Aktuálně

V polovině devatenáctého století vešla na scénu Darwinova teorie evoluce a ta byla nerozlučně spjata a postavena na heliocentrickém modelu s nekonečným vesmírem. Původní, jak biblické tak i védské pojetí světa coby nehybné roviny, "založené na hlubině" s pevnou "nebeskou klenbou" bylo samozřejmě absolutně neslučitelné s evoluční teorií.

Dnes si připomínáme 706 výročí narození Karla IV.. postupně lidé prohlédnou past demokracie a z přeludů se vrátí k tomu co fungovalo, bude to však ještě notnou dobu trvat.

Svatý Jiří

24.04.2022

Svatý Jiří bývá zobrazován jako štíhlý rytíř na koni, nad ním vlaje korouhev, ladně a jakoby bez námahy bodá oštěpem draka přímo do chřtánu. Drak symbolizuje ďábla a Jiří je pro nás příkladem statečného muže, který překonal strach a s nadějí se pustil do boje, který ho mohl stát život.Kdo byl tento statečný Jiří? Křesťan Jiří žil kolem roku 300...

Dnes je speciální a velmi posvátný den. Dnes se Krišna v podobě Rámačandry narodil v Ajódhji. V dávných dobách existoval král jménem Maharaja Dasaratha. Byl to velmi, velmi silná osobnost. Podmanil si všechny krále na jihu, severu, východě, západě a všude. Proto se jmenoval Dasa-ratha, což znamenalo, že jeho vůz jezdil všude v deseti směrech -...


Dávné příběhy vyprávějí, že kdysi dávno žil jeden démon Mahišasur který se dlouze modlíval ke stvořiteli vesmíru Brahmovi. Byl natolik vytrvalý, až se mu sám Brahma zjevil v lidské podobě a nabídnul mu, že mu naplní jeho přání.

Svou vlastní snahou člověk není schopen sám udělat příliš mnoho pokroku. Sami se dostáváme jen do znalostí, které jsme dosáhli už v minulých životech. Proto když nám někdo objasňuje skutečnosti se kterými rezonujeme, je to něco co už sami víme z minulosti, už to poznání máme, není to nic nového. Takový člověk nám jen připomíná naše nabyté...

Sanskrtské slovo karma znamená ,,čin``, nebo přesněji jakékoliv hmotné jednání, které přináší následek, poutající nás k hmotnému světu. Ačkoliv je představa karmy všeobecně spojována s východní filozofií, také mnoho lidí na Západě začíná chápat, že karma je přírodním zákonem, podobně jako zákon gravitace, a nelze se mu vyhnout. Za každou akci...

Každý člověk potřebuje volně dýchat aby byl zdráv a zdraví je symptomem svobody, plně se nadechnout je pro nás absolutně fundamentální hledisko. Naopak nošením náhubku jen blokujete přísun této životodárné síly(prány) do svého těla. Tělo je boží dar a je vaší povinností o něj správně pečovat, však dlouhodobé nošení roušky vás prostě a jasně jednoho...

"Lidé se chystají osvobodit z matrixu. "Právě probíhá válka, která bude formovat budoucnost lidské existence a svět, který zanecháme našim dětem, je tiše optimistický ohledně budoucnosti, protože lidstvo vykazuje známky přestávky s matrixem. Lidská rasa byla zotročena po tisíce let, byli jsme drženi v mentálním vězení temnými elitami a tajnými...