Trest a odplata Kalimu

28.04.2021

Mahārāja Parīkšit, který mohl sám bojovat proti tisícům nepřátel, takto uklidnil osobnost náboženství a Zemi. Pak pozdvihl svůj ostrý meč, aby zabil osobnost Kaliho, který je příčinou veškeré bezbožnosti.

Když Kali pochopil, že se ho král chystá zabít, ihned zahodil královský šat a pod tlakem strachu se mu se skloněnou hlavou odevzdal.

Mahārāja Parīkṣit, který byl způsobilý přijímat odevzdané a který byl hoden opěvování ve světových dějinách, nezabil odevzdaného a pokleslého Kaliho, ale soucitně se usmál, protože byl vlídný k ubohým.

(Śrīmad-bhāgavatam 1.17.30)


Jak bylo řečeno výše, osobnost Kaliho je tím, kdo se záměrně dopouští všemožných hříšných činností, které jsou zakázány ve zjevených písmech. Tento věk Kali bude jistě plný všech činností Kaliho, ale to neznamená, že vůdcové společnosti, panovníci, učení a inteligentní lidé a hlavně oddaní Pána by měli stísněně sedět a jen přihlížet reakcím věku Kali. V období dešťů bude jistě hodně pršet, ale to neznamená, že lidé by si neměli připravovat ochranu před deštěm. Povinností panovníka státu a dalších je podniknout všechny nezbytné kroky proti činnostem Kaliho či osob ovlivněných věkem Kali, a Mahārāja Parīkšit je ideálním panovníkem, protože byl okamžitě připraven zabít osobnost Kaliho svým ostrým mečem. Vládci nemají pouze vydávat prohlášení o nápravě mravního úpadku, ale musí být připraveni zabít ostrým mečem každého, kdo je podle uznávaných śāster za tento mravní úpadek zodpovědný.

Královský šat osobnosti Kaliho byl falešný. Královské roucho se hodí pro krále či kšatriyu, ale když se člověk nižší třídy obleče jako král, jeho pravá totožnost bude ihned odhalena, jakmile se proti němu postaví pravý kšatriya jako Mahārāja Parīkšit. Skutečný kšatriya se nikdy neodevzdává. Když se proti němu postaví jiný kšatriya, přijme jeho výzvu a bojuje, dokud nezemře nebo nezvítězí. Odevzdání se je pro kšatriyu neznámý pojem. Ve věku Kali existuje mnoho podvodníků, kteří se oblékají a chovají jako vladaři či panovníci, ale jakmile se proti nim postaví skutečný kšatriya, jejich skutečná totožnost vyjde najevo. Když tedy převlečený Kali viděl, že bojovat proti Mahārājovi Parīkšitovi je nad jeho síly, sklonil hlavu jako poddaný a odložil svůj královský šat.

Ani obyčejný kšatriya nezabíjí toho, kdo se mu odevzdá, natož pak Mahārāja Parīkšit, který byl přirozeně soucitný a laskavý k ubohým. Usmíval se, protože převlečený Kali odhalil svoji totožnost člověka nižší třídy, a myslel na to, jak ironické bylo, že se ještě nikdo nezachránil před jeho ostrým mečem, pokud si ho Mahārāja přál zabít, ale ubohý nízký Kali byl ušetřen pouze díky tomu, že se včas odevzdal. Sláva a vlídnost Mahārāje Parīkšita se proto zapsaly do dějin. Byl laskavým a soucitným panovníkem, který byl plně hoden toho, aby se mu odevzdali i jeho nepřátelé. Tak byl Kali vůlí prozřetelnosti zachráněn.