Zákon o rodině


Definice rodiny

Rodinou se rozumí tradiční rodina složená v manželském svazku z muže, ženy, dětí a osob v péči rodiny, respektující tradiční společenské hodnoty, řádně vychovávající své děti, pečující o své rodiče a příbuzné a žijící spořádaným životem.

Role muže:

Muž získává ženu jako dar a s tímto vědomím se o ní má starat. Má chránit jí, své potomstvo, dobrý mrav, rodinu, sebe a zákon. Dále má ženu zaopatřit vším potřebným a udržovat rod.

Role ženy:

Žena se zaměstnává dohledem nad shromažďováním a výdaji peněz, udržováním čistoty, domácími duchovními obřady, přípravou jídel a udržováním domácího krbu.

Podporou rodiny státem se rozumí občanské výhody, které stát poskytuje rodinám a příslušníkům ve společné domácnosti.

Porodné

Stát poskytne rodině, která přivede na svět dítě do rodiny, porodné ve výši (20.000,- Kč), které je určeno na pořízení základní dětské a rodinné výbavy. Porodné nesmí být zneužito na žádný jiný účel. V případě zneužití k jinému účelu je povinna rodina porodné vrátit.

Novomanželská a sociální podpora

  • Stát poskytne oběma novomanželům 3-letou úlevu na dani.

  • Stát poskytne novomanželů bezúročnou půjčku na pořízení bydlení.
  • Kdo se svobodně rozhodne žít ve společné domácnosti bez manželského svazku, bez závazků a povinností řádné výchovy a péče o rodinu na úlevu na dani ani na půjčku na pořízení bydlení nárok nemá.

  • Stát poskytuje komunitní místa (ášramy) pro občany, kteří se o sebe nedokáží z nějakého důvodu sami postarat, protože nemají například příbuzné, kteří by se o ně postarali a zároveň si nevytvořili soukromé investiční portfolio pro financování svého důchodu

  • Odmítnutí péče o rodiče, děti či manželku je trestné

Pohřebné

Stát vynakládá při úmrtí občana na pohřeb zemřelého pohřebné. Zemřelá osoba je pochována na náklady pohřebného ve standartní výši, které následně vyplácí stát.