Oslovení policejních složek ČR

09.11.2020


Věc : Přímé oslovení občanů policistům Policie ČR

Vážení policisté a spoluobčané, je jasné, že není možné chtít po vás neuposlechnutí rozkazů a zákonů, byť by jsou zmanipulované. Ve vší vážnosti se ale na Vás obracíme se žádostí, aby jste věnovali alespoň pozornost a přečtení následujícího sdělení.

V současné době skutečně probíhají rozsáhlé nadnárodní korupční aktivity, které se snaží uchopit moc nad světem a Evropou. Nelze to nazvat jinak, než globální, bankovní, úřednický a technologický fašismus. Pokud se podíváte kolem sebe, není možné, aby jste neviděli, kam situace u nás spěje. Není to v principech až tak rozdílné od 30-tých let nárůstu nacismu v Německu. Jedná se o útok namířený v důsledcích na zánik naší státnosti a existence naší České republiky. Nadnárodní korupce se zmocnila státotvorných pilířů, moci zákonodárné (korupce poslanecké sněmovny), moci soudní (nefunkčnost soudů a státních zastupitelství) a moci výkonné (zkorumpovaná vláda, klíčová ministerstva a složky státní správy). Celosvětová falešná pandemie je spouštěčem plánovaných strukturálních změn společnosti a naše republika není výjimkou. Tyto změny provádějí na celém světě neziskové, nikým nevolené, organizace WHO (Světová zdravotní organizace), neziskovka financovaná tajnými službami a farmaceutickými, biologickými, bankovními a technologickými korporacemi s nacistickým původem. Jejich cílem je postupný rozklad a následný pád národních států po němž přijde instalace NWO Nového světového řádu, postupné celosvětové uchopení moci a globální fašismus. K tomu účelu postupně likvidují pilíře našeho státu.

Ty pilíře jsou ekonomika, kterou už zničili,učinili téměř impotentní moc soudní a nyní se chystají narušit i moc výkonnou, především Vás, Policii České republiky.Jejich plánem je, že sama Vláda chce svrhnout sama sebe, postavit Policii proti občanům a vyvolat vzájemný odpor a nenávist inscenovanými pseudo-revolucemi jako v roce 1989. Vyvolání demonstrací, pokud je tvrdě potlačíte, potom zvedne masivní odpor občanů. Tento následně vyvolá demisi Vlády (na kterou sama Vláda čeká, proto provokuje občany). Nastoupí Úřednická vláda, která ale ve státě se zničenou ekonomikou selže a nemůže uspět. Vznik nestátní, ústavní i vládní krize a všechny pilíře státu selžou. (Už selhávají nyní).i

Policisté, nejmenší, co můžete udělat je tento "dopis si přečíst "V okamžiku a důsledku vládní, ústavní, zákonné krize a eliminace moci výkonné, tedy Vás,Policie, přijde opět politický a zkorumpovaný vliv se zaváděním vzniku východoevropské Unie díky řízenému záměrnému rozkladu Evropské Unie. Vlivem euro frakce včele s Habsburky takzvané novodobé Rakousko Uhersko (osa Rakousko, ČR, SR, Maďarsko) nebo vlivem USA druhá verze Trojmoří (Polsko, ČR, SR,Maďarsko, Rumunsko, Arménie, Iránská nafta). Přesuny vojsk USA a Nato směřují k této variantě. V obou případech to znamená pád suverenity a práva na sebeurčení České republiky. Naše Vláda, Prezident i Parlament otevřeně kolaborují s cizí mocí. Premiér Babiš byl na jaře přijat Jindřichem 1, Luxemburským, kde se poklonil a podřídil této hlavě světové elity a byl tím přijat do mezinárodních kruhu ekonomické mafie, výměnou za to, že dokončí sabotáž pilířů našeho státu a pádu ČR. Proto Vás žádáme o jediné. Přečtěte a dočtěte tento dopis a historický dokument, neboť Vám jej zasíláme organizovaně emailem, poštou i osobně, včetně zveřejnění i přímo osobně lidmi, které potkáte na ulici. Všemi způsoby, relativně ve stejném čase. To pro věc obětovat můžete a obsah si potom zhodnoťte.Jste výkonná síla našeho státu, pilíř státnosti. Budete-li jako pilíř státnosti organizovaně a hlavně zákonně plnit svou funkci, našemu státu nic nehrozí.

Selžete li, náš stát je ohrožen v samé podstatě existence. Dojít si pro každého politického zločince, mafiána a zadržet jej,zahájit trestní stíhání a předat je státním zástupcům říká zákon, který platí pro každého. To je totiž pilířem, byť by se jednalo o členy vlády.Budete li totiž přehlížet neviditelnost zločinů těch nejvyšších (zkorumpovaných zrádců), budete zneužiti jen k fašistickým represím proti občanům a stanete se pouze gardou fašistické moci,která náš stát ovládla. Politické mafie, Vláda i Parlament skutečně sofistikovaně páchají v souběhu zneužití pravomoci úřední osoby §329, lživé podvody §209, sabotáž 314 a účast na zločinném spolčení§163a tr.z., v zájmu cizí neoficiální moci, navíc s nacistickým původem, zavádějící fašismus na celém světě. Jejich cíl je jasný a není to ochrana našeho státu a občanů.Falešná podvodná pandemie s Covid 19 je zase pilířem globálního zavádění fašismu. Pokud tyto podvody začnete stíhat včetně vládních zkorumpovaných složek, celý plán nuceného globálního fašismu se zhroutí jako domeček. Jsou to trestné činy Vlády? Jsou. Diskuse o imunitě u flagrantní vlastizrady je nepodstatná.

Došli jste i Vy k názoru, že "něco je hodně špatně ve státě českém?" Zamysleli jste se nad skutkovou podstatou trestných činů vlády a spol., ? Ano? Potom hledejte cestu, jak konat. Důkazů je dost.

Stát si tvoří občané, aby jim sloužil ku prospěchu a Policie České Republiky je jednou z pilířů této státní moci. Jenže naopak, politické mafie stát i státní moc ukradly, znásilnily a předělaly si legislativu i její používání, tedy i vás, na fašistický stát, kdy občané se stávají otroky a majetkem znásilněného státu. Politické mafie a Vláda páchají bezostyšně trestnou činnost. Máte k čemu se připojit, a to na stranu Ústavy i zákonů platných pro všechny stejně. Globální fašismus? - Falešná pandemie? - Likvidace ekonomického pilíře státu? - Likvidace státnosti a zhroucení státu? - Plán na nové Rakousko-Uhersko nebo Trojmoří? Falešná revoluce jako v roce 1989?

Občanská Jednota v občanském odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod s oporou v čl. 2/odst. 2 Ústavního zákona č. 1/1993 Sb.

Hlavní koordinátor Jindřich Tichý, místopředseda Referenda ČSR, velitel Občanské Policie, zástupce velitele Občanské domobrany, člen Občanské Rady, spoluautor nové Občanské Ústavy pro plnou přímou demokracii, programu a prováděcí dokumentace, dříve váš bývalý kolega, důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu Policie

info@obcanske-referendum.czinfo@obcanske-referendum.cz - 728 279 284 - Ostrov u Vlašimi, okr. Benešov 257 06 - mobil: 728 279 284