Aktuálně

Den známý jako Aksaya-tritiya nastává třetího (tritiya) dne dorůstajícího měsíce v měsíci Vaisakha, což je tento rok 10.5.2024. Každá sekunda tohoto požehnaného dne je zcela příznivá. Aksaya znamená "nevyčerpatelný"; cokoli, co člověk podnikne v den Aksaya-tritiya, bude mít zaručeně úspěch, zejména vykonávání oddaných činností, které zaručují...

Musíme znát současnou potřebu lidské společnosti. A jaká je tato potřeba? Lidská společnost již není tolik omezena zeměpisnými hranicemi na jednotlivé země a společenství. Lidská společnost je širší než ve středověku a celosvětovou tendencí je vytvořit jeden stát nebo jednu společnost. Esence védské literatury, této původní literatury světa,...

Evropský parlament již minulý týden totiž schválil návrh [1] směrnice na zákaz využívání fosilních paliv pro vytápění nově kolaudovaných nemovitostí od 1. ledna 2030 a již od příštího roku 2025 má platit zákaz poskytování dotací na pořízení plynových a veškerých fosilních kotlů.

Nikdo nebude zanedlouho slyšet více na něco takového my jsme Slované, my jsme Bohémové. Tyto označení se týkají tělesného pojetí spojení s určitým rodem, územím světa. To je sice náramně pěkná věc, mít svůj rod a udržovat v něm svoje tradice, ale to není stále ještě to, co člověk má v životě dosáhnout. Všichni lidé se trvale a pevně spojí...

Paraśurāma je Nejvyšší Pán, jehož věčným posláním je paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-chránit oddané a ničit ateisty. Zabíjet všechny hříšné lidi je jedním z významů inkarnace Boha. Takové zabíjení je však odlišné od běžného zabíjení, které způsobeno chamtivostím záští, chtíčem a zlomyslností obyčejných duší tohoto světa. Pánova motivace...

NÁŠ DOMOV

08.10.2023

Náš domov není v tomto dočasném, iluzorním vesmíru, ale ve světě lásky a blaženosti v sídle Pána Krišny a jeho milované Šrímatí Rádharaní. Nejvyšší cíl života je jít do tohoto místa a sem se již znovu neinkarnovat. Myslet si, že by nám tam něco chybělo je důsledek nevědomosti vzniklé připoutáním se k nepravému pojetí já a moje - moje...

Tihle všichni jsou tu jen a jen proto, aby jste viděli jak je celý systém prohnilý, jak je zvrácený, nelidský a falešný. Tento systém celý musíte nyní vyměnit, pokud toužíte, aby se do životů vašich, životů a duší vašich dětí a jejich dětí, vrátilo opět štěstí, smysl lidský, naděje a láska. Nyní je ten čas. Aby tato situace bezmoci a...

Mnoho duchovně založených lidí po celé Indii a ve zbytku světa nosí náhrdelníky ze dřeva Tulasi (tulasi kanthi mala). Dřevo Tulasí je jistě posvátné pro Pána Krišnu a Jeho následovníky. Existuje však mnoho populárních tabu a mylných představ o tom, kdo může a nemůže tento náhrdelník nosit nebo nemůže.

Vědomý život se musí budovat na poznání, vedení, faktech a ne na víře v něco, někoho. Na víru jsou odkázáni duchem slabí a nevzdělaní lidé bez poznání.

Démoni nikdy nemohou převzít tento svět, ikdyž se o to usilovně snaží, úplně a v klidu na to zapomeňte. Už jednou patří Bohu a on má své vlastní plány včetně eleminace démonský sil, včetně těch nešťastně svedených, následující jejich iluzorní propagandu, vlastními způsoby. Pamatujte, že pouze jeho oddaní Pána vědí jak tento svět správně spravovat,...