Jakou chcete pilulku?

13.07.2023

Vědomý život se musí budovat na poznání, vedení, faktech a ne na víře v něco, někoho. Na víru jsou odkázáni duchem slabí a nevzdělaní lidé bez poznání. 

1. Faktem je, že viry jako živé tvory schopné se množit a nakazit člověka neexistují, nebyly prokázány. 

2. Nakažlivé nemoci neexistují, teorii nákaz vymyslel podvodník Pasteur a dodnes nebyla prokázána, dodnes se nepodařilo nakazit zdravého člověka žádnou "nákazou", ani virovou, ani bakteriální, ani chřipkou, neštovicemi, spalničkami, vzteklinou, HPV. 

3. Pokud neexistuje virus - antigen, tak proti němu nelze vyrobit ani vakcínu - protilátku, ani žádné testy ke stanovení nemoci. Imunologie je také pouze hypotéza vědců Rockefellerových, dodnes nebyla prokázána. Imunita člověka funguje jinak, než nám je tvrzeno. Pod slovem virus v minulosti doktoři rozuměli jed. Pod slovem virus, živý-infekční-nakažlivý, musíte rozumět jed, toxin. Chcete-li léčit nemoc, tak musíte odstranit její příčinu, odstranit jed a ne léky léčit neexistující nákazu. 

Slovo nákaza musíte nahradit slovem otrava jedem, toxinem, virem. Čili biologické zbraně nemohou fungovat na principu infekce, nákazy. Biologická zbraň vám musí být do těla vpravena vakcínou, stravou - hmyz, konzervanty, pesticidy, vodou, vzduchem - chemtrails, vysoce frekvenční záření... Pozor na všechny léky, pilulky, injekce, dnes klan Rockefeller ovládá celý farmaceutický byznys a politiky jednotlivých států . Nepodléhejte panice, Marburg není nakažlivý, infekční. Léčba proti kovidu, s-proteinu, funguje, lékem je Ivermektin, veterinární Galmektin, borové jehličí, NAC-N acetyl cystein, neem a další. Pokud elity zakazují Ivermektin, to znamená, že funguje! 

Lékům se vyhnete zdravým způsobem života, strava, pohyb, vzduch, voda, psychika. Například ajurvédská  strava je strava pro dlouhý a zdravý život, bez doktorů a léků, s dožitím do 90 - 100 let při plném, fyzickém a duševním zdraví. Doktoři neléčí, pouze opravují /chirurgie, zubař/. Schopnost léčby je dána pouze tělu samotnému, samoléčba začíná tak, že tělu vytvoříte k léčbě vhodné podmínky a musíte z těla odstranit jed (detox, sport, pocení se, čistá filtrovaná voda), musíte přestat jedy přijímat (vakcinace, GMO potraviny,.. ). 

Jmenované léky proti s-proteinu narušují jeho molekulární strukturu a tím se s-protein stává dostupným pro imunitní buňky těla, které jej zpracují a pošlou do jater nebo ledvin. Zda to funguje na Marburg toxin, virus, jed, není známo, ale asi se to brzy dozvíme. 

Jak se bránit? Musíte znát svého nepřítele, OSN, WHO, EU, ECB, Světová banka, FED, BIS, WEF, Římský klub, politici států... Oni jsou nástrojem, výkonnou mocí globálních elit. Bankéři, kteří skoupili Zeměkouli, věří v Satana, praktikují satanské rituály, jsou to těžcí psychopati, kteří si namýšlejí, že převzali na sebe božskou moc nad lidstvem. Satanisté nekonají násilí, ale donucují vás praktikováním černé magie, abyste se dobrovolně podřídili jejich potřebě. 

Čili naší zbraní je přestat poslouchat elity, postavit se na odpor. Kdyby lidé odmítli roušky a vakcíny, tak žádný kovid se nekoná. Věřící si zachovali práci a plné nákupní košíky, ale s podmínkou předčasné smrti, to je daň za poslušnost. Je to jejich volba. Jak v Československu? Volit pronárodní politiky. Pronárodní politik je za OKAMŽITÉ vystoupení z EU a NATO. V Česku je to ANS a Národní demokracie, na Slovensku  zatím  pouze LSNS, kterou všichni fašisté nálepkují za fašisty. Zloděj křičí chyťte zloděje. Každý, kdo tvrdí, že EU lze rekonstruovat, že s EU lze spolupracovat, že v EU máme blahobyt... lže, je populista, slibuje vám plné nákupní košíky a tají vám, že vás čeká předčasná smrt. EU je nástrojem globalistů, satanistů, EU zakládali aktivní fašisté /Společenství uhlí a oceli, EHS, EU/ s cílem ovládnout Evropu. EU není volený orgán, je vlastnictvím globalistů a žádný politik nesmí dělat řády v domě satanově.  ŽÁDNÉMU POLITIKOVI NEBUDE DOVOLENO DĚLAT NÁRODNÍ POLITIKU ve prospěch občana.

Hlupáci se snaží vládnou světu a určují směřování "demokracie". Výzkum říká, že 2/3 lidstva jsou mírně myslí pozadu, mírně mentálně retardovaní, Rusové tomu říkají, "eto debili". To není nemoc, to je nevědomost a lhostejnost jako důsledek plných nákupních košíků, hypnóza společnosti, neschopnost se bránit, úpadek a zánik tohoto modelu společnosti.