Aktuálně

Ve védské kosmologii je vesmír rozdělený na 3 základní planetární systémy. Jeden komplex planetární (nejvyšší, nebeský), druhý svět střední (zemský, kde se nachází i samotná Země) a nejnižší svět, svět tajemných sil, stínů, a tedy zemí pekelných (podsvětí). Ty všechny tvoří vesmír, který je obklopený ochranným obalem, jenž odděluje duchovní svět a...

Cesta do pekla

17.06.2021

Už nemohu dále mlčet. Před pěti lety, když jsem odešel z nemocnice, jsem se zkoušel podělit o to, co jsem viděl, s lékaři, příbuznými, známými, psal jsem do novin a jediné, čeho jsem dosáhl, bylo úplné odcizení. Nakonec se mi začalo zdát, že to, co se mi stalo, byl jen výplod představivosti, je-li to ovšem možné u člověka ležícího v...

Pokud se lidé napraví a dokáží se zbavit zášti k Nejvyššímu Pánu, tudíž nepřijmou na prvním místě důležitost duchovního života, nezaslouží si přirozeně Svatého Krále, který je Jeho představitelem a ten posléze zařídí štěstí pro ostatní v rámci všech potřeb společnosti, jak těch duchovních tak také těch materiálních automaticky, jelikož jinak...

Bojuj pro samotný boj a neuvažuj o štěstí či neštěstí, ztrátě či zisku nebo vítězství či porážce - tak na tebe nikdy nedolehne následek hříchu. (Bg.2.38)

Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Kéž všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti-yogy, neboť poté budou myslet na dobro ostatních. Zaměstnejme se proto všichni službou Pánu Śrī Kṛṣṇovi, nejvyšší transcendenci, a buďme vždy pohrouženi v myšlenkách na Něho.

Dnes je Mezinárodní den rodiny . Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Rodina není vždycky jen původ. Jsou to lidé ve vašem životě, kteří vás chtějí i ve svých životech

Dnes slavíme příchod inkarnace Pána v podobě Parašurámy, který se před miliony léty, zjevil na této planetě, aby udělal pořádek ve státosprávě tím, že vysekal 21 dynastií vzpupných králů, neboli diktátorů.

Kshaya znamená zmenšit se a Akshaya znamená nikdy se nezmenšit. Slunce i měsíc jsou na vzestupu, a proto je to velmi příznivé období pro vytvoření toho, o čem si přejete, aby se nikdy nezmenšilo. Obvykle k tomu dochází na tritiya tithi, třetí lunární den, ale protože slunce je na samém konci Berana, přichází tento okamžik zvaný jako Akshaya tritiya...

To, že silnější živá bytost vykořisťuje slabší, je přirozený zákon existence; v různých královstvích živých bytostí se vždy silnější snaží pohltit slabší. Těmto sklonům nelze v hmotných podmínkách zabránit žádnými umělými prostředky. Jediným možným způsobem, jak toho docílit, je probudit duchovní vědomí lidské bytosti prostřednictvím dodržování...