Kdo hledá pravdu, najde ji

13.03.2021Jsou duchovní lidé skutečně svobodní, nebo je to všechno úplně jinak?

Novodobé duchovno - globalistická past, nebo vysvobození?

Určitě jste to četli už stokrát... "Nedělej nic, všechno se vyřeší, když si toho nebudeš všímat, ono to zmizí. Čemu dáváš pozornost to vyživuješ, tak si toho vůbec nevšímej. A hlavně přijímej úplně všechno. Pořád jen přijímej. Jen tak získáš svobodu" ....a tak dále A co když je to trochu jinak? Co když tím svobodu lidé ve skutečnosti ztrácejí a všechno toto je produktem zmanipulovaného umělého duchovna, co když jsou tyto věty dokonale propracovanou hypnózou?

Umělé duchovno, má totiž  jediný cíl. Uspat co nejvíc probouzejících se duší. Protože nový světový řád samozřejmě počítá i s převzetím kontroly nad duchovním polem. Je to dlouhodobá a velmi promyšlená příprava. Díky tomuto velmi líbivému "duchovnu" se snadno zajistí, že lidé zůstanou na dlouhou dobu vězet v cyklu znovuzrození a smrti.

Hlavní myšlenky této přípravy je vštípit lidem mentální hypnotické programy: Nic nedělej... Nedávej tomu pozornost, nebo to poroste... Všichni mají právo na svoji cestu, tak nech ostatní dělat co chtějí, jenže pak zjistíme, že někdo touží znásilnit naši dceru, kde je pak tedy to naše všeobjímající duchovno? Dovolíme to, protože má přeci dle našeho pojetí duchovna každý právo na to si dělat co chce?... Nesuď tedy, nekomentuj, nehodnoť. Cílem toho všeho je dát lidem zdánlivě neomezenou moc a pocit, že nad životem vyhráli, protože se jich přeci už netýká, co se kolem nich děje.

Vysvětlení programů:

- Dělej si co chceš - podkladem k realizaci satanismu je navodit anarchii bez řádu a pravidel. Kde není řád, není Bůh. Přichází úchylky a bezpohlavní bytosti a tak dále.

- Všem všechno dovol - protože každý má právo na svoji vlastní cestu - lidé časem zapomenou, že cesta má nějaký konec a budou považovat za přirozené být na cestě do nekonečna.

- Nikoho nesuď - nesuď a tím zapomeneš na rozlišovací schopnost. A kdo ztratí rozlišovací schopnost, tedy přirozenou inteligenci, ten se automaticky stává otrokem.

- Čemu dáváme pozornost to roste - ideální věta k nastolení tyranie, lidé si toho nebudou všímat a vládnoucí fašismus si může dělat úplně co chce.

- Jsi bůh vše máš v sobě nic a nikoho nepotřebuješ - odtržení lidí od finální realizace Boha, protože sám o sobě člověk toho konečného procesu návratu k Bohu dosáhnout sám nemůže.

- Uhodí tě někdo? Nastav mu druhou tvář - takto nás programují do nekladení odporu, při zabírání našich práv, majetku a životů, které nám byly v tomto životě Bohem svěřeny.

A nakonec samozřejmě servírování falešných Guruů, jejichž záměrem je vzít důvěru těm skutečným, kteří umí dovršit a realizovat návrat lidí zpět k Bohu.

Toto vše je v dlouhodobém plánu. Globalisté - (satanisté) samozřejmě velmi dobře vědí, že přichází doba, kdy se lidé chtějí probudit a jsou na to velmi dobře připraveni. A samozřejmě ví velmi dobře, jak odklonit hledající duše od té správné cesty a jak je zneužít ke svému záměru. Toto již dělají tisíce let.

Lidé jsou samozřejmě pohodlní a hledají ty nejlehčí cesty a proto velmi rádi slyší na ezo moudra typu nevšímej si toho a ono to zmizí samo, duchovní je nic nedělat a na nic nereagovat. Všechno toto je samozřejmě dlouhodobý plán. Lidé žijí v přesvědčení, že jsou probuzení, přitom se jejich duše víc a víc uspává. Protože nezájem a pasivita rozšiřují prázdnotu, která se jeví jako duchovno.

Protože jedině z činnosti a aktivního zájmu vychází světlo. Nikoli z pasivního přístupu. Toto je základní psychologický fígl jak velmi jednoduše zabít duši. A to černí mágové samozřejmě moc dobře ví. Nemyslete si, že dlouhodobý plán globálního vládce je tak nedokonalý, že si neošetří to značné procento lidí, kteří touží po probuzení. Právě naopak, na tom oni staví. Finální překlopení do nového světového řádu tedy velmi dobře počítá a dokonce staví na "duchovních lidech".

Slýcháváme celý život, že každý má svojí pravdu, že pravda je relativní a že každý může vidět věci po svém. Že vidět věci jak to vidím já, je něco nedoktnutelné a posvátné. Každý má svojí pravdu a proto se nikdo spolu na ničem nedomluví, což je účel. Ano, samozřejmě může každý vidět věci po svém, ale pokud si přejeme, aby náš život byl úspěšný, měli bychom se snažit nejprve porozumět jeho hlubším pravdám a od toho zde na Zemi existuje svatý grál.

Tento grál chrání svatí králové a praví duchovní učitelé a předávají ho dalším generacím. Ti zde existují neustále. Můžete i klidně celý život narážet pouze na to co je falešné, však to absolutně neznamená, že neexistuje to pravé. Můžete celý život slyšet relativní pravdy, však to neznamená, že neexistuje pravda absolutní. Tento pojem je pro většinu velmi nový, protože s absolutní pravdou nemáme v materiálně společnosti vůbec žádnou zkušenost. Naopak, vše s čím máme přímou zkušenost, na kterou jsme při obhajování svých relativních pravd tak pyšní, zde podléhá vlivu času.

Vše zde vidíme nedokonale a veškeré naše závěry jsou proto postiženy více či méně chybou. Však absolutní pravda převyšuje a zároveň zahrnuje celé materiální stvoření, jelikož nepochází z tohoto světa a těmito nedostatky tudíž netrpí, jelikož jí sděluje Stvořitel tohoto světa pro naše dobro.

Lidský život neznamená jen dobře jíst, spát a mít kvalitní sex, ale poznat tuto absolutní pravdu. Když existuje něco relativního, musí také existovat to absolutní, to je věc čistě logiky, nikoliv nějaké víry nebo sentimentalismu. Proto je zde na planetě Zemi i v celém vesmíru přítomna duchovní věda, jejíž účel je osvobození živých bytostí nejen z područí "mocných nemocných" světa. Ten cíl je mnohem větší, než v klidu a míru jíst svojí tlačenku u televizoru a sledovat fotbal a to považovat za normální život člověka 21. století.

Ten cíl je obnovit svou původní absolutní povahu věčně radostné živé bytosti, vědomé části Boha a to se nestane následováním někoho kdo tuto realitu nežije a pouze se ve své znečištěné mysli zaobírá dočasnými ezoterickými polopravdami a tím se jen snaží být pro ostatní zajímavý a takzvaně duchovní.

Těchto podvodníků na scéně je nyní tolik, že lidé skutečně nevědí čemu věřit. Víte velmi dobře, že když chcete něco laciného, něco co vás tolik stát nebude, získáte jen falzifikát. Chcete poznat pravdu? Běžte do té a té církve, tam vám dají požehnání, zaplatíte příspěvek a už jste osvobození anebo dokonce Bůh. Hahaha....Je to tak zařízeno proto, že lidé sami chtějí být podvedení, chtějí být jen povrchní, jsou líní a chtějí žít stále ve relativních pravdách, tedy v těch které vyhovují jim samotným a uctívají toho kdo jim nechává volnou mysl pro všechny jejich nesmysly v mysli, to je jeji guru.

"Hlavně žádné omezení a pokyny, doporučení ,to tedy ne, chci svobodu." Takto svedení nerozumí, že sloužit smyslům a mysli je uvrhne do otroctví smyslů a zároveň těch co dodávají prostředky pro uspokojování smyslů. Proto je to past, proto jim nakonec nezbyde nic jiného, než nadávat na toho, kdo jim svobodně neumožňuje užívat. To je nepřítel. Nevědí, že jejich skutečný nepřítel je rozežraná, neovládnutá vlastní mysl.

Pro toho, kdo má však těchto divadel už plné zuby, nechce být otrokem vlastních zlozvyků, je už z těchto věčných představení iluzorní energie znechucen, je zde Bhagavadgíta a její postgraduální studium Šrímad Bhagavatam. Jsou zde skuteční duchovní učitelé, kterým vůbec nejde o vaše peníze. Ani o jejich vlastní slávu a moc, jak by jste mnozí rádi věřili, aby jste měli záminku ke svému dosavadnímu způsobu života v nevědomosti, ale ty musíte dobře hledat a najít.

Pokud tedy chcete znát absolutní pravdu, musíte rozvinout skutečnou touhou po ní, nikoliv jen povrchní a na oko. Pokud jí nerozvinete, přijde vám do života jen vše povrchní a naoko, včetně takzvaného duchovna. To co je pravé neuvidíte, i když by jste to měli přímo pod nosem. Přijde opět nevyhnutelně stáří, nemoci, smrt a další zrození a tak stále a stále dokola, dokud se nezačnete ptát hlouběji a upřímněji kdo jste, odkud pocházíte a proč zde jste.Simona Lawandovská

Gopál Caitanya