Zajímavosti

Nikdo nebude zanedlouho slyšet více na něco takového my jsme Slované, my jsme Bohémové. Tyto označení se týkají tělesného pojetí spojení s určitým rodem, územím světa. To je sice náramně pěkná věc, mít svůj rod a udržovat v něm svoje tradice, ale to není stále ještě to, co člověk má v životě dosáhnout. Všichni lidé se trvale a pevně spojí...

Paraśurāma je Nejvyšší Pán, jehož věčným posláním je paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-chránit oddané a ničit ateisty. Zabíjet všechny hříšné lidi je jedním z významů inkarnace Boha. Takové zabíjení je však odlišné od běžného zabíjení, které způsobeno chamtivostím záští, chtíčem a zlomyslností obyčejných duší tohoto světa. Pánova motivace...

NÁŠ DOMOV

08.10.2023

Náš domov není v tomto dočasném, iluzorním vesmíru, ale ve světě lásky a blaženosti v sídle Pána Krišny a jeho milované Šrímatí Rádharaní. Nejvyšší cíl života je jít do tohoto místa a sem se již znovu neinkarnovat. Myslet si, že by nám tam něco chybělo je důsledek nevědomosti vzniklé připoutáním se k nepravému pojetí já a moje - moje...

Tihle všichni jsou tu jen a jen proto, aby jste viděli jak je celý systém prohnilý, jak je zvrácený, nelidský a falešný. Tento systém celý musíte nyní vyměnit, pokud toužíte, aby se do životů vašich, životů a duší vašich dětí a jejich dětí, vrátilo opět štěstí, smysl lidský, naděje a láska. Nyní je ten čas. Aby tato situace bezmoci a...

Mnoho duchovně založených lidí po celé Indii a ve zbytku světa nosí náhrdelníky ze dřeva Tulasi (tulasi kanthi mala). Dřevo Tulasí je jistě posvátné pro Pána Krišnu a Jeho následovníky. Existuje však mnoho populárních tabu a mylných představ o tom, kdo může a nemůže tento náhrdelník nosit nebo nemůže.

Vědomý život se musí budovat na poznání, vedení, faktech a ne na víře v něco, někoho. Na víru jsou odkázáni duchem slabí a nevzdělaní lidé bez poznání.

Démoni nikdy nemohou převzít tento svět, ikdyž se o to usilovně snaží, úplně a v klidu na to zapomeňte. Už jednou patří Bohu a on má své vlastní plány včetně eleminace démonský sil, včetně těch nešťastně svedených, následující jejich iluzorní propagandu, vlastními způsoby. Pamatujte, že pouze jeho oddaní Pána vědí jak tento svět správně spravovat,...


1. Opakované
Tisíc cyklů čtyř věků tvoří jeden Brahmův den a každý Brahmův den zvaný
kalpa obsáhne životy čtrnácti Manuů. Manu je praotec lidstva žíjící 500mil. let.

Jak je známo, o Ježíšově životě a jeho skutcích byla sepsána čtyři evangelia a to Matoušovo (28.kap.), Lukášovo (24.kap.), Jana (21.kap.), Marka (16.kap.).
Pouze u Lukáše nalézáme, že Ježíš ve dvanácti letech diskutoval s učenci v chrámu v Jeruzalémě (L,2,46), pak se mluví o Janu Křtiteli a ve 3,23 se již mluví o Ježíši jako o třicetiletém....

Je na čase, aby jejich jména a jejich vztah byl očištěný. Je na čase, aby jejich poselství vstoupilo do naší každodennosti. Je na čase, aby se pokřivení jejich příběhu narovnala. Je na čase, abychom v sobě probudili jejich poselství, že jsme "boží syn/boží dcera". Až 2000 let po Ježíšově působení na zemi, jsme schopní uchopit to učení, které nám...