PROČ BY KAŽDÝ ČLOVĚK MĚL NOSIT NÁHRDELNÍK Z TULASÍ

15.07.2023

Mnoho duchovně založených lidí po celé Indii a ve zbytku světa nosí náhrdelníky ze dřeva Tulasi (tulasi kanthi mala). Dřevo Tulasí je jistě posvátné pro Pána Krišnu a Jeho následovníky. Existuje však mnoho populárních tabu a mylných představ o tom, kdo může a nemůže tento náhrdelník nosit nebo nemůže.

Faktem, že všechny činy, ať už světské nebo duchovní, budou prospěšné a úspěšné, když budou provedeny v souladu s transcendentálními písmy, tj. Shruti, Smrti, Purány a Itihasy jako jsou například Mahabharata a Bhagavad-gita, atd.

Gaudiya vaišnavové, aniž by se nechali ovlivnit populárními názory nebo pohledy na tuto záležitost, zakládají své duchovní chování na autoritě Gaudiya Smrti s názvem Hari-bhakti vilasa od Šríly Sanátany Goswámiho. Tato kniha je v sbírkou citátů z různých Purán a Véd, které mají stanovit správné duchovní praktiky pro následovníky cesty oddanosti neboli bhakti-yogy. Citováním z tohoto pramene popíšeme slávu nošení Tulasí náhrdelníku a kdo je může nosit.

Výhody nošení Tulasi Kanthi:

1. Ničí největší z hříchů (maha pataka samhantrim) Skanda Purana: HBV: 4.3182.

2. Šrí Hari je vždy s vámi (deha sada Harih) Garuda Purana: HBV 4.3353.

3. Milionkrát větší užitek z punya karmy(zbožných činů), pitr(uctívání předků) anebo devata puja (uctívání polobohů) Garuda Purana: HBV: 4,3364.

4. Yamaraja(Bůh smrti) zůstává daleko od toho kdo nosí tento náhrdelník a má jej v okamžiku smrti na sobě (preta raja dutakah drstva nashyanti durena) Garuda Purana: HBV: 4.3375.

5. Poskytuje plnou ochranu před špatnými sny, nehodami, útoky zbraněmi a Yamaduty (duhsvapnam durnimittam bhayam shastrajam) Garuda Purana: HBV: 4.338.

Kdo může nosit na krku tento Tulasí náhrdelník?

Bhagavan Šrí Krišna sám říká, že kdokoli může nosit tuto Tulasí kanthi málu. Neexistují proto žádná omezení! Nošení korálků z Tulasí na krku (tulasi kanthi mala) prostě závisí na osobním pocitu věrnosti svému přesvědčení, povinnosti anebo jednoduše jako věc inspirace či vkusu. Šríla Sanatana Goswami tomu říká chuť nebo přitažlivost korálky nosit, (yatha ruchi) HBV: 4.308.

Bhagaván Šrí Krišna ve Višnu Dharmottaře říká: "Bez pochyby, každý, kdo nosí Tulasí korálky na krku, i když je nečistý nebo má špatnou povahu, mě jistě dosáhne. (ashauco anacharo mam eva iti na samshaya) HBV: 4,322.

Následující příklad je z knihy s názvem, Associates of Sri Chaitanya. Říká, že Šríla Bhaktivinoda Thákura dal Tulasí náhrdelník kalkatskému průmyslníkovi, který neměl ani dikšu(zasvědcení), ani nejpříkladnější chování: "Pan. S.K. Ghosh často navštěvoval Šrílu Bhaktivinodu Thákura v jeho rezidenci zvané "Bhakti Bhavana". Na základě inspirace od Šríly Bhaktivinody Thákury začal pan Ghosh nosit na krku Tulasí málu, ačkoli nebyl schopen přijmout principy vaišnavského chování v jejich úplnosti." 

Hari-bhakti Vilasa říká: "Padma Purana uvádí, bez ohledu na to, zda je člověk nečistý nebo čistý, měl by vždy nosit Tulasí málu, neměl by jí nikdy sundávat, ani když se koupe, jí nebo vypouští stolici a moč." Jinými slovy, Tulasi korálky jsou vždy čisté a očistí každého, kdo je s nimi v kontaktu. 

Mahánidhi Swami