Davidova hvězda

Tento symbol také samozřejmě pochází z dávných Véd, původní vědy na planetě Zemi. Nazývá se Satkona (sat - šest) a jedním z mnoha symbolů používaný v jantře (jantra - mystický diagram, který se používají k uctívání božstev v chrámech nebo doma, jako pomůcka při meditaci.) Používá se pro výhody, které poskytuje dané svojí energií posvátné geometrie. Tato "šesticípá hvězda" je složena ze dvou do sebe zapadajících trojúhelníků, přičemž horní část reprezentuje Šivu, zastupujícího mužskou sílu vesmíru a dolní znamená Šakti, jeho ženu, zastupující ženskou přírodu a sílu. Tato Satkona tedy představuje láskyplné spojení mužské a ženské formy, jako symbol božského spojení mužského a ženského principu, coby zdroje veškerého stvoření.
Další význam šesticípé hvězdy spočívá ve vztahu k planetě Saturn. Saturn ve védské astrologii reprezentuje duchovního učitele, jehož vliv pro nás znamená zkoušky, disciplínu, stálost, vytrvalost, omezení a řád, však výsledek je nalezení pravdy(sat) a zní vyplývající trvalé štěstí nepocházející z materiální, tedy iluzorní podstaty.
Anahata je také znázorňována šesticípou hvězdou. Tato srdeční, čtvrtá čakra,  energetický střed našeho těla symbolizuje naší lásku a schopnost milovat. Je tudíž esenciální čakrou našeho celého energetického systému, našeho celkové zdraví, pohody, hojnosti v životě a vyváženosti v dávání a přijímání. Tento princip lásky je základním pochopením energie života jako takového vůbec.