Řád Svatováclavských rytířů

Řád Svatováclavských rytířů byl  založen 28.10. 2019 na Vyšehradě za účelem ochrany Českého a Moravského národa a jeho duchovního a kulturního dědictví.


Muž, který má zájem se stát Svatováclavským rytířem  bude po prověření pasován na rytíře posvěcenou replikou meče Jiřího z Poděbrad, složí Svatováclavský slib  rytířský a obdrží odznak Svatováclavského rytíře.


Svatováclavský slib rytířský

NAVŽDY BUDU CHRÁNIT NEVINNÉ A POMÁHAT BEZBRANNÝM

BUDU BOJOVAT VE JMÉNU DOBRA A NAVŽDY BUDU CHRÁNIT SVOU ZEM

V MÉM SRDCI NA VĚKY VĚKŮ BUDE VLÁDNOUT JEN LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ

I KDYŽ UPLYNOU CELÁ STALETÍ NEZRADÍM SVÉ PŘÁTELE

TY PANE, VEĎ MĚ PO VŠECH CESTÁCH, PO KTERÝCH POVEDOU MÉ KROKY

DEJ MI SÍLU A VŮLI JÍT DÁL A JÁ TI ZATO SLIBUJI SVOU VĚRNOST

PŘIJĎ KE MNĚ, KDYŽ TĚ BUDU POTŘEBOVAT A JÁ TĚ ZATO BUDU CTÍT PANE

VLOŽ DO MĚ SVÉHO DUCHA A JÁ SE NAVŽDY STANU TVÝM SLUŽEBNÍKEM A VE JMÉNU TVÉM BUDU BOJOVAT PROTI ZLU

DEJ MI NADĚJI A JÁ BUDU CHRÁNIT TY, KTERÝM BUDE NEPRÁVEM UKŘIVDĚNO

DEJ MI TOUHU A JÁ ZMĚNÍM SVĚT

DEJ MI ODVAHU A JÁ PROJDU ÚDOLÍM SMRTI

DEJ MI STATEČNOST A JÁ PROJDU PODSVĚTÍM

DEJ MI LÁSKU A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE SE JÍ NIKDY NEVZDÁM

DEJ MI ZVĚDAVOST A JÁ TI POVÍM JAK SI STVOŘIL SVĚT

DEJ MI SOUCIT A JÁ SE NESTANU VRAHEM

DEJ MI TRPĚLIVOST A JÁ HLAVOU PRORAZÍM ZEĎ

DEJ MI NEDŮVĚŘIVOST A NEOKLAME MĚ ŽÁDNÝ NEPŘÍTEL A JÁ TI SLIBUJI, ŽE NEBUDU CHTÍT VLÁDNOUT VŠEM A VŠEMU

DEJ MI LSTIVOST A JÁ PROJDU HOUFEM NEPŘÁTEL NEPOZNÁN

DEJ MI MOC EMPATIE A JÁ TI ODHALÍM NEPŘÍTELOVI MYŠLENKY

DEJ MI MOC ABYCH MOHL SPATŘIT TO, CO JE OSTATNÍM SKRYTO A JÁ NAJDU HRANICI MEZI PRAVDOU A LŽÍ

DEJ MI CESTU A JÁ NAJDU CÍL

DEJ MI ŠTĚSTÍ A JÁ PROJDU NEZRANĚN BITEVNÍM POLEM

DEJ MI ZKUŠENOST A JÁ DVAKRÁT NEVSTOUPÍM DO STEJNÉ ŘEKY

DEJ MI MOC A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE JÍ BUDU VLÁDNOUT MOUDŘE