Aktuálně

Jak je známo, o Ježíšově životě a jeho skutcích byla sepsána čtyři evangelia a to Matoušovo (28.kap.), Lukášovo (24.kap.), Jana (21.kap.), Marka (16.kap.).
Pouze u Lukáše nalézáme, že Ježíš ve dvanácti letech diskutoval s učenci v chrámu v Jeruzalémě (L,2,46), pak se mluví o Janu Křtiteli a ve 3,23 se již mluví o Ježíši jako o třicetiletém....

Je na čase, aby jejich jména a jejich vztah byl očištěný. Je na čase, aby jejich poselství vstoupilo do naší každodennosti. Je na čase, aby se pokřivení jejich příběhu narovnala. Je na čase, abychom v sobě probudili jejich poselství, že jsme "boží syn/boží dcera". Až 2000 let po Ježíšově působení na zemi, jsme schopní uchopit to učení, které nám...

Pokud chcete pochopit situaci ve světě, musíte si být vědomi hlubších souvislostí. Jinak budete jen trpět. Budete tím vším emocionálně zasaženi. Je tu válka, smrt. Uvědomujeme si čeho se obávat, ale tyto emocionální zážitky nestačí. Je třeba vidět situaci na celém světě. A je dobré se s tím vypořádat.

Tento rok začal festival Navaratri neboli Durga púja dnešním dnem 26.9.2022 a trvá deset dnů (Navarátrí - devět nocí).
Tímto svátkem se ctí Matky Bohyně a především Durgá. Další dvě Bohyně jsou Lakšmí a Sarasvatí. Tak se tedy setkáme s uctíváním nejprve Durgy, jako síly odstraňující zlé vlastnosti, poté Lakšmí jako síly, která nám dá duchovní...

Nadčasová Bhagavata purána je zbavená veškerého sektářství stejně jako Slunce. Popisuje dokonale minulost, přítomnost a předpovídá budoucnost. Nám lidem nezbývá nic jiného, než se s úctou poklonit této literární podobě Pána a vzít tak skutečný prospěch pro sebe, svoje blízké a národy tohoto světa.

BALARÁM - PŮVODNÍ DUCHOVNÍ UČITEL
Balarám je první osobní expanze Pána Krišny, Nejvyššího Pána. Všechny ostatní inkarnace pocházejí z Něho. V zábavách Krišny je jeho starším bratrem, se kterým se ve Vrindavanu baví tím, že pasou krávy jako obyčejní chlapci. Balarám má v ruce pluh a hůl a je známý svou velkou mocí.
Bala v překladu ze sanskrtu,...

V polovině devatenáctého století vešla na scénu Darwinova teorie evoluce a ta byla nerozlučně spjata a postavena na heliocentrickém modelu s nekonečným vesmírem. Původní, jak biblické tak i védské pojetí světa coby nehybné roviny, "založené na hlubině" s pevnou "nebeskou klenbou" bylo samozřejmě absolutně neslučitelné s evoluční teorií.

Dnes si připomínáme 706 výročí narození Karla IV.. postupně lidé prohlédnou past demokracie a z přeludů se vrátí k tomu co fungovalo, bude to však ještě notnou dobu trvat.

Svatý Jiří

24.04.2022

Svatý Jiří bývá zobrazován jako štíhlý rytíř na koni, nad ním vlaje korouhev, ladně a jakoby bez námahy bodá oštěpem draka přímo do chřtánu. Drak symbolizuje ďábla a Jiří je pro nás příkladem statečného muže, který překonal strach a s nadějí se pustil do boje, který ho mohl stát život.Kdo byl tento statečný Jiří? Křesťan Jiří žil kolem roku 300...

Dnes je speciální a velmi posvátný den. Dnes se Krišna v podobě Rámačandry narodil v Ajódhji. V dávných dobách existoval král jménem Maharaja Dasaratha. Byl to velmi, velmi silná osobnost. Podmanil si všechny krále na jihu, severu, východě, západě a všude. Proto se jmenoval Dasa-ratha, což znamenalo, že jeho vůz jezdil všude v deseti směrech -...