Přímé oslovení soudů a soudců České republiky

16.11.2020


Věc: Přímé oslovení soudů a soudců České republiky - Z logiky věci, je třeba "Věci" rozumět.


Stát si zřizují občané proto, aby jim sloužil. Nikoliv proto, aby se občan stal otrokem státu.

V našem státním zřízení by mělo platit, že si občané svobodně volí své parlamentní zastupitele, poslance, aby lid zastupoval. Zastupitelé potom rozhodují o zákonech, schvalují je, nebo ruší. Zákony jsou pravidla, která mají platit a které máme dodržovat v pořadí: Ústava, zákony, vyhlášky a další právní předpisy. Tak by to mělo zjednodušeně řečeno být. Ale je to tak? Jak je to ve skutečnosti? Náš stát funguje tak, že nikoliv občané,ale právě politické strany, tedy malé zájmové skupiny svých vlastních zájmů, vnutí občanům pouze své předem připravené kandidáty. Ty poté poslance ovládají, korumpují, vydírají a nebo si je koupí proto, aby vytvářeli zákony podle přání politických stran, nikoliv občanů a podle zájmu cizí moci, která politické strany vytvořila a ovládá. Poslanci jsou poté následně ovládaní a schvalují zákony, které potom máme poslouchat, protože zákony jsou primárně tím, co se poslouchat má.

A co když se stane, že cizí moc a politické strany pojmou úmysl udělat zákony proti občanům s cílem je zotročit a skutečně je plíživě zavedou a schválí? Potom tu jsou zákony (otrokářské fašistické zákony), které bychom měli povinně poslouchat. A to i když jsou proti nám, proti naší svobodě, proti našemu zdraví a ve prospěch politických zkorumpovaných šmejdů. Máme tu potom nynější stav, kdy nám stát ukradly politické mafie. Mafie, které jednají ve svém zájmu a v zájmu nadnárodní cizí moci, která se našeho státu zmocnila. Znásilnila zákony a ovládla státní moc. Z policie chránící občany udělala bachaře fašismu. Ze soudní moci udělala vykonavatele fašismu a ze státního aparátu dozorčí orgán totality.

A my se teď právem ptáme: Co dělá Ústavní soud a soudy? Oslepl, nebo ztratil rozum? Nebo se kouká na soudkyni Barbaru? Tato část státní moci viditelně selhala! A co dělají státní zastupitelství? Jak je možné, že nevidí stav společnosti, jejíž část se vymkla zákonům a dělá si beztrestně cokoliv si umane a dělá z České republiky jeden velký koncentrák v pozlátku?

A co dělá Policie? Biřice a dozorce, kteří pod existenčním tlakem např. hypoték již nezastává spravedlnost a ochranu občanů, ale strážné těch, kdo je mají v hrsti?Na samu podstatu národního státu je veden dlouhodobě útok, směřující k jeho rozkladu a rozpadu, který má za cíl zničit pilíře našeho státu. Tedy na moc zákonodárnou (už je zkorumpovaná), na moc soudní (již téměř nefunkční) a moc výkonnou (zneužita z ochránců na bachaře). Ekonomika je v troskách. Cíl zločinců v parlamentu, vládě a státním aparátu je likvidace české státnosti, suverenity, soběstačnosti a práva na sebeurčení ve prospěch cizí moci. Hlavním cílem je zánik státu a podmanění si obyvatelstva pod cizí moc. Smutné je, že právě naše vlastní státní moc vlastně páchá likvidaci vlastní státní moci ČR. A až zanikne, bude si cizí moc dělat cokoliv chce.

Toto je cíl dlouhodobých sabotáží na nejvyšší úrovni. Cizí moc nás zaplaví Covidem, zaplaví nás migranty, zakáže nám vlastní měnu, zakáže nám pěstovat vlastní potraviny,výrobu, zakáže nám parkovat před vlastním domem, nařídí nám čipy, vakcíny, testy a bude rozhodovat o všem, co smíme a nesmíme. Zbývá už jen povolení na to, jít se "vysrat". A promiňte, napsal jsem chybu, toto nám nehrozí, valná většina z toho už tady přece je. Co říkáte Vy páni soudci? Budete váženými osobami, nebo mlčícími spolupachateli ignorujícími reálný stav věci?

Občanské referendum - Referendum ČSR A Dost!!! Republiku zpátky občanům. Rada Občanské Jednoty v občanském odporu podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod s oporou v čl. 2/odst. 2Ústavního zákona č. 1/1993 Sb. Zapsal: hlavní koordinátor Jindřich Tichý, místopředseda Referenda ČSR, velitel Občanské Policie, zástupce velitele Občanské domobrany, člen Občanské Rady, spoluautor nové Občanské Ústavy pro plnou přímou demokracii, programu a prováděcí dokumentace, dříve váš bývalý kolega, důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu Policie.