Máří Magdalena


Poselství Máří Magdalény:

Nejsem tím, co si většina lidí myslí, nicméně obhajovat se by znamenalo klesnout na nižší úroveň, než je mi příjemné, jsem stejně jako vy spjata s Božským a v této rovině jsem se rozhodla pobývat. Nižší úrovně lidského hašteření, hodnocení a chaosu nejsou ničím víc než právě nižšími úrovněmi. Já jsem se rozhodla naplňovat své poslání z úrovně vyššího vědomí, kde všemu vládne láska. Právě zde může být vykonáno nejvíce dobra - a proto na vás naléhám, abyste učinili totéž. Váš život se odehrává přesně tam, kde pobýváte ve svém vědomí. Soustřeďte tedy své myšlenky na to dobré, co můžete v lidech nalézt, a povzneste se nad iluzi všeho ostatního.


O Máří Magdaléně:

I když evangelium nikdy přímo nenazývá Máří Magdalénu prostitutkou nebo hříšnicí, byla a je tak nazvána misogynisty. Máří Magdaléna nicméně přehlíží tato falešná obvinění, odpouští všem bez jakýchkoliv podmínek a vyzařuje lahodnou, sladkou energii. Podle evangelia umývala Kristovy nohy, byla svědkem jeho smrti a jedním z prvních lidí, kterým se po svém vzkříšení zjevil. Kontroverzními jsou informace o tom, že byla Kristovou nevěstou, chrámovou kněžkou a učednicí. Poproste ji o pomoc s odpuštěním a otevřením svého srdce většímu množství lásky.