Aktuálně

Všechny planety v hmotném světě, od té nejvýše až po tu nejníže ležící, jsou místy utrpení, kde dochází k opakovanému rození a umírání. Ó synu Kuntī, avšak ten, kdo dosáhne Mého sídla, se již nikdy znovu nerodí.

Vícekrát se ke mě v poslední době dostala informace, že lídři, králové, vůdci společnosti nejsou potřeba, že každý může být lídr sám sobě, tudíž že on nikoho nepotřebuje a podobné zcestné závěry. Z tohoto důvodu vnímám potřebu do tohoto tématu vnést více světla.

Musím se prosadit.
Musím něco dokázat.
Musím vydělat co nejvíc peněz, abych si mohla splnit všechny svoje dětské sny.
Chci cestovat.
A být nezávislá.
Kariéra by taky bodla.
Chci barák.
A manžela, co mě bude obdivovat za to všechno co jsem dokázala, ale zároveň bude mnohem výkonnější než já, abych se o něj mohla opřít....

To, že člověk dostane ještě na něco chuť neznamená, že to je pro něj dobré, To je snad každému jasné a my lidé se máme naučit tomu, co je pro nás dobré a nepodléhat smyslům, tomu se říká, používat inteligenci, takovému člověku se říká potom gosvami, neboli pán smyslů. Není více už godása, tedy služebník smyslů a následně služebník...

Zde je píseň, modlitba, nejvýznamnějšího muže této doby Šríly Prabhupády, který se 30 let připravoval na cestu do USA, aby v této baště materialismu, ve věku 69 let s 5 dolary v kapse započal světovou duchovní revoluci.

Nejvyšší Pán má pro různé účely tohoto světa určené své různé zástupce, tento jeho služebník s bleskem v ruce, je Králem nebeských planet známý v Řecku coby Zeus, V severských zemích coby Odin, slované mu říkají Perun a v Indii je známý jako Indra. Jeho jeden z mnoha potomků je také zde pozemský Arjuna, kterému před 5000 lety Nejvyšší Pán...

Nyní byla Prozřetelností vytvořena příležitost ke spasení vlastni duše, nejde o nic jiného...není totiž dále dovoleno uctívat mamon či Boha zároveň, musíte se rozhodnout. Pro co se rozhodnete?

Bratrství je nejsilnější pouto jednoty, vzájemného souznění, lásky a opory ukuté především v dobách hrůzy, útlaku a pronásledování. Ve válce, v žalářích, ve vyhnanství, na popravištích. Bratrství vykrystalizované z lenošné kratochvíle nemají opravdové pevnosti ani trvanlivosti. Je to jen prázdná forma, stín stínu.