Vzkaz pro Česko

13.09.2020


Oznámení archanděla Gabriela pro Česko

Jak jistě všichni v Česku víte pokračovaní scénáře těch nejlepších režisérů světa vychází podle plánu zastrašení a následně připravované akce vakcinace. A nyní skutečně pravdivé odpovědi toho kdo své slova rozváží do srdcí všech kteří naslouchají.

V České zemí žádná první vlna nebyla a není ani nebude druhá vlna onemocnění Covid 19 SARS 2. Nákaza Koronavirem. Zvýšení počtu nemocných vykazují počty tisíce testu navíc které se nestihli učinit v březnu a následující měsíce. Tudíž žádný agresivní virus zde v druhé vlně není a nebude. Není žádný důvod k panice a opětovnému zavírání Hranic s vykupováním obchodů. Gabriel zdůrazňuje že lidé nemají podporovat neskutečně obrovské farmaceutické firmy ve vykupování předražených zboží které ještě na podzim cenu zpětinásobi. Logicky vzato je počet nakažených kolem tisíce s důvodu testování. Nikoli s návratu druhé smrtící vlny. Lidé nemají poslouchat zprávy a média nemají číst Tyto lživé informace pro podporu celosvětového strachů pod psychickým tlakem.

Gabriel oznamuje že Vírus není v žádném případě nebezpečný a už vůbec smrtelný běžný organismus jej dokáže porazit jako virózu. Stovky lidí nemá žádné příznaky a už vůbec následky nebo potřebnou hospitalizaci. Ti kteří jsou brání v hospitalizaci a nebo zemřeli jsou ti kteří mají větší počet přidružených chorob a v žádném případě Covid 19 SARS 2 není důvod ale jen nálepka která je s byla stanovena dávat ji jako známku má obálku. Dokonce i záchranáři žijí v iluzi nebezpečí neboť nic neví a nikdo jim nedá žádné přesné informace.

Zde tedy Gabriel upozorňuje že je národ vedený neustálým tlakem s výších míst kde si přejí aby táto viróza měla obrovitou reklamu i respekt ale hlavně neustálý strach v lidech a pozornost minimálně 13 let. Gabriel také upozorňuje že zvýšené čísla na podzim i zimu budou dané i jinými onemocnění onemocněními virového původu. Média budou až šíleným způsobem děsit národ a psychickým tlakem je nutit nakupovat stále více drahých farmaceutických výrobků.

Gabriel oznamuje že žádná druhá vlna zde nebude a také zdůrazňuje na stranu USA o lživých děsivých informacích podle kterých USA vytváří lživé údaje pod názvem Smrtící Prosinec kde má zemřít 3000000 lidí na celé planetě. Gabriel byl požádán sedmero archanděli o oznámení pro Česko skrze své pozemské anděly. Jeho věty zní: Lidé ani netuší jakým způsobem je jim podávání lživých informací nebezpečné neboť se na to upínají a dokonce tomu věří. Přebírají energie strachů a bezmoci a vrhají se do virusu svým oslabením psychickým. Gabriel oznamuje že Covid 19 SARS 2 není zabiják a to platí pro celý svět. Gabriel oznamuje že bude Čína potrestána za lživé video projekce na začátku ledna 2020. Kdy ukazovali lidem záběry umírajících lidí na chodníku.

Koronavirus je největší Mistrovské dílo největšího podvodu tisíciletí. Skutečnost, ve které lidé žijí je iluze vnuknutí strachů, ve kterých i běžná rýma nebo chřipka bude pro každého Covid 19 SARS 2, protože je důležité pro získání obrovských zakázek vakcíny, mít co největší počet nakažených a nemocných. Gabriel také oznamuje že tito nemocní jsou za tři až pět dnů zdraví neboť přišli do styků s virovým onemocněním a dobrou reklamou světa podvodu.

Lidé dobří lidé celé planety, buďte v klidu a vydržte ten obrovský tlak, který bude ještě nabývat na síle od října do ledna 2021. Věřte že čísla budou ještě velká a obchody opět v panice, to vše je a bylo v plánu již od Roku 2009. Já archanděl Gabriel oznamuji, že bát se lidé mohou jen manipulací a nebezpečných tvůrců finančního a světového řádu, který takto pracuje a chce ovládnout svět. Vše bude ale dobré, lež vyjde na světlo a bude celosvětově potrestána.

Přepsal a převzal Gabriel