Parašuráma - Pán v inkarnaci válečníka

17.11.2023

Paraśurāma je Nejvyšší Pán, jehož věčným posláním je paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-chránit oddané a ničit ateisty. Zabíjet všechny hříšné lidi je jedním z významů inkarnace Boha. Takové zabíjení je však odlišné od běžného zabíjení, které způsobeno chamtivostím záští, chtíčem a zlomyslností obyčejných duší tohoto světa. Pánova motivace ke všem jeho činnostem je vždy velmi čistá, určená pro prospěch všech. Takto Pán Paraśurāma jedenadvacet dynastií vzpupných kšatrijů, neboť odpírali poslušnost bráhmanské kultuře, čímž se odchýlili od své dharmy ochránců všech a stali se z nich diktátoři. To, že mu tito pokleslí kšatriyové zabili otce, byla jen záminka. Skutečným důvodem bylo, že členové vládnoucí třídy měli poskvrněný charakter a jejich činnosti nebyly vůbec příznivé. Význam bráhmanské kultury zdůrazňují všechny śāstry(písma), zejména pak Bhagavad-gītā (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Je dáno přírodními zákony, že pokud je vláda nezodpovědná a hříšná a nedbá na bráhmanskou(duchovní) kulturu-ať už v době Paraśurāmy, nebo v současnosti-zjeví se inkarnace Boha, jako byl Paraśurāma, a přivodí zkázu v podobě požárů, hladomoru, válek, epidemií nebo jiných pohrom. Kdykoliv dojde k tomu, že vláda nectí svrchovanost Osobnosti Božství a opomíjí chránit systém daiví varṇāśrama-dharmy, (systém postupného povznesení obyvatel na duchovní úroveň) nevyhnutelně bude muset čelit pohromám podobným té, kterou v dávných dobách způsobil Pán Paraśurāma osobně.