Přímé oslovení poslanců Parlamentu ČSR

08.12.2020

" Jsme národní stát a Vy jste národní Parlament. Jste odpovědní lidu této země. Konejte tak, abyste nevyvolali stav, kdy si lid pro tu vaši odpovědnost dojde sám"


Páni poslanci, (oslovení vážení vynechávám, protože již nejste váženími poslanci).

Tímto bych Vás chtěl oslovit za Občanské referendum a všechny její součásti, Občanskou Radu, Referendum ČSR, Občanský odpor podle čl. 23ústavního zákona č. 2, Listiny práv a svobod, Občanskou Jednotu, Občanskou Policii, Občanskou domobranu a další. Těm, kteří vědí, co se zde hraje za špinavou hru v područí cizí moci, globalistů a tajných služeb, zejména americké NSA, německé tajné služby a i těm, kteří netuší, zanechte svého jednání v zájmu cizí moci, ať už přímému či nepřímému.

Přestaňte jednat proti zájmům České republiky, proti občanům této země. Budete-li ve vašem přisluhování cizí moci pokračovat, musí být každému z Vás jasné, že Vás za to občané postaví před soud, kde nebude platit žádná Vaše současná imunita, žádný pardon, žádná nedotknutelnost, žádná alibistická výmluva.Je prováděn plíživý plán na likvidaci národních států, zborcení a sabotáže na pilíře státnosti a funkčního suverénního státu. Plán jak zneschopnit Policii, Státní zástupce, narušit zdravotnictví, ekonomiku, justici, soběstačnost a suverenitu státu. Našeho státu. Státu, který si zakládají lidé a proto se stávají občany, aby jim sloužil.. Nikoliv, aby byl občan otrokem a majetkem státu, se kterým si můžete dělat co chcete. K tomu nemáte mandát.

Lidé, občané vám to dlouho trpěli, ale uvědomte si, že to není a nebyl čas na vždy a na věky. Překročili jste čáru, za kterou poslanec jít nesmí. Trpělivost s Vaším konáním došla tak daleko, že jsme Vás schopni odvolat a rozpustit takovým způsobem, jaký bude účinný a nezbytný, včetně krajních prostředků. Nenecháme Vás dokonat dílo cizích tajných služeb, nenecháme vás dokonat ani způsobit destrukci našeho státu.

Stát ukradly a znásilnily zkorumpované politické a vlivové mafie ve službě cizím zájmům, kterým posluhujete. Nebo snad nevíte o tom, že falešná pandemie je falešnou? Copak nevíte, neumíte počítat, aby jste věděli, že statistiky jsou podvod a falšované? Copak nevidíte, že ty podvodné statistiky slouží k udržování podvodného mimořádného stavu, na jehož pozadí probíhá nejen šikana občanů, ale i destrukce zákonodárné moci povýšením zkolaborované moci úřední a výkonné nad moc zákonodárnou a moc zákonnou?

Copak nevidíte, že je to fašismus? Copak nevidíte, že vše co okolo toho blábolíte, jak Vláda, tak media je podvod a falešné fabulace? Ne, vidíte to velmi dobře, ale v domnění, že jste nedotknutelní na věky dáváte stále přednost závislosti na politických stranách, lobbystům, korupčnímu provázání, zavázání v závislosti až naprosto okatě jednáte ruku v ruce s těmi, kterým diktuje cizí moc.

Zapomněli jste hájit zájmy občanů a Českého státu. Schvalujete fašistické a destrukční pseudo-zákony namířené proti ČR a občanům. Vzpamatujte se dokud to nedoženete do krajnosti. Ten fašismus, který pomáháte zavádět je nepřípustný a vy jste tam z vůle lidu.

Doženete to tak daleko, že podle čl.2 odst. 2 Ústavy lid vykoná moc přímo, rozpustí váš Parlament a požene Vás před soud, za sabotáže ČR a vlastizradu? Můžete kroutit hlavami jak chcete, můžete se tvářit nadutě a povýšeně, jako při mnohých předchozích výzvách. Ale uvědomte si, že pokud se to stane, nebude vám to najednou vůbec nic platné.

Tato Vláda páchá cílenou a řízenou sabotáž celé České republiky. Patří před trestní stíhání, před spravedlivý soud. Nesrovnáte li si to v hlavě Vy, nebudete li konat, je to historický milník, budou konat lidé sami a vezmou to i s Vámi.

Iniciujte okamžitě zákonnost na své správné místo a vraťte státu sílu národního demokratického a právního státu. Pokud vyvoláte či dopustíte vyvolání chaosu, nejspíše budete i první obětí toho chaosu. A při tom zapomeňte i na triky, že mimořádná opatření bude schvalovat ¼ poslanců na základě jakéhosi blábolu, že poslanecké kluby se dohodly, že to stačí. Nestačí. Přímo flagrantně ukazujete, jak státní moc nefunguje. Já se ptám proč. To vy chcete ten chaos vyvolat?

Schváleno v Občanské Radě - Občanské referendum - Referendum ČSR A Dost!!! Republiku zpátky občanům - Rada Občanské Jednoty - Občanský odpor podle čl. 23 ústavního zákona č. 2 Listiny práv a svobod s oporou v čl. 2/odst. 2 Ústavního zákona č.1/1993 Sb. Zapsal: hlavní koordinátor Jindřich Tichý, místopředseda Referenda ČSR, velitel Občanské Policie, zástupce velitele Občanské domobrany, člen Občanské Rady, spoluautor nové Občanské Ústavy pro plnou přímou demokracii, programu a prováděcí dokumentace, dříve důstojník Kriminální služby a člen předsednictva Odborového svazu Policie.