Prohlášení lékařů a specialistů k současné situaci

16.11.2021


Jako lékaři a odborníci jsme zděšeni především následujícími fakty:

1. Rezignovalo se na základy klinické medicíny. Místo anamnézy, klinického vyšetření a laboratorního nálezu je diagnostikována "nemoc" na základě jediného výtěru z nosohltanu špatně nastaveným PCR testem. Tato "nemoc" je zjišťována i u zcela zdravých lidí, kteří jsou neustále nesmyslně a draze plošně testováni, a to včetně dětí.

2. Všichni zdraví lidé jsou na základě presumpce viny považováni za infekční, dokud nedokážou tzv. bezinfekčnost - a to pomocí postupů, které žádnou bezinfekčnost prokázat nemohou. Potvrzení o bezinfekčnosti tak dostanou například očkovaní aniž by byla jejich bezinfekčnost prokázána.

3. Lživě se tvrdí, že imunita po očkování je lepší a delší než imunita po prodělání nemoci. Toto tvrzení popírá publikovaná data i samotné základy imunologie.

4. Jsme svědky porušování Hippokratovy přísahy - je vyvíjen tlak na nedodržování lékařského tajemství, restriktivní opatření jsou zneužívána proti zákonům lidskosti, lékařská etika dostává vážné trhliny a jsou porušována doporučení WHO i dalších autorit včetně verdiktů soudu.

5. Od počátku jsou návrhy na levnou léčbu odmítány bez bližšího zkoumání a čekání na všespásnou vakcínu se po dlouhé měsíce stalo modlou. Politici si zčásti přisvojili kompetence k diagnostice, léčbě a prevenci.

6. Po půl roce je zřejmé, že dobrovolnost vakcíny byla jen další lží. Je vyvíjen nátlak na očkování, i když je již zřejmé, že vakcína není účinná v zabránění přenosu nákazy.

7. Vakcíny jsou experimentální, nemají dosud ukončené třetí fáze klinických studií, za možné budoucí nežádoucí účinky farmaceutické firmy neručí. Očkování na nádražích a v obchodních centrech, bez sepsání anamnézy, bez pečlivého vyšetření a poučení očkovaného odporuje zásadám lékařské profesionality a etiky.

8. Celá epidemie je prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura, experti s oponentními názory jsou umlčováni, dehonestováni a označováni za dezinformátory, odmítače či popírače, čímž se slovník oficiální propagandy nápadně přiblížil slovníku totalitní strany z období před rokem 1989.

9. Lidé jsou již rok a půl strašeni neuvěřitelnou mediální masáží, na níž se bohužel podílejí i lékaři a porušují tím jednu z hlavních zásad medicíny - především neškodit. Primum non nocere.

10. Vláda není schopna odpovědět na základní otázku - kdy opatření skončí. Je zřejmé, že ani nulový počet pozitivních testů nepovede k ukončení restrikcí, protože "co kdyby". Tento postup je natolik arogantní a hloupý, že vzbuzuje podezření, že jde o záměrný plán na okleštění lidských práv a svobod.


MUDr. Vladimír Čížek, lékař a předseda etické komise

Prof. MUDr. Jiří Beran CSc., lékař, epidemiolog a vakcinolog

MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog

MUDr. Martin Čížek, lékař

MUDr. Jana Dumková, odborná asistentka

MUDr. Václav Fejt, mikrobiolog

RNDr. Tomáš Fürst Ph.D., matematik

MUDr. Miroslav Havrda, lékař

MUDr. Jan Hnízdil, lékař

MUDr. Hana Hrbáčová, lékařka

Doc. RNDr. Arnošt Komárek Ph.D., matematik, biostatistik

MUDr. Jaroslav Konečný, praktický lékař

RNDr. Zuzana Krátká Ph.D., imunoložka

MUDr. Jarmila Kudová, lékařka, viroložka

MUDr. Kateřina Lucká, lékařka

MUDr. Soňa Peková Ph.D., molekulární genetička a mikrobioložka

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., lékař, kardiochirurg

MUDr. Šimon Reich, lékařMUDr. Hana Štefaničová, lékařka, kardioložka

Mgr. David Šubík, sociolog

MVDr. Jiří Urbánek, exředitel prodeje a marketingu ve farmaceutickém průmyslu

MUDr. Hana Zelená Ph.D., lékařka, viroložka

A další . . .