Ze sionských protokolů aneb jak uvažují démoni

31.10.2021


25) Naším heslem je: "Síla a pokrytectví"! Jen síla sama může mít v politice úspěch, zvláště je-li používána státníkem s nepostradatelným talentem. Násilí musí být zásadou, přetvářka a lest pravidlem pro vlády, které nechtějí složit svoji korunu k nohám představitelů nějaké nové moci.

26) Zlo je jediným prostředkem k dosažení dobra. Proto nesmíme váhat použít korupci, podvod a zradu tam, kde to může pomoci našemu cíli. V politice je třeba uchvátit bez váhání cizí majetek, jestliže nám to pomůže k podrobení majitele a k posílení vlastní moci. Náš stát, který jde cestou pokojného dobytí světa, dá podnět nahradit válečné hrůzy nenápadnějšími, ale účinnějšími popravami, až po udržení teroru jako prostředku k dosažení slepé poslušnosti. Spravedlivá, ale bezohledná přísnost je nejdůležitějším mocenským prostředkem každého státu.

27) Je nutné uplatňovat program násilí a lsti nejen proto, že je to pro nás výhodné, ale především, že je to naší povinností a že jen tak dosáhneme vítězství. Učení, založené na chladnokrevných výpočtech, je stejně účinné jako prostředky, jichž používá. Proto nezvítězíme a nepodrobíme všechny naší nadvládě jenom těmito metodami, ale také bezohlednou přísností naší nauky. Stačí, aby si vlády uvědomily, že jsme neúprosní a jejich neposlušnost zmizí.

28) Byli jsme první, kdo vrhl do davu heslo

"Volnost, Rovnost, Bratrství".

Tato slova bezmyšlenkovitě opakují nevědomí papoušci, kteří se k této návnadě seběhli ze všech stran a zničili
tím blahobyt světa i skutečnou osobní svobodu, jež byla v minulosti tak dobře chráněna před násilím spodiny. Ani zdánlivě vzdělaní a inteligentní Nežidé nepostřehli rozpornost vnitřního smyslu těchto slov ve vztahu ke skutečnosti, stejně jako nezpozorovali, že v přírodě neexistuje rovnost, protože příroda sama vytvořila různost rozumu, povah i schopností, a všechno si podřídila svým zákonům. Nepochopili, že síla davu je slepá a že jím zvolení povýšenci jsou v politice stejně slepí jako dav sám, protože jenom zasvěcenec, i kdyby byl třeba hlupák, je schopen
vládnout. Naproti tomu nezasvěcenec, byť by byl geniální, nerozumí politice. To všechno ušlo pozornosti Nežidů.

29) Na těchto základech spočívaly dynastické vlády. Otec odkazoval svému synovi tajemství politiky tak, že se toto tajemství nemohlo dostat mimo členy panujícího rodu. Průběhem času se toto ústní předávání tajemství státnického umění vytrácelo, což přispělo
k našemu úspěchu.

30) Heslo "Volnost, Rovnost, Bratrství" jsme pomocí našich tajných agentů vrhli do řad celých legionů, které teď nadšeně nesou náš prapor. Tato
slova jsou však hlodajícími červy, která zničila blahobyt Nežidů, protože všude narušovala klid, mír a svornost,
a podkopávala základy jejich států. Brzy uvidíme, že to povede k našemu vítězství. Mimo jiných výhod jsme však tím dosáhli triumfu prvního řádu: Zrušili jsme privilegia, jinými slovy zničili jsme vlastní podstatu nežidovské šlechty, která byla jedinou oporou těchto národů a států proti nám.

31) Na troskách rodové šlechty jsme vytvořili šlechtu inteligence a peněz. Za hlavní znak této nové aristokracie
jsme prohlásili bohatství, které ovšem závisí jen na nás, a vědu, jejíž směr určují naši Mudrci.

32) Naše vítězství pak bylo usnadněno tím, že jsme dokázali zahrát na nejcitlivější struny nám nepostradatelných
lidí, totiž na lakotu, vypočítavost, žádostivost a neukojitelné sobectví člověka. Každá z těchto lidských slabostí
je totiž schopna ubít jakéhokoli podnikavého ducha a dát vůli lidí do područí tomu, kdo si ji koupí.

více na: