O výchově dítěte

12.01.2021

Slova Kršny v Mahábháratě


Když dítě přichází na svět, neví nic o společnosti. Nechápe, co je špatné a co dobré. Znamená to, že dítě nemá ani dobré, ani špatné vlastnosti. Tak jak se dítě dostane k dobrým nebo špatným vlastnostem?

TO, CO DĚTI SLYŠÍ OD SVÝCH RODIČŮ, TO PŘIJÍMAJÍ ZA SVÉ.

Jako na venkově, když lidé chodí k řece, tak se tam po čase vyšlape pěšina. Takže chování rodičů se stane základem dobrých nebo zlých vlastností jejich dětí.

A PAK, KDYŽ RODIČE VIDÍ U SVÝCH DĚTÍ NEDOSTATKY, JSOU Z TOHO NEŠŤASTNÍ NEBO ROZČILENÍ.

Ptají se samy sebe, kde děti k těm nepravostem přišly? Pravda je, že si rodiče neuvědomují, že sami zaseli do srdcí dětí semena zla a z těch vyklíčili stromy nepravosti.

POKUD RODIČE CHTĚJÍ, ABY SE DĚTI STALY DOBRÝMI A SPRAVEDLIVÝMI, MUSÍ SE SAMI NAUČIT KONTROLOVAT SVOJE OSOBNÍ PŘÁNÍ A TOUHY A Z JIM ODPOVÍDAJÍCÍ CHOVÁNÍ.

Všichni rodiče by o tom měli přemýšlet.


překlad: Jírí Mazánek