Země v karanténě

5125 LET KARANTÉNY NA ZEMI

Velká válka na Kurukšetře, poblíž dnešního Dílí, která se uskutečnila v roce 3139 př. n. l., zdevastovala nejen Indii, ale celou oblast Bharata-varši, která nyní obsahuje naši vlastní Zemi, stejně jako osm dalších podobných menších kontinentální pevnin.
Jejím účelem bylo zbavit svět démonických entit, které škodily v našem světě, zvláště v Bharata-varši, neboli území krále Bharaty, což je jižní devátý sektor Džambudvípu neboli Větší Země.

Tato Velká válka potomků polobohů a démonů trvala pouhých 18 dní, ale byla tak zuřivá a ničivá, že její účinky byly pociťovány v celé vesmírné Bhumandale. Tehdy bylo mnoho koní, slonů, šípů a božských zbraní použitých při zabíjení milionů vojáků.
Po válce opustil Krišna pozemskou rovinu a odešel zpět do duchovního Nebe, což znamenalo začátek Kali-jugy na Zemi.

Bezprostředně po Krišnově odchodu následovala sedm dní trvající potopa, která potopila většinu Bharata-varšy a zanechala pouze devět velkých sněhových a ledem vázaných pevnin, z nichž jedna byla naše Země. Toto je popsáno v křesťanské Bibli jako Noemova potopa, ale rozšířilo se to daleko za naši známou Zemi.

Naše Země, spolu s 8 dalšími, byla v karanténě počínaje rokem 3102 př.nl, což byl začátek Kali jugy. Kali juga je pro lidstvo obdobím temnoty trvajícím 432 000 let, nyní z ní uběhlo pouze 5125 let (stav k 2022/23 našeho letopočtu).
V Kali Yuze (také známé jako doba železná), dominuje Materialismus, pokrytectví a faleš až dokud nezačneme nový cyklus začínající novou satya jugou nebo zlatým věkem trvajícím       1 728 000 let. Po Satyi následuje Treta Yuga neboli stříbrný věk 1 296 000 let a Dvapara neboli doba bronzová trvající 864 000 let.
Hodnoty života , postava a délka života s každou jugou, neboli věkem degradují.
Před rokem 3102 př. n. l. nebo před Kalijugou jsme byli ve velmi odlišném světě: lidé žili až tisíc let a byli mnohem vyšší, silnější, inteligentnější a měli daleko lepší paměť. V této době jsme následovali duchovní hodnoty a díky tomu jsme stále mohli hovořit nebo komunikovat s Osobností Božství a polobohy.

Ve Starém zákoně to byla doba Adama a patriarchů, ale už i tehdy se vloudil konflikt a chamtivost, zvláště ke konci věku, jak dosvědčuje tato válka popsaná podrobně v dějinách světa - Mahábharatě, jejíž jednou kapitolou je slavná Bhagavadgíta neboli píseň Vznešeného.
Také Bharata-varša, neboli nejjižnější část ostrova Džambudvíp, byla kdysi celá, nezatopená pevnina o průměru asi 640 000 mil podobně jako zbytek Džambudvípu.
Tehdy došlo vlivem karmy k válce božských bytostí s démonskými, která ukončila Dváparajugu a nechala nás ve stavu, ve kterém se nacházíme nyní.

Démoni nás znovu ovládají, situace se opakuje zvláště od roku 2020, a je čas znovu zavolat Krišnu (Krista), aby nás opět vysvobodil a ukončil anebo alespoň zmírnil naši 5100+ letou karanténu na této Zemi.

https://www.librarising.com/cosmology/quarantine.html