Řád Svatováclavských rytířů

Řád Svatováclavských rytířů

byl  založen dne 28.9. 2019 na Vyšehradě, za účelem ochrany Českého a Moravského národa a jeho duchovního a kulturního dědictví.


Muž, který má zájem vstoupit do našich řad a stát se Svatováclavským rytířem, složí po prověření slavnostně na Vyšehradě Svatováclavský slib rytířský a bude jednou z našich kněžek pasován na rytíře posvěcenou replikou meče krále Jiřího z Poděbrad.
Členové řádu Svatováclavských rytířů nejsou jen muži, ale i ženy, jelikož jejich role příznačná pro jejich současné inkarnaci kdy využívají svých předností zejména na úrovni tvoření, harmonie, lásky a intuice, což jsou typicky ženské atributy, tvořící podstatu života jako takového. Složka zvláště vědomých žen, což znamená, že plně rozumí a žijí svojí ženskost, je v dnešní společnosti nepostradatelná a v žádném případě nehraje okrajovou nebo vedlejší roli.

Muži chrání a dávají oporu ženám, aby mohly bezestrachu použít všechny své dary kterými disponují a neztácely čas a energii bojováním o své místo na slunci. To je úloha mužů. Dnešní doba, ač se to nyní tak jevit zrovna nemusí,  je dobou integrace, sjednocení, pochopení hlubších souvislostí a vzájemné propojenosti, vzájemné spolupráce, soudržnosti a k tomu je třeba otevřít možnosti k tvoření synergie a proto vědomé ženy v řádu Svatováclavských rytířů představují kněžky.

Jejich  role je podporující, tvořivá, vyživující esencí, terapeutická a vidoucí. Tělo muže povstalo z ženy a opět v lůně ženy v podobě Matky přírody spočine, proto je ženská energie posvátná sama o sobě a pokud je skutečně žita, nepotřebuje povýšení. Naproti tomu muž, který je odtržen od ženské energie laskavosti a milostivosti, je tímto odtržen od své duše a jako duch bloudí ve světě přeludů, kde hledá štěstí v dominanci nad ostatními a sílu, kterou získal původně na ochranu principu ženy, začne zneužívat podle vzoru svých otců a dědů k požitku svého ega, své nepravé identity, vycházející ze ztotožňováním se s tělesnou schránkou muže, vědomé povýšení potřebuje.

K tomu, aby byl muž opět mužem v pravém slova smyslu musí dostat zasvěcení od ženy anebo od muže s už integrovanou vnitřní ženou, což je obecně velmi vzácné, proto k tomuto účelu duchovního probuzení muže využíváme přítomnost vědomých žen, inkarnovaných v současnosti na území Českého státu, aby dali ztraceným mužům opět smysl a sílu do boje se svým stínem exploatace ženské energie a poté co tento svůj vnitřní boj, díky kterému jsou vyčerpaní a neužiteční vyhrají, dokážou jej také následně přenést do vnějšího světa a bezproblému toto své vítězství manifestovat naprosto přirozeně a automaticky i v něm.

Svatováclavský slib rytířský

NAVŽDY BUDU CHRÁNIT NEVINNÉ A POMÁHAT BEZBRANNÝM

BUDU BOJOVAT VE JMÉNU DOBRA A NAVŽDY BUDU CHRÁNIT SVOU ZEM

V MÉM SRDCI NA VĚKY VĚKŮ BUDE VLÁDNOUT JEN LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ

I KDYŽ UPLYNOU CELÁ STALETÍ NEZRADÍM SVÉ PŘÁTELE

TY PANE, VEĎ MĚ PO VŠECH CESTÁCH, PO KTERÝCH POVEDOU MÉ KROKY

DEJ MI SÍLU A VŮLI JÍT DÁL A JÁ TI ZATO SLIBUJI SVOU VĚRNOST

PŘIJĎ KE MNĚ, KDYŽ TĚ BUDU POTŘEBOVAT A JÁ TĚ ZATO BUDU CTÍT PANE

VLOŽ DO MĚ SVÉHO DUCHA A JÁ SE NAVŽDY STANU TVÝM SLUŽEBNÍKEM A VE JMÉNU TVÉM BUDU BOJOVAT PROTI ZLU

DEJ MI NADĚJI A JÁ BUDU CHRÁNIT TY, KTERÝM BUDE NEPRÁVEM UKŘIVDĚNO

DEJ MI TOUHU A JÁ ZMĚNÍM SVĚT

DEJ MI ODVAHU A JÁ PROJDU ÚDOLÍM SMRTI

DEJ MI STATEČNOST A JÁ PROJDU PODSVĚTÍM

DEJ MI LÁSKU A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE SE JÍ NIKDY NEVZDÁM

DEJ MI ZVĚDAVOST A JÁ TI POVÍM JAK SI STVOŘIL SVĚT

DEJ MI SOUCIT A JÁ SE NESTANU VRAHEM

DEJ MI TRPĚLIVOST A JÁ HLAVOU PRORAZÍM ZEĎ

DEJ MI NEDŮVĚŘIVOST A NEOKLAME MĚ ŽÁDNÝ NEPŘÍTEL A JÁ TI SLIBUJI, ŽE NEBUDU CHTÍT VLÁDNOUT VŠEM A VŠEMU

DEJ MI LSTIVOST A JÁ PROJDU HOUFEM NEPŘÁTEL NEPOZNÁN

DEJ MI MOC EMPATIE A JÁ TI ODHALÍM NEPŘÍTELOVI MYŠLENKY

DEJ MI MOC ABYCH MOHL SPATŘIT TO, CO JE OSTATNÍM SKRYTO A JÁ NAJDU HRANICI MEZI PRAVDOU A LŽÍ

DEJ MI ŠTĚSTÍ A JÁ PROJDU NEZRANĚN BITEVNÍM POLEM

DEJ MI ZKUŠENOST A JÁ DVAKRÁT NEVSTOUPÍM DO STEJNÉ ŘEKY

DEJ MI MOC A JÁ PŘÍSAHÁM, ŽE JÍ BUDU VLÁDNOUT MOUDŘE
Jak muži - rytíři, tak ženy - kněžky, udržují své tělo i mysl ve velké čistotě tím, že se vyhýbají činnostem vědomí obecně degradující, čímž si udržují vysoké vibrace lásky, radosti a moci nad svým životem. Díky této své prvotřídní zodpovědnosti dosahují vyšších stavů vědomí a z této úrovně dokáží s lehkostí a nadhledem operovat v tomto světě díky odpoutanosti, kterou svojí usilovnou snahou po svobodě ducha postupně rozvinuli.

Jak rytířům tak kněžkám Svatováclavského řádu se doporučuje:

1. Zřeknutí se požívání alkoholu, drog a veškerých omamných látek, jelikož způsobují iluzi a ničí jemnost.

2. Zřeknutí se jezení masa, jelikož ničí soucit.

3. Zřeknutí se promiskuity a sexu mimo partnerský svazek, jelikož ničí čistotu ducha.

4. Zřeknutí se veškerého hazardování  a spekulaci s penězmi jelikož ničí pravdomluvnost.

Člen řádu Svatováclavských rytířů si je vědom, že existuje jediný Bůh s mnoha jmény a způsoby cest k Němu, proto je přirozeně jeho postoj zcela zbavený sektářské mentality oddělenosti, jelikož vidí v každé živé bytosti svého bratra.

Dále se rytířům i kněžkám Svatováclavských legií doporučuje provádět každodenní ranní meditaci a očistné obřady a dva dny v měsíci se postit, jelikož pravidelný půst nás zbavuje tělesného pojetí života, který je kořenem všech problémů podmíněných duší.

Řád Svatováclavských rytířů je určen k tomu, aby seskupil vědomé duše inkarnované na území Českého národa a svým příkladem synergie tak stanovil co znamená život v oběti pro vyšší ideál, kterým je žité vědomí Boha a ustanovení jeho vědomí zde na Zemi vlastním příkladem.