Kontakt

gral@svatovaclavskelegie.cz

Nesmíš zanedbat své svědomí. Měl bys bojovat jako voják, pro záchranu své země, svých lidí své cti. Prostředí půjde svou cestou. Může vypadat velice matoucí, ty mu však musíš čelit. Ať už je bitevní pole jakékoliv, musíš bojovat. Jinak nemáš víru ve vlastní věc. Nepokoje musejí přijít a my je musíme podstoupit, avšak i přesto musíme zůstat upřímní, musíme čelit potížím správným způsobem. Přišli aby nás naučili jít správným směrem. Nyní se věci udály takovým způsobem, že musíme zkoumat sami sebe v každém okamžiku. Musíme se sami analyzovat. Atma-niksepa, sebeanalýza začala. Podstupujeme zkoušku? Co jsme nyní skutečně pochopili? Jednám správně nebo jen jako předvádění, šou navenek? Nastal čas pro očištění, zdali jsme skutečnými studenty života anebo ne. Je naše sebepřijetí skutečné? Tento oheň to ukáže. Proto se nesmíme obávat žádných nepřátelských okolností. Krišna říká v Bhagavadgítě: "Šťastný kšatria touží po bitvě, které právě čelíš" špatný řemeslník se hádá se svým nářadím. Naše karma nám přišla čelit, obklopit nás a my se jí nemůžeme zbavit. Takové to nepokoje jsou výsledkem naší vlastní karmy, pocházejí z nás. Takže se s ní nesmíme hádat, musíme s ní jednat správně. Každý se musí ptát sám sebe: Kde to jsem? Jaká je má skutečná potřeba? Jak mnoho toužím po pravé věci? Všechny tyto věci se projeví a zveřejní. Pro naše praktikování, pro náš pokrok jsou všechny tyto potíže zapotřebí, jinak nepoznáme co je pokrok, staneme se pokrytci a budeme dávat ty samé falešné věci ostatním. Abychom se tedy očistili, je nutné abychom prošli mnoha potížemi. Bůh nechybuje. On řídí prostředí. To není naše zodpovědnost. Zodpovědnost za prostředí  nespočívá na nás. My jsme zodpovědni jen sami za sebe. Prostředí je v rukou Pána a budeme vystaveni zkoušce abychom viděli zdali jsme skutečnými vojáky nebo ne. Přijít může cokoliv, avšak mi tomu musíme čelit. Za všech nepříznivých podmínek musíme stát s hlavou vztyčenou a říkat: Ano! Jsem služebník této skupiny srdce. Všichni mě mohou opustit, ale sám vydržím! S tímto postojem musíme kráčet dál, ať jsou podmínky jakékoliv. Musíme zkoumat sami sebe. Jak dalece jsme sobečtí? Do jaké míry jsou naše nechtěné, špatné návyky zakořeněny v našich srdcích? Nakolik jsou nečistoty karmy, spekulace, mentálních tužeb a ostatní nečisté věci smíchány se skutečnou vírou - to musíme zjistit a různými způsoby je odstraňovat. Jestliže chceme skutečně dobro, nikdo nám v tom nemůže bránit. Musíme jednat v tomto duchu a poté budeme vědět co je co a jak kdy jednat.


Finační příspěvek na podporu naší činnosti můžete zaslat na tento bankovní účet: 2001531240/2010 pod variabilním symbolem 108

gral@svatovaclavskelegie.cz