O válce na Ukrajině očima véd

16.10.2022

Pokud chcete pochopit situaci ve světě, musíte si být vědomi hlubších souvislostí. Jinak budete jen trpět. Budete tím vším emocionálně zasaženi. Je tu válka, smrt. Uvědomujeme si čeho se obávat, ale tyto emocionální zážitky nestačí. Je třeba vidět situaci na celém světě. A je dobré se s tím vypořádat.

Celý západní svět se nyní projevil jako pokračování starověkého Říma - což je myšlenka říše.To je to, co hledají. V minulosti se o dobytí světa s vizí předání, v jeho očích, vznešené řecké kultury snažil Alexandr veliký, existovala slavná Tartárie, poté dlouhou dobu existovala anglická říše s koloniemi v Africe, v Indii, zkrátka říše, ve které slunce nezapadlo. Následně jsme viděli tuto touhu u Francie, Německa a nyní jí vidíme prostřednictvím americké říše.

Tendence vytvořit říši je přirozená, ale musíme nejprve správně chápat co to říše znamená. Skutečná poslední říše existovala před 5000 pod vládou krále Parikšita, dále v minulosti za vlády Maharádže Judhištira, Prithua, Bháraty a dalších spravedlivých králů. Všechny tyto říše minulosti však stály a existovali na duchovních principech cti, pravdy a spravedlivosti. Však poté společnost postupně zdegradovala vlivem věku Kali, což se projevilo upuštěním od duchovních základů státosprávy přejítím čistě materiálním tudíž dobyvačným způsobem, hnaným chtíčem degradovaných králů a dnes skrze vynález demokracie prezidentů, či těch kteří stojí za nimi.

Na materiální platformě "Empire" znamená, že konflikty mezi státy nekončí a války jsou plánovány. Narodil jsem se a první co jsem se naučil byla válka ve Vietnamu, potom Bejrútu, Libanon, Palestina, Bangladéš, Izrael, Afghánistán, Čečensko, Sýrie. Následně Ukrajina 8 let bombardovala Doněck a Lugansk. Nikdo se netrápil. Nyní každý pláče. Dívejte se pozorně, nezastaví to. Oheň války jen cestuje po planetě z místa na místo. Co vidíte a zažíváte je snaha vytvoření říše bez duchovních znalostí. Světu je vnucována určitá ideologie a my si myslíme, že takto vybudujeme nesmrtelné impérium. K vytvoření říše však potřebujete transcendentální znalosti, národní myšlenku. Kdo to udělá první - vytvoří konečně Duchovní říši v níž budou lidé šťastní. Nebudou opovrhovat ostatními národy. Rozličné země a kultury se nebudou ovládat navzájem. Proto je ze všeho nejvíce potřeba šířit duchovní poznání!

Duchovní říše je popsána v Mahábháratě a její kapitole Bhagavadgítě. Je zde pro lidskou společnost určen zákoník lidstva Manu samhita. Ten ideál zde existuje. Vždy existoval. Šiřte proto učení Bhagavadgíty a nemusíte ronit slzy nadarmo! Setřeste apatie a bojujte správným způsobem. To je teď náš úkol! Moji studenti jsou teď také na Ukrajině, jeden z nich měl nedávno ránu v ruce, kulka šikovně prošla. Zotavil se a šel ihned sloužit do Fod For Life, nadále slouží Krišnovi, oddaní tam stále rozdávají knihy, toto je příklad.

Pochopte, válka na Ukrajině byla nevyhnutelná, byla naplánovaná roky dopředu. Kdybyste jen věděli co se děje ve světě, jaká politika. Pokud se někdo z oddaných Pána angažuje v politice - měl by být odborník na tyto záležitosti. Ne jen pro někoho nebo proti někomu, měl by rozumět, co se děje ve světě jako celku. Rusko právě probíhá duchovní transformací společnosti, není to žádné tajemství. Protože všichni inteligentní lidé v Rusku se o to přímo zajímají. Proto má Rusko skvělou budoucnost. Pokud Rusko aplikuje duchovní poznání, celý svět se rychle změní. Tohle bude národní myšlenka. Ruská kultura je nemateriální kultura, proto se západu nelíbí, protože duchovní kultura je vyšší než materiální. Co se týče ducha, tak na tom je Rusko bohaté. Ale je to taková divoká země, je tady samozřejmě spousta svatých a mnoho démonů, vždy mnoho konfliktů, mnoho urážek, místo neklidu, místo extrémů. Svět je nyní rozdělen na božské a démonické povahy. Tak už probíhá proces. Astrologové také proklamují, že duchovní autorita Ruska v průběhu let poroste a já tomu věřím.

E. M. Chaitanya Chandra Charan prabhu.

Volgograd 02.04.2022. (Bhagavad gita 15.30)