Revize exekucí a zrušení státem chráněné lichvy

13.06.2020

REVIZE EXEKUCÍ

Exekuce a její deformované až zločinné právní úpravy jsou příbuzné se zločinnými spekulacemi při privatizaci a restitucích. Zčásti se na nich podílí stejné politické, mocenské a vlivové skupiny, velmi blízké ČSSD, KSČM a STB, které se prolínají i v privatizaci a restitucích. Z dílny politických mafií pod různými lobbistickými záminkami postupně vznikaly právní normy a úpravy ve vztahu k exekucím, exekutorům v takovém bezohledném stavu, že to ve světě nemá obdoby. Zákony schválily politické mafie, realizaci exekucí provádějí členové právnické a estébácké mafie. Exekuční právní stav se dá definovat jako zločinné spiknutí určité skupiny lidí, kteří nastavením právních zvyklostí a zákonů sledují jisté záměry, jak celkového stavu zneužít pro své zájmy.

(1)Prvním zájmem politické a exekuční mafie je vytvořit obrovský nekonečný mnoho sta miliardový zdroj finančních příjmů, ždímaný z občanů i věřitelů, který nevzniká z vykonané práce, ale zneužitím mafiánského právního nastavení ve státě do té míry, že dluhy jsou nekonečné a nekonečně živí jisté skupiny lidí, firem a politiků a z občanů dělají doživotně otroky systému, pokud je přímo nezničí a nezaženou za okraj společnosti. Stvořili nám to soudruzi z KSČ, STB, ČSSD, ODS, KDU a jejich příbuzenstvo.

(2)Druhým sledovaným zájmem této estébácké a politické mafie bylo vytvořit dlouhodobé celo-společenské klima "nasranosti" nespokojených občanů, které by postupně vytvářelo podmínky pro další převrat ve státě a návrat nomenklaturních soudruhů k moci. Dnes je to číslo cca. 1.mil exekucí, postihující zhruba 3,5 milionu lidí a rodinných příslušníků a dětí, na které má nastavený exekuční systém destrukční vliv. Soudruzi ve snaze svého návratu k moci s touto voličskou skupinou počítají. Tyto aktivity má na svědomí zejména Zeman, podporován estébáckými exekutory a ČSSD kdy Zejména Škromach, Hašek a další věrní Zemanovi exekuční zákony zaváděli a schvalovali a dnes zakládají proti-exekuční spolky a asociace. Úmysl je zcela zřejmý. Co zavedli, teď chtějí opravovat? Proč?

(3)Třetím sledovaným cílem estébáckých a politických mafií, které stvořili český exekuční teror je cílené narušení podstaty a principů státu, vytvoření nepřátelského prostředí mezi státem a občany. Zásadní narušení rodiny, výchovy dětí a doživotní likvidace na hranu společnosti nabourává totiž základní pilíř státu, kterým rodina je a vyvolává odpor občanů vůči státu. Toto se děje v rámci dlouhodobého plánu globalistické nadnárodní moci se kterou soudruzi z STB, KSČM, ČSSD, ODS, KDU a TOP09 dlouho-letě spolupracují a jejich snahou narušovat soběstačnost a suverenitu národního státu,

(4)Destrukční exekuční právo a exekuční mafie uplatňují státem chráněné vydírání občanů, zákonem chráněné lichvy a vyrábějí nesplatitelné dluhy. Využívají k tomu nedostatečné ekonomické a právní gramotnosti občanů, nedostatku finančních prostředků k základním životním potřebám a ekonomické slabosti občanů cíleným podbízením se k zadlužení, kdy je předem zřejmé, že dojde k dluhu a takovému navýšení za úroky, úroky z úroků, poplatky, pokuty a exekuční náklady včetně soudních výloh, že je celkový stav doživotně nesplatitelný a taková činnost je zjevně zákonem chráněné lichva a nemravnost.

(5)Referendum ČSR navrhuje stav řešit v rámci reformy státu vytvořením Exekučního revizního soudu, který ...

(a)zruší plošně všechny existující exekuce (oddlužení)

(b)vyhlásí možnost znovupodání návrhu na exekuci k Exekučnímu reviznímu soudu.

(c)vyhlásí pro dlužníky možnost podání návrhu na nezákonnost exekucí, které již proběhly nebo probíhají

(d)v případě zjištění lichvy a nezákonností vysloví trestní i hmotnou odpovědnost pro soudce, kteří nezákonnou exekuci vyhlásily

(e)v případě zjištění lichvy a nezákonností vysloví trestní i hmotnou odpovědnost exekutorům i věřitelům, kteří nezákonné exekuci využili

(f)v případě, že dluh byl oprávněný, vyhlásí exekuci novou, ale pouze v základní jistině dluhu a zruší všechny ostatní položky a příslušenství dluhu.

V takovém případě stát z Fondu národní obnovy poskytne dlužníkovi možnost bezúročné půjčky na úhradu dluhu za takových podmínek, aby zůstala dlužníkovi základní možnost důstojného života a rodiny.

(g)V případu, že dlužník spekuloval na úkor věřitele, vyhlásí odpovídající trestní a hmotnou odpovědnost.

(h)v případě, že byl poškozen věřitel, vyhlásí úhradu škody věřiteli z Fondu národní obnovy, kterou bude Fond národní obnovy uplatňovat na viníkovi škodu.