O rodině a společnosti

12.01.2021

Slova Kršny v Mahábháratě


Sobectví a chtivost nutí lidi hřešit. Dobrota a láska přináší všem štěstí.

LÁSKA JE ZÁKLADEM DHARMY.

Srdce člověka se může lehce přiklonit k získání vysokého postavení, ke slávě a bohatství. Ale přitom bude člověk vždycky pamatovat na svou matku, otce, na své příbuzné a blízké, na svou ženu a děti. Bude jim dávat svou lásku a nebude je opouštět. Poděli se s nimi o vše, co mu náleží. To proto, že ví, že jeho největším štěstím je jeho rodina. Jeho osobní štěstí závisí na jeho rodině.

Člověk také ví, že jeho štěstí závisí na společnosti. Ale ne každý počítá společnost za svou rodinu. Proč je tolik lží a zlodějin?

LIDÉ NEVĚŘÍ, ŽE JE SPOLEČNOST MŮŽE UČINIT ŠŤASTNÝMI. VIDÍ V NÍ JEN PROSTŘEDEK SVÉHO OBOHACENÍ.

Přijetí závisí na vlastnostech a světonázoru. Ale když člověk dosáhne poznání, že Bůh vytvořil vesmír a všechna těla, a že ovládá všechny živé bytosti prostřednictvím Nadduše, znamená to, že v tomto světě je všechno propojeno.

ČLOVĚK POZNÁ, ŽE CELÝ VESMÍR JE NÁŠ SPOLEČNÝ DOMOV, CELÝ SVĚT JE NAŠE RODINA. Pak nebude žádné příčiny k hněvu. Všechny konflikty, všechna nepřátelství, veškerá msta zmizí. Láska k Bohu a jednota všech duší ve vesmíru - to je základ dharmy.

TI, KTEŘÍ DODRŽUJÍ DHARMU, ZÍSKÁVAJÍ OCHRANU NEJVYŠŠÍHO.


přeložil: Jiří Mazánek