Věk Kali v plném proudu

30.06.2021
Takzvaní vládci jsou nyní zmateni vlivem tohoto věku Kali a uvedli všechny státní záležitosti do naprostého zmatku. Naříkáš nad tímto nepořádkem? Obyčejní lidé nyní nenásledují pravidla a předpisy pro jedení, spaní, pití, sexualitu atd. a mají sklony věnovat se tomu kdekoliv a kdykoliv. Jsi nešťastná kvůli tomu?

Śrīmad-bhāgavatam 1.16.22Jisté životní potřeby máme stejné jako nižší zvířata, a to je jedení, spaní, strachování se a páření se. Tyto tělesné požadavky mají jak lidé, tak zvířata. Člověk však tyto touhy nesmí uspokojovat jako zvíře, ale jako lidská bytost. Pes se může beze studu pářit s fenkou na veřejnosti před očima všech, ale když to udělá člověk, bude se to považovat za veřejnou nepřístojnost a bude následovat soudní postih. Pro lidskou bytost tedy existují jistá pravidla a předpisy, a to i pro plnění běžných požadavků. Od těchto pravidel a předpisů lidská společnost upouští tehdy, když je zmatena vlivem věku Kali. V tomto věku se lidé věnují takovým životním nezbytnostem bez jakýchkoliv omezení, a tento úpadek společenských a mravních zákonů je jistě žalostný vzhledem k neblahým následkům, které takové zvířecí chování přináší. V tomto věku otcové a ochránci nejsou nadšení s chováním svých svěřenců. Měli by vědět, že mnoho nevinných dětí se stává obětí špatné společnosti, která vzniká vlivem tohoto věku Kali.

Ze Śrīmad-Bhāgavatamu víme, jak Ajāmila, nevinný syn brāhmaṇy, kráčel po cestě a viděl śūdrovský pár v sexuálním objetí. To zaujalo chlapcovu pozornost a později padl za oběť všemožné zhýralosti. Z čistého brāhmaṇy poklesl na úroveň zkaženého ubožáka, a to vše kvůli špatné společnosti. V tehdejších dobách byl jen jeden Ajāmila, ale v tomto věku Kali se ubozí nevinní studenti stávají každý den obětí kin, která přitahují muže pouze k pohlavnímu životu.

Takzvaní vládci jsou zcela nepřipravení pro práci kṣatriyů. Kṣatriyové jsou určeni pro vládnutí, stejně jako brāhmaṇové jsou určeni pro rozvíjení poznání a vedení. Slovo kṣatra-bandhu označuje takzvané vládce neboli osoby povýšené na místa vládců bez náležité přípravy, kterou poskytuje kultura a tradice. V dnešní době se na tato význačná místa dostávají podle hlasů lidí, kteří jsou sami pokleslí co se týče životních pravidel a předpisů. Jak mohou takoví lidé vybrat správného člověka, když jejich vlastní život je zcela pod úrovní? Vlivem věku Kali je tedy vše postavené na hlavu ve všech oblastech, politicky, společensky i nábožensky, a pro duševně zdravého člověka je to velice žalostný stav.