Lži zvané moderní věda

16.06.2022

V polovině devatenáctého století vešla na scénu Darwinova teorie evoluce a ta byla nerozlučně spjata a postavena na heliocentrickém modelu s nekonečným vesmírem. Původní, jak biblické tak i védské pojetí světa coby nehybné roviny, "založené na hlubině" s pevnou "nebeskou klenbou" bylo samozřejmě absolutně neslučitelné s evoluční teorií.

Model světa, kterému věřilo lidstvo od nepaměti, byl odmítnut a odsunut do kategorie primitivní, směšný. Všem byla rotující zeměkoule a vesmír prezentována jako potvrzený a nezpochybnitelný fakt od toho nejútlejšího věku. Tuto teorii předkládanou jako 'pravdu' musely děti 'pochopit' co nejdříve, dokud ještě neměly rozum, aby se nemohly bránit, protože později by něco takového jen těžko nekriticky přijaly. Děti nechodily (a nechodí) do školy, aby se naučily přemýšlet, ale aby se naučily 'připravenou látku'. (Skutečně přemýšlející člověk je to poslední, co by vládnoucí elity chtěly).

Hlavní zbraní proti komukoliv, kdo by pochyboval, se stal výsměch a pohrdání, tak jak to vždy bývá při nepřítomnosti skutečných důkazů. Strůjci nového vesmírného řádu, globalisté, měli v rukou všechny trumfy - peníze, média, moc. Toto byla doba pokroku, osvobození se od Boha a Bible, a koperníkovský heliocentrismus byl základní kámen.

Občan musel být oddělen od myšlenek na Boha Stvořitele, aby ho nově vznikající vědecké obory a sociální inženýři mohli postupně posouvat tam, kam chtěli, tj. co nejvíce materialistickému, pudovému chování a pohledu na svět. Celý vzdělávací systém je z velké části indoktrinace do evolučně-materialistického pohledu na svět a život - indoktrinace do náboženství 'vědeckosti', která má své zákony určené 'veleknězi' jako Koperník, Newton, Darwin..) Ti určují dogmata (pouhé vymyšlené teorie), které musí vyznávat všichni, kdo chtějí být
uznávanými členy vědecké obce. Ta je pevně spjata s vládou a velkými nadnárodními firmami, které ji financují. Profesoři jsou 'vyznavači' a mají za úkol správně vyškolit další případné členy obce. Pokud se toleruje nějaký disent, tak jen v určitých pevně stanovených mezích. Rockefellery vlastněná Encyclopaedia Britannica odhaluje základní podmínku pro vědce, když komentuje koperníkovský heliocentrismus následovně: "Lekce pro budoucí vědce je, že pokud teorie vyžaduje specifický původ nebo pohled, pak není přijatelná." Elitáři (paraziti) mají eminentní zájem udržet nekonečný vesmír a rotující globus, protože materialisticky a pudově založený (oklamaný) člověk, je nejsnáze ovladatelný.