Svátek matky Durgy

09.04.2022


Dávné příběhy vyprávějí, že kdysi dávno žil jeden démon Mahišasur který se dlouze modlíval ke stvořiteli vesmíru Brahmovi. Byl natolik vytrvalý, až se mu sám Brahma zjevil v lidské podobě a nabídnul mu, že mu naplní jeho přání.

Mahišasur požádal o nesmrtelnost, tak aby ho nikdy nikdo nemohl přemoci. Nejprve se tomu Brahma bránil, snad tušil, že Mahišasurovy záměry jsou nečisté. Proto mu Brahma odpověděl takto: "staneš se nesmrtelným a žádný muž či bůh tě nebude moci porazit". Mahišasur začal své moci brzy zneužívat. Měl schopnost měnit se v býka i v člověka ("mahiš" = býk, "asur" = démon). Začal dobývat zemi a poté i nebe, chtěl donutit odejít i samotné bohy. Bohové se zalekli, protože nikdo, ani Brahma, neměl moc Mahišasuru porazit.

Nastalo velké setkání Brahmy, Višnua a Šivy. Rozhodli sami ze sebe stvořit novou energii, světlo, které vloží do těla krásné ženy, jejíž moc se bude šířit celým vesmírem. Její obličej formoval Šiva, její vlasy Yama, paže vytvořil Višnu a tak to pokračovalo dále. Z nejsilnějších mužských zbraní a předností, byla vytvořena mocná ničivá i roditelská ženská energie. Když byla Durga stvořena začali jí navštěvovat různí bohové a každý z nich jí dal jednu ze svých nejsilnějších zbraní. Višnu jí dal "sudaršhan čakra", nebezpečný disk.

Od Šivy dostala "trišul", jeho trojzubec. Vayu jí dal svůj luk a šípy. Durga byla stvořena s deseti rukami a v každé z nich držela tu nejmocnější zbraň. Jejím vozidlem i ochráncem se stal lev. Dřívější mýty popisují tygra nebo leoparda. Durga s Mahišasurou bojovala devět dní a devět nocí (stejný počet dní proto také trvají každoroční oslavy jejího vítězství Durga puja). Mahišasur byl poražen a rozhodně to nebylo jediným vítězstvím Durgy. Bohy i zemi nadále chránila proti destruktivním silám a démonům.

Durga je vnímána také jako kosmická královna, ochranitelka dharmy, ženská podoba Višnua.
Skanda-purána popisuje, že kdysi dávno, démon zvaný Durga ohrožoval svět. Šiva požádal svou ženu Párvatí, aby si tohoto démona podřídila. Párvatí na sebe vzala podobu bojovnice a démona, který se proměnil v býka, porazila. Poté v sobě Parvátí měla již vždy aspekt Durgy. Snad proto je Durga i Kálí vnímána jako Šivova manželka, jedna z temných bojovných podob Párvatí.

Když se Durga rozběsnila na bitevním poli, často sama ze sebe vytvoří další bojovnice. Jedna z nejznámějších temných podob rozběsněné Durgy, je Kálí. Tyto nebezpečné smrtící podoby bojovnic se nejčastěji objevují v bitvě v počtu sedmi a hlouběji symbolizují Durginu temnotu v žízni po odplatě, divokosti a krve žíznivosti. Durga se během bitvy stane tak temnou a nebezpečnou, že se před ní zalekne i sama temnota.

Durga je proto spojována s instinktivní přírodou. Mnohé mýty ji propojují s horami, většinou s Himalájemi. Často se o ní říkalo, že přebývá ve horách Vidhya, kde byla uctívána horskými kmeny. Ačkoliv je Durga krásná, její síla pramení z divokosti a nepředvídatelnosti.
V textu Deví-máhátmaya se o ní říká, že prostoupila základy kosmu, sama ho spoluvytvořila v souladu cyklickou tvořitelskou a ničitelskou hinduistickou kosmologií a pak svět a universum pomáhala ochraňovat a opět jej ničila. Můžeme zde zase pociťovat silný aspekt Šivy v ženské podobě. Deví-máhátmaya říká:

"Přestože je věčná, bohyně se projevuje a vyjevuje stále znova, aby ochránila svět a jeho chod".
Stejně tak se Durga stala osobní ochranitelkou všech těch, kteří se nebojí zasvětit jejímu uctívání a obětování celý svůj život. K těmto uctívačům se neotočí zády, bude pečovat o jejich potřeby a nezměrně je ochraňovat.


Durga se dotýká hlubiny ženské síly
Durga má nesčetně mnoho vrstev. Dotýká se hlubiny ženské síly, překračuje veškerá myslitelná společenská tabu. Stává se poslední záchranou mužského božského universa, zároveň je také jeho tvořitelkou i matkou všech lidí. Prostupuje přírodu a je silně ztotožňována se silou Prakrti. Vyvěrá z ní univerzální dynamicky nezkrotná ženská síla Šakti. Durga je někdy nazývána Mayou, obsahuje v sobě sílu stvoření a prohlídnutí stejně jako moc uvrhnout mysl a stvoření v iluzi.
Jakožto udržitelka a pečovatelka kosmického řádu, která je propojena s Prakrti - s fyzickým hmotným světem jako takovým, je roditelkou všeho stvoření a právě proto má schopnost veškeré stvoření vyživovat a pečovat o něj. V Bengálsku je Durga pociťována jako matka ("Durga-máta"), rodič, který nikdy neopustí své dítě a bude o něj pečovat a bránit ho. Když přijde někdo, kdo chce jejímu dítěti ublížit, tak se rozběsní a zničí ho.
Bengálci považují Durgu nejenom za matku všech lidí, ale také za matku bohů u bohyň a veškerého stvoření. Její jméno je vyslovováno s láskou a bázní.

Zdroje:Blanka Knotková-Čapková a kol.: Obrazy ženství v náboženských kulturách, 2008, str. 148 - 153.David R. Kinsley: Hindu Goddesses, 1988, str. 95 - 115.Ó matko Lakšmí, dej mi dar - magické obřady bengálských žen: z bengálštiny přeložila Hana Preinhaelterová, 2007, str. 243.