Původ lidské rasy

Svastika představuje štěstí, všepříznivost a vztahuje k polobohu Slunce a jelikož on je skrze Manua praotcem lidského pokolení, od něj slovo "man" člověk a následně krále Ikšvakua, původem lidské rasy. Lidstvo jako takové tedy pochází z dynastie krále Slunce, jehož současné jméno je Vivasván. V tradici slovanské, je bůh slunce označován jménem Svaroga. Védy popisují slunce jako planetu sytému Svargaloka, odtud tedy jméno Svaroga. V Egyptě jej nazyvali slovem Ra, odtud tedy i archanděl Raziel, posel sluneční, tedy mužské, aktivní a životodárné síly, vše je propojené a neexistuje nic co by nebylo ve védách sděleno.

Je také třeba zmínit, že védy se dříve tradovali pouze ústně, však vlivem degradujícího věku Kali ve kterém se nyní nacházíme, nedisponujeme takovou pamětí, že bychom si co jedenkrát vyslechneme přesně zapamatovali, což jsou naše původní lidské schopnosti, proto bylo před 5000 lety nutné zavést písmo, tudíž existence písma jako takového není výraz pokroku, jak je nám sdělováno, ale degradace. Védy jako takové představoují kompletní zvukouvou informaci reality. Původně byli védy jakoby "zazipovány" v podobě slabiky Om. Z Bible známe, že na počátku všeho bytí bylo slovo a to slovo bylo světlo. Om je zastoupení neosobního aspektu Boha, reprezentující záři brahmadžjoti, která představuje auru Boha, v níž se nachází veškerý materiální svět i všechny živé bytosti, coby expanze Nejvyššího. Toto je pohled z absolutního hlediska. Se vznikem civilizací a rozličných životních druhů, byly védy postupně rozbaleny do 8 milionů veršů a poté dále rozděleny podle sekcí, pro přehlednost na 4 častí - Rig, Sama, Jadžur a Atharva. Součástí Atharvavédy je například všeobecně známá a praktická ajurvéda - věda o dlouhém životě, vastu- věda o stavitelství, danurvéda - věda bojových umění, či džjoti, védská astrologie, nyana -logika, atd. Tato součást véd není určena k pochopení naší existence ve vztahu s Bohem, ale je sepsána čistě k tomu abychom zde mohli žít bez zbytečných komplikací a trápení přinášející život v materiální sféře.

Slunce je tedy planetou vyšších systémů a je obývána velice vědomými a zbožnými bytostmi, které však nejsou našim smyslům viditelné. Naše vidění Slunce je díky nedokonalosti našich smyslů také nedokonalé, takže vidíme jen určitý aspekt slunce jako takového. I slavná Bhagavadgíta byla tehdy nejprve touto posloupností boha slunce předána lidstvu skrze krále Ikšvakua. "Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil: Tuto neměnnou vědu o józe jsem vyložil bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji předal Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom sdělil Ikṣvākuovi." (Bhagavadgíta 4.1) Svastika tedy není původně ani hindu symbol, natož pak nacistů, ani nikoho jiného, jelikož hinduismus je relativně nové označení mixu všech duchovních škol a cest současné Indie, nýbrž pochází z véd, které jsou univerzální naukou vesmíru, určené všem civilizacím na všech planetách bez rozdílu, ve všech planetárních systémech.

Tyto mimozemské civilizace jen čekají kdy v dostatečném množství porozumíme, že existuje jedna společná vesmírná rodina a jeden společný Stvořitel. V současnosti zatím není na přímý kontakt s nimi lidstvo, díky záměrně implementované nevědomosti, naprosté zmanipulování dějin a původu lidí, určené k zotročení lidské rasy připraveno, až tedy na málo probuzených, které s nimi aktivně komunikují a pracují. Všichni z těchto lidí jsou vegetariáni, tudíž přirozeně nenásilní, a mají stejný pohled na realitu, v tom spočívá tajemství úspěchu spolupráce.

Pokud v jakémkoliv ohledu chceme táhnout za jeden provaz, je nezbytné znát náš původ a smysl naší existence, jinak vznikne konflikt. Musíme dobře rozlišovat co je pro náš vývoj z duchovního hlediska prospěšné a co je pro nás z tohoto hlediska smrtící a toho se vyvarovat a v tom se shodovat. Nyní je doba, kdy se bude ukazovat kdo je kdo a co je co, co je prospěšné, vyživující a podporující a co neprospěšné, vysávající a blokující, tudíž zavržení hodné, ve své syrové podobě. Nebude si možné víc na nic hrát, každý uvidí věci v pravém světle, proto bude pro mnohé dušičky spící na vlnách materiálního sebe uspokojování následující období transformace velice kruté, musí být, protože programy, které mají lidé uměle implementovány budou rozbity a to je velice bolestivé. Však je to nutné udělat proto, aby mohla vzniknou zcela nová společnost, lidská v pravém slova smyslu, aby inkarnované duše zde, mohli naplnit svojí touhu po duchovním životě, proto se zde inkarnovali, aby mohli tento plán své duše, který je však v opozici k plánu ega zrealizovat. Současná společnost je vlivem temných entit nastavená opačným směrem.