Koncept státosprávy

Mandala řízení

V jednoduchosti je nejen krása, ale především praktičnost a z ní vycházející efektivita a proto má Svatováclavský koncept řízení státu také tuto vznešenou povahu. Tento model je následující. Lidé volí ze svého okolí představitele do senátu, kteří jsou všeobecně známí svojí moudrostí, dobrým charakterem a sklonem k lásce po poznání a pravdě s věkem nad 40let, jelikož věk a moudrost určitým způsobem prokazatelně korespondují. Senát má v tomto modelu diametrálně jinou než okrajovou funkci jako tomu je dnes, má roli naopak ústřední a svrchovanou.

Tento senát tvořený těmi ideálně nejkvalitnějšími lidmi národa sestavuje a upravuje zákony podobně jako hudební skladatel tvoří symfonii notovým zápisem a zároveň z náležitých kandidátů dosazuje ministry jednotlivých rezortů státosprávy a prezidenta(krále). Prezident plní zároveň funkci premiéra, dirigenta celé symfonie a ministři představují jednotlivé hudebníky. Politické strany jsou ve Svatováclavském konceptu řízení zrušeny, protože jsou naprosto zbytečné, jejich existence je iracionální. Pouze rozptylují energii bojem o moc, energii, které se pak nedostává k správnému a efektivnímu řízení státu tak, jak je žádáno.