Koncept státosprávy

Mandala řízení

V jednoduchosti je nejen krása, ale především praktičnost a z ní vycházející efektivita a proto má Svatováclavský koncept řízení státu také tuto vznešenou povahu. Tento model je následující. Lidé volí ze svého okolí představitele do Senátu(Rady starších), kteří jsou všeobecně známí svojí moudrostí, dobrým charakterem a sklonem k lásce po poznání a pravdě s věkem nad 40let, jelikož věk a moudrost určitým způsobem prokazatelně korespondují. Senát má v tomto modelu diametrálně jinou než okrajovou funkci jako tomu je dnes, má roli naopak ústřední a svrchovanou.

Tento senát tvořený těmi ideálně nejkvalitnějšími lidmi národa sestavuje a upravuje zákony podobně jako hudební skladatel tvoří symfonii notovým zápisem a zároveň z náležitých kandidátů dosazuje ministry jednotlivých rezortů státosprávy a Prezidenta(Krále). Prezident plní zároveň funkci premiéra, dirigenta celé symfonie a ministři představují jednotlivé hudebníky. Politické strany jsou ve Svatováclavském konceptu řízení zrušeny, protože jsou naprosto zbytečné, jejich existence je iracionální. Pouze rozptylují energii bojem o moc, energii, které se pak nedostává k správnému a efektivnímu řízení státu tak, jak je žádáno.