chod vesmíru a jeho zákonitostí. Při této ceremonii jsou různé materiály obětovány do ohně spolu s posvátnými zpěvy (mantramy).

Rituál ohně je starodávná praxe, která je součástí mnoha tradic po celém světě, jelikož je velmi mocným nástrojem duchovního pokroku. Recitování  manter  před ohněm spolu s nabízením ingrediencí do ohně má velký očistný a uklidňující vliv na mysl, poskytuje vysokou úroveň mentální koncentrace, vnitřního klidu a blaženosti. Tato duchovní praxe je doporučována také v mnoha písmech, jako je Yajurveda a Bhagavad Gita, na základě kterých tento očistný rituál pro svůj velmi příznivý účinek  praktikují přítomní  kněží, šamani a mystici dodnes. Chuť pudinku oceníme pouze tak když jej ochutnáme, stejně tak je to i s tímto rituálem.

Védská tradice nás učí, že bohové přicházejí na pozvání do ohně a následně přijímají modlitby duchovních uchazečů. Dokonce ikdyž člověk medituje bez vnějšího ohně, přicházejí bohové do našeho vnitřního ohně, na které student duchovního života medituje a   následně přijímají pronášené mantry skrz tento oheň. U většiny lidí je však vnitřní oheň mnohem slabší než vnější oheň a z tohoto důvodu je prospěšné vykonávat uctívání s meditací pomocí vnějšího ohně. Tato praxe proto podporuje a posiluje náš oheň vnitřní. Všichni vidíme a cítíme naši sthúla saríru (hrubohmotné tělo), která je tvořena hrubou hmotou. Mimo to však máme také sukšma saríru (jemné tělo) složené z jemné hmoty (mysli, inteligence a ega), které nelze vnímat smysly spojenými s hrubým tělem (oči, uši, nos atd.). Toto naše jemné tělo obsahuje tisíce nádií, což jsou v podstatě jemné kanály toku energie. Oheň zvaný bhútágni - tedžas (existenční oheň) hořící v tomto jemném těle,  je jemný základ celé existence člověka a projevuje se v hrubém tělo v podobě různých místech. Příkladem je "oheň" v žaludku, který pomáhá člověku strávit snědené jídlo anebo "oheň" v mozku, který člověku pomáhá strávit a porozumět významům zažitých zkušeností.

Tato bhútágni je proto pro existenci člověka velmi zásadní, však u většiny lidí dneška je tento původní oheň velmi oslaben. Příčinou tohoto stavu jsou nečistoty a překážky v nádiích (kanálcích) subtilního těla. Na této jemné úrovni vzniká taktéž jakákoliv nemoc, která se následně projeví na hrubohmotném těle. Neznalost příčiny nemoci na jemnohmotné úrovni dělá současné západní lékařství značně impotentním, jelikož neřeší hlubší příčinu nemoci, ale řeší pouze následek. Tento oheň nemůže díky přítomným nečistotám silně hořet, a my pak nemáme energii a cítíme se oslabení, zároveň také božská přítomnost, která se skrze něj manifestuje nemůže vstoupit.

Pokud někdo překoná vnitřní slabosti, jako je chtíč, hněv, chamtivost, falešnou prestiž, bezohlednost a žárlivost, začne rozvíjet soucit, oddanost, odpoutanost, zbavuje se jedné vrstvy falešného ega a iluze za druhým, budou nakonec veškeré nečistoty v nádis odstraněny a bhútágni bude silně hořet a my budeme zažívat trancendentální blaženost bez ohledu na vnější okolnosti tohoto světa.

Toto je účel a význam všech duchovních technik. Jedná se však o velmi obtížný a časově náročný proces. V tomto ohledu lze tedy využít výhod vnějšího ohně. Když božstvo vstupuje nejprve do externího ohně a jeho blízká božská přítomnost spaluje nečistoty v nádis. Zároveň také dochází k pálení nahromaděné karmy (akce z minulosti, které dostanou odpovídající reakce v budoucnosti). V kárana šaríra (kauzální tělo), tento proces nakonec vede k celkovému posílení bhútágni. Poté co člověk provádí homam dostatečně dlouhou dobu, jsou jeho nádie zbaveny překážek a jeho bhútágni neboli tedžas jasně hoří. V tomto okamžiku se veškerá sádhana(duchovní praxe), včetně pravidelné meditace, stane mnohem efektivnější. Pokud bhútágni dokáže pojmout božství ve větší míře, meditace se stává účinnější. Cílem veškeré duchovní sádhany, ať už člověk myslí v těchto pojmech nebo ne, je ve skutečnosti očistit sám sebe ze všech vnitřních nečistot. Na káran šaríra jsou pověšeny různé karmy z předchozích životů, proto je těžké a to se poté projeví v súkšma saríra (jemné tělo) jako různé nečistoty v různých nádís (jemné energetické kanály), které blokují volný tok energie. Ty se zase projevují ve sthoola sareera (hrubém těle) jako různé problémy těla a mysli, neboli nemoci. Ty následně také způsobují, že husté podmínění mysli člověka potopí jeho vědomí v oceán klamů. Toto podmínění vědomí v důsledku předchozí karmy je také známé jako máya(to co není, neboli iluze). Když je někdo potopen v máyi, je zároveň napaden šesti nepřáteli duše - kaama (touha), krodha (hněv), lobha (chamtivost), moha (klam), mada (svévolnost) a maatsarya (žárlivost). Když však člověk dělá duchovní pokrok, tato činnost ostraní nečistoty v nádis, fyzická a duševní kondice člověka se zlepší a ten poté může snadněji odolávat výše zmíněným šesti vnitřním nepřátelům.

To vše spolu souvisí a děje se to současně. Když člověk spálí všechny hlavní karmy, karmicky se stane velmi lehkým. Nádie v sukšma šaríra se očistí a energie může volně proudit kamkoli. Když člověk vidí ve všem  Boha, nic ho nemůže rozzlobit, neexistuje u něj více žárlivost nebo zklamání, nic jej nevzruší, nic nezarmoutí a zůstane ve stavu blaženosti navždy. Navzdory měnící se povaze vnějších činností a vzhledu je člověk uvnitř na stále ve stejném stavu.

Cílem veškeré duchovní sadhany je dosáhnout tohoto stavu a děje se to prostřednictvím bhakti (oddanosti a odevzdání) která automaticky přináší jnánu(znalosti a moudrosti) a vajrágju(odpoutanost) člověk jen musí spálit karmu a nečistoty blokující dosažení tohoto stavu. Tento proces bhaktijógy  je možný úspěšně realizovat pouze pod vedením pravého duchovního učitele náležícího do posloupnosti duchovních mistrů a žáků. Cílem veškeré sádhany je tedy odstranit nepravé ego, falešnou totožnost  a spojit se (mít jógu) s Bohem. Tímto způsobem lze vytvořit vakuum uvnitř sebe, do kterého poté může vstoupit Bůh. Pokud má člověk egoismus, to znamená různé nepravé představy o sobě samém, takové vakuum nelze vytvořit. Očišťená mysl je extrémně klidná jelikož vakuum je vytvořeno uvnitř. Potom nás božská přítomnost naplní uvnitř v oblasti srdeční čakry a výsledkem je nepopsatelná blaženost. Homam tento proces urychluje  spalováním předchozí karmy, která vytvářejí různé vrstvy podmínění a maření duchovního pokroku.

Mnoho védských rituálů zahrnuje vyvolání božské přítomnosti v různých elementech například v nádobě na vodu (kalaša). Bohužel žijeme v Kali yuze, kde jsou živly Země, vody a vzduchu kontaminované. Jedinými prvky, které nelze znečistit, jsou éter (akáša) a oheň (agni). V éteru existuje pouze zvuk, tudíž vibrace mantry je čistá a spolu s podporou ohně představuje rituál homam  při kterém jsou mantry aplikovány extrémně čistou záležitost.

Jedno ze sanskrtských slov pro "oheň" je "pávaka", což znamená "ten, který očišťuje". Definice ohně je čistý a čistí vše, s čím přijde do styku. Dřevo nebo kokosová slupka kterým je na oheň použit může mít nečistoty, ale samotný oheň je velmi čistý a proto pojímá božskou přítomnost nejvyššího stupně. Pro rituály využívající zemské nebo vodní prvky jako médium úspěšně, musí být sádhaka naprosto čistý a jeho bhútagni musí silně hořet.

Kromě osobních výhod existují i ​​homam výhody univerzální. Ohňovou obětí se uspokojí božstvo Slunce, které živí celou Zemi svojí energií života.  Jemné tělo Slunce živí jemné těla všech bytostí na Zemi. Tím pádem, krmení tohoto jemného těle prostřednictvím ohně je velmi důležité pro hladký chod života na Zemi. Nacházíme se nyní v věku Kali (hrozný věk sváru a pokrytectví) kdy adharma (zrada, svár, disharmonie, nepřirozenost, zlo, nemorálnost, nespravedlnost, ničemnost a zlozvyky) budou na vzestupu ve světě a subtilní tělo Slunce jako takové díky tomu zeslábne. Pokud však budou lidé provádět rituály ohně a společně zpívat mantry posilují tím jemné tělo Slunce, což vyvažuje stav převládající adharmy ve společnosti, čímž se udržuje stav světa před úplným kolapsem.

Svatováclavské legie provádějí tyto speciální očistné rituály, v případě zájmu nás kontaktujte na email: gral@svatovaclavskelegie.cz nebo na mobil: 604434931