Jeshua a Marie Magdalena

25.12.2022

Je na čase, aby jejich jména a jejich vztah byl očištěný. Je na čase, aby jejich poselství vstoupilo do naší každodennosti. Je na čase, aby se pokřivení jejich příběhu narovnala. Je na čase, abychom v sobě probudili jejich poselství, že jsme "boží syn/boží dcera". Až 2000 let po Ježíšově působení na zemi, jsme schopní uchopit to učení, které nám přinesl. Že každý z nás má boží království ve svém srdci, že jsme duše, jejichž pravým "otcem" je Zdroj/Bůh.Že každý z nás má na něj přímé napojení....že jsme duše žijící v těle a ne tělo, co má duši. Učení Marie Magdalény ožívá mezi ženami. Učí nás ženské spiritualitě, posvátné sexualitě a vědomému vztahu v rovnocennosti s mužem. Církev pošpinila jméno Magdalény a její poselství celé vymazala, po boku Ježíše postavili jeho matku. A tak jsme celé generace v kostelech kódováni a v obrazech nad postelemi našich babiček a dědečků a jejich rodičů, kde matka a syn tvoří "svatý pár"Dodnes se léčíme a přepisujeme v našich rodinách myšlenku destruktivního vztahu matka a syn, který narušil vztah tchýně a nevěsty. Protože mnoho žen až do své smrti nepřenechá na energetické a konstelační rovině svého syna jeho ženě. Je na čase uzdravit tento vzorec a přijmout do srdce božský pár Ježíše a Marii Magdalénu. Kdo je vpustí do svého srdce a bude meditovat v jejich energii, vyléčí mu vnitřního muže a vnitřní ženu a přinesou vnitřní zarovnání těchto polarit. To se pozitivně promítne do tvoření vztahu v našem partnerství i do vztahu s Pánem a všemi ostatními bytostmi