Kruh první

06.07.2020


Místo konání: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1, sál s krbem

Termín konání: 21. 7. 2020 v 16:00


Srdečně zdravím všechny příznivce Svatováclavských legií! Naše první setkání mělo proběhnout již 15.3. března, však neustále platí, že člověk míní a Bůh mění a s tím je třeba vždy počítat. Dále také platí, že jeden člověk sám obvykle nic neprosadí, je třeba tudíž nejprve vytvořit společné hnutí rytířů (kšatrijů) napříč celým politickým spektrem s národním cítěním se státotvornou mentalitou, s přírodou ochránců bojovníků za práva ostatních a to jste vy všichni, kteří na tento Kruh první přijdete a další, kteří se o tomto našem spolku ještě z nějakého důvodu nedozvěděli. Naše činnost je podporující, ochranná a dávající poznání, jak materiální tak i duchovní, jelikož jedině tak je kompletní a celistvé a přinášející skutečný užitek. Bude existovat paralelně se všemi dosavadními aktivitami Českého a Moravského pronárodního ukotvení, s funkcí posílení a podpory ducha jednoty a svornosti.


Co vás čeká a nemine:

1)Představíme si koncept, který vychází z tradičního védského konceptu řízení a rozdělení společnosti podle stavů v návaznosti na naše zdejší kořeny a Svaté krále země Čech a Moravy v souladu se stávající ústavou.

2)Promluvíme o návaznosti o kořenech rodu, původu našich tradic, jejich důležitosti a určíme si vzájemně role.

3)Ustanovíme další kroky, které je nutné učinit v rámci národního obrození v této době rozdělenosti. 

Svorné sjednocení stejně naladěných mužů je onen důležitý pilíř, co a jak konkrétně, rozdělení rolí je věc diskuze a ladění, to je druhotné, však základní principy musí být zachovány jinak nebude pro pozitibvní změnu systému dostatečná síla a ten první nejdůležitější je jednota záměru.

Takto jen pro základní představu v kostce.

Kde je touha tam je cesta a kdo chce hledá způsoby. Toto je nálada legií.

Součástí kruhu bude lehké vegetariánské občerstvení.

Vstupné je dobrovolné.

Těšíme se na vás!

(Pokud myslíte, že vás toto zajímá, napište mi prosím soukromě zprávu, abych měl představu kolik z vás se setkání zúčastní, buď formou messangeru anebo na email: gral@svatovaclavskelegie.cz )