Obnova práva a spravedlnosti

02.07.2020

OBNOVA PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI


Právo a spravedlnost je základní pilíř důvěry ve stát a ve veřejnou správu.

Právo a spravedlnost je obecný pojem, který vnímá každý, je součástí našeho života a součástí řešení problémů, součástí systému ve kterém žijeme.

Právo a spravedlnost je vykonáváno nástroji k tomu určenými:

(1)společenskými morálními hodnotami

(2)zakotvením v nejvyšším zákonu a to v Ústavě

(3)zakotvením v zákonech, které upravují podmínky těchto pojmů

(4)výkonem státní správy, policie a justice

(5)výkonem postihů za porušení zákonů a pravidel

(6)osobním přístupem a výkonem práva

Tyto věci vytváří celkový výsledek v oblasti práva a spravedlnosti. Pokud se obecný pojem a podstata práva a spravedlnosti rozejde se skutečností a výše uvedenými body, stále se to sice jmenuje právo a spravedlnost, nicméně právo a spravedlnost to není, protože bylo ovlivněno množstvím faktorů, které to skutečné právo a spravedlnost znásilní ve prospěch jedinců, skupin, vládnoucích skupin, ve prospěch prospěchářů, osobních zájmů, osobního majetku nebo politického zájmu.

Výše uvedené body způsobu uplatnění práva více méně fungují, pokud se zákony a právo dodržují. Podmínkou celého procesu ale je, aby zákony byly obecně řečeno správné, potřebné a sledovaly společenské morální hodnoty.

Celý proces ale přestává fungovat, když jsou zákony špatné, je jich mnoho, nesledují společné morální hodnoty a základní principy a posluhují zájmovým skupinám pro úplně jiné cíle, než je společný obecný veřejný zájem.

Zákon sice zůstává nadále zákonem, ale jeho vymáhání je v podstatě zločinem proti původní podstatě práva a spravedlnosti, tedy křivdou a proti veřejnému zájmu, fašismem vlády zájmových skupin, které se zmocnily nejen tvorby zákonů, ale i výkonu práva.

Jak z toho bludného kruhu současného znásilnění práva a spravedlnosti ven?

Zákonů má být co nejméně a musí jim rozumět každý. Je třeba tedy opravit právní řád, zrušit všechny nesmyslné zákony, které tam zapracovala lidská hloupost, zájmové, zákonodárné, justiční, lobbistické a jiné mafie.

(1)Je třeba znovu vytvořit a stanovit společenské morální hodnoty, které mají vytvářet společenské prostředí, ve kterém žijeme.

(2)Tyto morální společenské hodnoty je třeba zakotvit do nejvyššího zákona, Ústavy, kde je nezbytné zakotvit i vymahatelnost a odpovědnost za porušení Ústavy a stanovených hodnot.

(3)Zákony mají v co nejmenší míře a srozumitelně pro každého jasně stanovit ochranu zakotvených společenských hodnot, uvedených v Ústavě.

(4)Výkon práva prostřednictvím státní správy, policie a justice musí být prováděn tak, aby skutečně chránil všechny vztahy v Ústavě a zákonech, rovným způsobem pro každého a proti komukoliv, kdo by je chtěl porušovat. Významy "pro každého" a "proti každému" rovným způsobem jsou při tom velmi podstatné.

(5)Výkon postihů za porušení zákona musí být účinný, spravedlivý vůči všem a žádné zájmy jednotlivců nebo zájmových skupin nesmí být důvodem pro porušení účinnosti výkonu práva a spravedlnosti.

(6)Osobní přístup k tvorbě a výkonu práva se musí opírat o ty první morální hodnoty, které jsou bezpodmínečně nutné ke spravedlivému výkonu. Pokud výkon práva selže, musí mít každý občan rovné právo bránit si svá práva sám a nikdo mu je nesmí upírat.

Stát není vlastníkem jednotlivých občanů, ale je službou občanům. Proto ale musí fungovat tak jak má, jak je navržen a pro ty cíle, pro které byl vytvořen. Je třeba nekompromisně hlídat, aby se stát nezměnil jako převrácená mince v diktátora, občana si jako otroka nevyvlastnil a nezačal diktovat vztahy a zájmy ve prospěch jiné síly nebo moci proti občanům státu.

Občan musí mít právo takové zvrhlosti zastavit a vypořádat se s nimi takovými prostředky, které budou nezbytně nutné a účinné. Je a musí být rizikem zločinců, kteří se chtějí státu neustále zmocňovat ve svůj prospěch na úkor občanů. Pseudo-humanita není ani funkční, ani na místě. Proto platí jednoduchý vzorec na řešení a opravu.

"Když je něco špatně, je třeba to opravit. K opravě je třeba vědět co chceme, stanovit jak to opravíme a celý proces opravy provést a důsledně potrestat ty, kteří stát, právo a spravedlnost zneužili. Celý proces musí ale přinést zlepšení, nikoliv destrukci ".

Je tedy nutné:

(a)připravit novou ústavu a zákony

(b)vyhrát volby zákonodárnou většinou

(c)provést reformu státu

Otázkou zůstává, zda jsme schopni porazit politické a zájmové mafie, které se zmocnily státu? Odpověď je ano, jsme toho schopni, stačí u voleb rozdat hlasy občanskému reformnímu programu v takovém počtu, aby dosáhl na zákonodárnou většinu. Prostě a jednoduše vyhrát a potom splnit, co slibuje.