Víme co chceme - silnou a stabilní korunu!

08.06.2020

PROGRAM - REFERENDUM ČSR

STABILNÍ KORUNA

V návaznosti na reformu České národní banky a ekonomickou reformu je naprosto nezbytné držet stabilní a pokud možno neměnný kurz české měny, české koruny. Hodnota české koruny by měla být hodnotou majetku České republiky a občanů ČR. Hodnota 1 jednotky české měny, tedy 1 Kč by měla být neměnná. Proměnlivost hodnoty v České republice by se neměla promítat do kurzu a hodnoty Kč, ale měla by se promítat ve velikosti daňové zátěže jako vyjádření proměnlivost ekonomiky státu při zachování stability státního rozpočtu = zachování stability služeb státu pro občany.

Příklad:

(1)Obrat v ČR = 160 bil. daň = 10% = 16 bil. Kč = státní rozpočet = 16 bilionů Kč (2)Obrat v ČR = 80 bil. daň = 20% = 16 bil. Kč = státní rozpočet = 16 bilionů Kč (3)Obrat v ČR = 320 bil. daň = 5% = 16 bil. Kč = státní rozpočet = 16 bilionů Kč

Zachování stability služeb státu je stejně důležité jako stabilita hodnoty české koruny. Proměnná je potom přímým odrazem prosperity státu, promítnutá v daňové zátěži.


Oddlužení státu a české měny:

Důležitým aspektem stability české koruny je oddlužení české koruny, v podstatě oddlužení státu. Státní rozpočet by měl po reformě jasně definované oblasti, na které vynakládá finanční prostředky a to výhradně ze ziskového státního rozpočtu. Deficit by byl zakázaný. Fond oddlužení by byl pouze do doby vyrovnání státního dluhu.

(1)Armáda

(2)Policie

(3)Zdravotnictví

(4)Školství

(5)Občanský důchod

(6)Přírodní zdroje

(7)Kultura

(8)Státní správa

(9)Infrastruktura ČR

(10)Energetika

(11)Doprava

(12)Vědecký výzkum

(13)Průmysl

(14)Zemědělství

(15)Okresní hejtmanství

(16)Obce

(17)Rezervní fond rozpočtu

(18)Rezervní fond do ČSB

(19)Fond oddlužení


PROGRAM - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM tel. 728 279 284