Sionské protokoly

...

5) Budeme vládnout pevnou rukou, protože držíme trosky kdysi jediné mocné, ale dnes nám už podrobené strany. Jsme nezměrně ctižádostiví, jsme pomstychtiví a nenávistní. Z nás vychází vše pohlcující teror a hrůzovláda, a slouží nám lidé všech názorů a ideologií.

6) Získali jsme utopisty všech odstínů - demagogy, monarchisty, socialisty i komunisty, a všechny jsme zapřáhli pro sebe. Každý po svém a na svém místě podrývá zbytky bývalé vládní moci a pokouší se zvrátit současný vládnoucí řád. Jejich činností jsou rozvráceny všechny státy, které touží po klidu, jemuž jsou ochotny přinést nejvyšší oběti. Ale my jim nedáme pokoj, dokud pokorně a veřejně neuznají naši svrchovanou vládu.

7) Lid bude úpět a požadovat řešení sociálních problémů na bázi mezinárodní dohody. Národy nám vydalo do rukou jejich roztříštění do jednotlivých politických stran, protože k vedení stranických bojů jsou nezbytné peníze, které se všechny nacházejí v našich rukou.

....

23) Jen se podívejte na ta alkoholem opojená zvířata, kterým "svoboda" nabídla možnost jeho neomezeného konzumování. Nesmíme dovolit, aby naši
lidé takto někdy klesli.
24) Nežidé jsou otupeni alkoholem. Jejich mládež je zhlouplá studiem klasiků a předčasným hýřením, do něhož je lákána našimi náhončími v bohatých rodinách: domácími učiteli, služkami, vychovatelkami, různými zaměstnanci a v neposlední řadě také sváděna našimi ženami v zábavních střediscích Nežidů. K posledně jmenovaným počítám rovněž takzvané dámy z lepší společnosti, které tak rády napodobují lehkomyslnost a přepych těchto našich žen.