Senát - volby

 Oprava funkce senátu


Občanské národní volby do senátu (návrh)


V souladu se základní listinou práv a svobod

Článek 21

odst.(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.


O co nám jde..


Vrácení pojmu senát jeho původní význam coby skupiny nejmoudřejších z nás, s věkem nad 40let, sestavující zákony a volící a odvolávající ministry vlád a prezidenta.

Senát = Rada starších
Jelikož existence politických mafií jsou k efektivnímu řízení státu největší překážkou.

Senát bude sestaven ze 108 senátorů, občanů ČR.Zvolte si skutečné osobnosti,  kterých si ceníte pro jejich moudrost, čestnost, zralost a postoj služby ostatním. Porozumějte prosím, že spolu s odborností, jsou toto jediné možné kvalifikace skutečných zástupců lidu, jejichž zájem je prvotně služba lidem a nikoliv prostituce nadnárodním mafiím.


Možnost A

Volba senátora z kandidátní listiny senátorů


Možnost B

K volbě senátora, který není uveden na kandidátní listině senátorů je třeba uvést:

 1. jeho jméno a příjmení
 2. bydliště (doručovací adresa)
 3. datum narození

Pokud takový člověk, který sám z nějakého důvodu neusiluje být senátorem získá dostatečné množství hlasů, které jej takto kvalifikuje na post senátora, bude senátní komisí požádán o přijetí funkce, kterou může či nemusí přijmout.


Jistota nezkorumpovatelnosti

Takto si nikdo nemůže vychytrale zaplatit kampaně na kterých bude dělat reklamu svým koňům a oblbnout tak opět lidi, kteří nemají díky dosavadnímu systému nic jiného než volit z těchto doporučovaných koňů a kobyl.


Kandidatura do senátu:
Pokud vám není lhostejný osud České země, je vám víc než 40 let, máte kladný vztah k státotvorné práci, staňte se senátorem a přispějte svou prací k opravě systému řízení státu.
Počet kandidátů není omezen.


Funkce senátora

 1. Tvorba a ustanovení zákonů ČR
 2. Volba a odvolání ministrů vlády a prezidenta ČR s navržených kandidátů


Kandidátní listina

 1. Jméno
 2. Příjmení
 3. Datum narození
 4. Fotografie
 5. Informace o vás a vaší dosavadní práci
 6. Vaše motivace se stát senátorem ČR
 7. Vaše vize coby senátora ČR