O poznání

12.01.2021

Slova Kršny v Mahábháratě


Ve skutečnosti na získání poznání není potřeba ani velké úsilí, ale jen snaha o dosažení vyššího cíle bytí a oddanost.

Rozvíjet poznání je pro duši přirozené. Proč lidé, kteří získali poznání, nemohou na ně zkoncentrovat svou mysl?

Pokud člověk bere poznání jako prostředek a těžce pracuje, aby ho použil jen k dosažení svého cíle, tak tímto poznáním nemůže uspokojit svou mysl.

Taková duše nemůže ovládat poznání. Stejně jako barvy. Barvy nemohou měnit květ, ale současně jakákoli barva bledne na slunci.

Ten, kdo ovládá poznání, zná jeho pravou hodnotu a dosáhne dokonalosti. Ale ten, kdo získal poznání proto, aby druhým dokázal svou dokonalost, celý svůj život nemůže dosáhnout klidu. A nikdy se nestane nejlepším.

Ale bez oddanosti k Nejvyššímu nemůžete uspokojit svou mysl.

PŘIJMOUT POZNÁNÍ MŮŽE JEN TEN, KDO MÁ SPRÁVNĚ NASTAVENOU MYSL.překlad: Jiří Mazánek